Thursday, April 24, 2014

DE SISTE DAGERS ADVARSEL
Av Doktor Max Solbrekken, D.D.

     "Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.  For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spåttende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vånhellige, ukjærlige, upålitelige, baktalende, umatelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, fremfusende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud, som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - disse skal du vende deg fra." (2 Tim. 3:1-5)

     I denne artikelen vil jeg dele med deg den profetien som ble gitt til en stor Herrens tjener for mange år tilbake.  Det er faktisk over 80 år siden General William Booth, grunnleggeren av Frelsesarmeen, fikk denne vi se uttalelsen fre vår Herre.
     William Booth sa: Den største faren i det neste århundre vil bli:
1) RELIGION UTEN DEN HELLIGE ÅND.
2) KRISTENDOM UTEN KRISTUS.
3) TILGIVELSE UTEN OMVENDELSE.
4) FRELSE UTEN DEN NYE FØDSEL OG FORNYELSE.
5) POLITIKK UTEN GUD.
6) HIMMELEN UTEN HELVETET.
     Ordet "religion" er det mange kristne som ikke liker.  Men jeg liker det ordet, for jeg vet hva det betyr, nemlig "å knytte en ting tilbake - til a knytte noe eller holde noe tilbake".  Sann religion knytter djevelen, knytter det onde, knytter synden, knytter det som vil ødelegge og holder det tilbake.  Det står skrevet hos profeten Esaias i kap.59 at når fienden kommer inn som en flod, da vil den Hellige Ånd reise seg opp imot ham og stanse fienden.
     Og sann religion vil holde djevelen, ondskapen, verden, kjødet, lyster, fristelser, vondskap, det som er farlig tilbake.  Knytte det, snu det og holde det tilbake.  Det vil holde pornografi tilbake, det vil holde homofili tilbake, det vil holde abort tilbake, det vil holde skilsmisser tilbake, det vil holde urenhet tilbake.  Sann religion vil knytte det onde i en knute og holde det tilbake.
     William Booth sa: "I det neste århundre er jeg overbevist om at det vil bli religion uten den Hellige Ånd".
     Du kan bare spørre: Beveger den Hellige Ånd Seg i statskirken i Norge?  Beveger den Hellige Ånd Seg i den katolske kirken i Roma?  Der er grunn til a spørre: Hvor mange kirker, hvor mange bedehus, hvor mange menigheter tror på den Hellige Ånd?  Det er ingen tvil om at det som General Booth sa, har skjedd idag.  HAN VAR UTEN TVIL EN GUDS PROFET.
     Jeg kan huske i den gamle, lutherske kirken i Canada sa reiste jeg meg hver søndag, søndag etter søndag og sa: "Jeg tror på den Hellige Ånd.  Jeg tror på Gud Faderen, skaperen av himmelen og jorden og jeg tror på Jesus Kristus, Hans eneste sonn".  Jeg trodde på den Hellige Ånd, men jeg hadde aldri sett den Hellige Ånd i bevegelse.  Det skjedde ikke før min far lyttet til Oral Roberts, en pinsepredikant fra USA og da fikk han høre om Jesu Kristi kraft til a frelse og helbrede og døpe med den Hellige Ånd.  Pappa ble momentant fornyet og ropte ut om forlatelse til Kristus for sine synder.  Plutselig, da han ropte ut for frelse, ble han døpt med den Hellige Ånd og talte i tunger - litt senere - og ble helbredet momentant!  Han ble total utfridd!
     Jeg var omkring 20 år gammel da pappa fikk smake den Hellige Ånd.  Jeg hadde aldri sett slike ting, for den Hellige Ånd var ikke i bevegelse i vår kirke, i vår menighet.  Hvor mange kirker, hvor mange menigheter, hvor mange gudshus vil gi den Hellige Ånd frihet til a bevege seg?
     Det som jeg ikke kunne forstå da jeg kom til Norge i 1968 var at her har dere kirke og bedehus.  Jeg tenkte ved meg selv at det norske folk er ikke dumme.  Hvorfor trenger den lutherske kirke å ha både kirke og bedehus?  Er ikke bedehuset en kirke og er ikke kirken et bedehus?  I Canada har vi bare kirker, og alle kirkene er bedehus.
     Jesus tok opp en svepe og begynte a drive prestene ut: "Dere har gjort min Faders hus om til en røverhule.  Står det ikke skrevet at min Faders hus skal være kalt et bedehus?"
     Er ikke en kirke et bedehus og er ikke bedehuset en kirke?  Vet du hva ordet "kirke" kommer fra?  Ordet "kirke" kommer fra det greske ordet "eklisia", som betyr "de som er utkalt".  De som er utkalt fra verden, fra Satan, fra okkultisme, fra synd.
     De som er utkalt!  Kirken er Guds legeme!  Kirken er bedehuset og bedehuset er kirken.  Så hvis den norske kirke ikke er et bedehus, så må vi begynne a tenke:  Er den en røverhule?  Jesus sa: "Dere har gjort min Faders hus om til en røverhule,  Min Fadershus skal være kalt et bedehus".  Sa alle kirker er bedehus, og alle bedehus er kirker, hvis de er Guds kirke.  William Booth sa: "Den største faren som jeg ser for det neste århundre vil bli religion uten den Hellige Ånd".  Vi stenger faktisk den Hellige Ånd ute fra Guds hus i mange kirkelige bevegelser.
     I Jn. Ap. 3:14-20 står disse profetiske Ord.  "Skriv til engelen (det ordet engelen menes her, budbringeren) for menigheten i Laodikea: Dette sier Han som er amen, det troverdige og sanndrue vitne, opphavet til Guds skapning; Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kald eller varm; gid du var kald eller varm!  Derfor, da du er lunken, og hverken er kold eller varm, vil Jeg utspy deg av Min munn.  Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, sa råder jeg deg at du kjøper av meg gull, glodet i ild, forat du kan bli rik, og hvite klær, forat du kan kle deg i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret, og øyensalve til a salve, dine øyne med, forat du kan se!  Alle dem Jeg elsker, dem refser og tukter Jeg; vaer derfor nidkjer og omvend deg!  Se, Jeg står for døren og banker; om noen hører Min røst og åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med Meg".
     Se, Jeg står for døren og banker.  I den siste menighet er Jesus utenfor kirken og står utenfor døren.  Vi har drevet Ham ut!  Han står utenfor og banker på og vil gjerne komme inn til kirken, bedehuset, menigheten.  Han står utenfor!  I denne siste generasjon, denne siste tidsalder, sa finner vi at Jesus er blitt satt utenfor menigheten.  Han står utenfor døren og banker på og vil komme inn!
     Jeg var på et stort pinsestenne i Newfoundland, Canada.  Og jeg var på radioen der.  De sa at nå er der 70,000 mennesker som lytter til deg.  Mannen som intervjuet meg, var en stor tøffing da vi starta, men da jeg begynte a predike evangeliet og tale til han, ble han en "pussicat".
     Han begynte a gråte i sitt eget program, for jeg sa, "Jesus kommer snart, og mange er ikke rede til a møte Ham.  Og der er mange frafalne".  Plutselig kunne han ikke snakke.  Han var en frafallen, og han gråt.  Jeg forstod hva det var, og spurte om han var en frafallen.
     "Ja", sa han.  "Vil du komme tilbake til Jesus", spurte jeg.  "Ja, det vil jeg gjerne", sa han, og jeg fikk lede ham tilbake til Jesus, i hans eget radioprogram.  Han klarte ikke a snakke, så han ba meg om å predike i 10 minutter og si til folket hva jeg tror er den største feil som kirken, den kristne menigheten har gjort i 2000 år.
     "Kjære venner", sa jeg, "jeg tror den største feil som den kristne menighet, kirken, har gjort, er: nr.1 (det er to ting) De har fornektet den Hellige Ånd.  De har stanset den Hellige Ånd fra Hans virksomhet.  De har tatt ledelsen ut av den Hellige Ånds hand og gitt ledelsen til erkebiskopen, til biskopen, til paven, til presten, til pastoren, til et kirkeråd, et menighetsråd, og tatt det ut av hendene til den Hellige Ånd, Han som er Jesu Kristi representant pa jorden.
     Jeg skriver en religiøs spalte i de vanlige, profane avisene i Canada, bl.a i Edmonton Sun.  Jeg er den religiøse skribenten for avisen.
     Jeg skrev for en tid tilbake en spalte om paven og den Hellige Ånd.  Jeg liker veldig godt standpunkten pave Johannes Paul II has tatt på moraliske lanner.  Men det som jeg ikke liker, er den romersk-katolske laeren som er så "krokut" og så veldig uskriftelig.  Det er mange ting jeg ikke liker, bl.a det at paven kalles Jesu Kristi representant på jorden.  Så jeg skrev: "Om forlatelse Johannes Paul II, jeg visste ikke at den Hellige And var blitt førtidspensjonert".
     JEG HAR ALDRI LÆRT DETTE.  FOR DET ER DEN HELLIGE AND SOM ER JESU KRISTI REPRESENTANT, IKKE PAVEN.  OG JESUS KRISTUS ER FREMDELES KIRKENS HODE.  HAN ER HODET OVER KIRKEN OG MENIGHETEN.
     I Johannes evangelium, kap.4 er der en kvinne som sier til Jesus: "Dere jøder tilber Gud i Jerusalem, men vi som er fra Samaria, vi tilber Gud på dette fjellet".  Da sa Jesus: "Frelsen er fra jødene, men den time kommer og er nu, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet; for det er sådanne tilbedere Faderen vil ha".
     Den som vil tilbe Faderen i ånd og sannhet, ikke i former og ritualer, ikke på store høytider og sann, men i ånd og sannhet!  Gud bryr seg ikke om alle disse høytidelige tingene som vi har i mange kirker.  Han bryr seg ikke om vi har prestekrage og kappe, eller vanlige klær og slips.  Han bryr seg ikke om vi kommer i svære, pene drakter eller om vi kommer i enkle klær.  Han bryr seg ikke om ritualer og former og tradisjoner.  Han vil ha menn og kvinner som elsker Ham og tror Hans Ord, og som tilber i ånd og sannhet.
     Jeg liker veldig godt folk som er døpt med den Hellige Ånd, de som taler i tunger; pinsevenner, misjonsforbundet, lutheranere som har den Hellige Ånd.  Men jeg er ikke så begeistret for pinsevenner som er stive og tørre som "høyet fra ifjor".  Jeg er ikke overbegeistret for lutheranere som er sa høytidelige, stive og så kalde som en isbjørns nese.  Jeg er begeistret for det folket fra alle menigheter som tilber Gud i ånd og sannhet.
     Hvor mange kirker i dag tror på den Hellige Ånd?  Det er mange som fornekter den Hellige Ånd.  Nar noen begynner a tale i tunger, mirakler begynner å skje og nådagavene begynner å fungere, løper de avgarde, for dette vil de ikke noe med å gjøre.

PUNKT NR.2 SOM WILLIAM BOOTH SA, ER:
KRISTENDOM UTEN KRISTUS.

     Jeg snakker med folk og spør om de tror på Kristus.  Ja, Han var en god mann, en profet, en lærer.  Han var en høvding.  Var Han Guds Sønn?  Neida, Han var ikke Guds Sønn.  Tror du pa jomfrufødselen?  Tror du Jesus ble født av jomfru Maria?  Neida, det er bare tull, det, bare noen myter.  Tror du at Gud skapte himmelen og jorden?  Nei, vi tror pa utviklingslæren og apekattlæren.  Er du en kristen?  Jada, jeg er en kristen.
     Verden idag vil ha kristendom, men ikke Kristus.  De vil ha godene som følger med kristendommen.  Verden rundt vil de ha våre lover, vår moral, de vil ha vår fremgang på demokrati som vår kristendom har fremgitt og fullført.  De vil ha alle de gode tingene som kristendommen kommer med, men de vil ikke ha Jesus.  De vil ha julehøytid, til og med jødene liker julen, men de liker ikke Jesus.  Jeg har mange venner som er jøder.
     Forretningsfolkene liker veldig godt juletiden.  Alle skal tjene på Jesu Kristi fødsel.  Og de liker veldig godt påske, for da kan de selge masse varer.  Men de tror ikke at Jesus stod opp fra de døde.  De tror ikke på oppstandelsen.  De vil ha kristendom uten Kristus.
     Muslimene tror pa Jesus.  De tror ikke at Han døde på korset og at Han utøste sitt blod.  De liker Jesus, men Han er mindre enn Mohammed, bare en av mange profeter.  De tror at Han kom, at Han levde, og sa gikk opp til himmelen.  De tror ikke at Han døde og utøste sitt blod.  Men hvis du ikke tror på Jesu korsfestelse og oppstandelse, sa er du ikke en kristen.  Da er du en hedning og på vei til helvetet.  Du må tro at Jesus er den levende Guds Sønn som kom i kjødet, som ble korsfestet, som utøste sitt blod, som reiste seg opp igjen, og ble oppreist av den Hellige Ånd, og er i live idag.  Han er den samme igar, idag og till evig tid.  Hvis du ikke tror dette, sa er du ikke frelst.
     New Age-bevegelsen tar ogsa Jesus med.  De sier: "Vi har Budda, Konfusius, Mohammed og sa har vi Jesus".  Og så kommer det en Kristus til, det er Anti-Krist.  New Age-bevegelsen oppsluker tusenvis kristne verden over.  De oppsluker alle religioner.  Men det star skrevet: "Det er ikke frelse i noen annen, i hele verden er der blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved, enn navnet Jesus".
     Paulus sa: "Der er en Gud og en mellommann, denne mellommannen er Jesus Kristus".  Jesus sier: "Jeg er veien, Jeg er sannheten og Jeg er livet, og ingen kan komme til Faderen uten ved Meg". (Joh.14:6)  Der er bare en vei.
     William Booth sa: "Den største faren i det neste århundre vil bli: Religion uten den Hellige Ånd.  Kristendom uten Kristus.  Tilgivelse uten omvendelse.  Og det har vi idag.  Går du i en begravelse, ser du det helt tydelig.  Presten sier ofte at denne gode mannen/kvinnen er nå hos Jesus.  Men hvordan kan presten stå og si at den og den er i himmelen?

PUNKT NR. 3  TILGIVELSE UTEN OMVENDELSE!

     Jeg snakket med en romersk-katolsk prest.  Han kom på mitt møte og ble fornyet.  Vi satte oss ned og han sa til meg: "Max, mine folk tror at de kan leve som satan, som djevelen, hele sitt liv, og sa når de dør kommer noen med hellig vann som de skvetter på dem, og plutselig vokser det ut hvite vinger og de flyr bort til himmelen.  Men det er ikke den veien.
     "Presten forstod det og jeg forstod det.  Tilgivelse uten omvendelse.  Du kan ikke få tilgivelse for dine synder uten omvendelse.  Det står i Ap.gj.20:21, og hør hva Paulus sa, Paulus, den mannen som Gud ga mere en halvparten av det Nye Testamentet.  Han sa: "Idet jeg vitnet både for jøder og for grekere om omvendelsen til Gud og troen på var Herre Jesus Kristus".
     OMVENDELSE OG TRO!  Du kan ikke ha tilgivelsen og troen hvis du ikke har omvendelse.  Der er to pilarer, omvendelse og tro.  Omvendelse først, for du får troen.  Det er to store pilarer i den kristne menigheten: Vi tror pa Kristus, og vi omvender oss til Gud fra våre synder.
     I Ap.gj. 26:17-20 leser vi: "Idet jeg frir deg ut fra folket og hedningene, som Jeg sender deg til for å opplate deres øyne, sa de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, forat de kan fa syndenes forlatelse og arvelodd blant dem som er helliget ved troen på Meg.
     "Derfor, kong Agrippa, ble jeg ikke ulydig mot det himmelske syn; men både for dem i Damaskus forst og for Jerusalem og i hele Judeas land og for hedningene forkynte jeg at de skulle omvende seg og komme tilbake til Gud og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdige".
     Så vi ser at tilgivelsen kommer når vi omvender oss.  Det var det William Booth sa.  Vi må rope ut til Gud om tilgivelse for våre synder og vi må vende oss om fra våre synder.

PUNKT NR. 3  FRELSE UTEN DEN NYE FØDSEL!

     Frelse uten Guds verk i hjertet, frelse uten den guddommelige fornyelse.  Jeg sa til en mann: "Er du født pa ny?"  "Nei."  "Er du en kristen?"  "Nei."  "Da er du ikke en kristen", sa jeg.
     "Hvordan kan du si at jeg ikke er en kristen?", sa han, "Min mor og far og min bestemor var kristne, og jeg er kristen".
     "Er du født pa ny?"  "Nei, jeg tror ikke på det".  Sa slo jeg opp i Bibelen, og der står det skrevet i Joh.3:3.  Jesus Kristus sa: "Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike".
     "Er det i Bibelen?", sa han.  "Ja, det er i Bibelen", sa jeg.  Ingen kan se Guds rike uten at han blir født på ny.  I vers 7 star det: "Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere ma fødes på ny".  Men vi har millioner av kristne, verden rundt, som sier de er kristne, men er de født på ny?
     "Jeg er konfimert, jeg ble døpt av en prest da jeg var et lite barn og fikk litt vann på meg", ja, slik lyder det.  Jeg snakket med en prost her i Norge.  Jeg hadde møte i en luthersk kirke.  Han spurte meg hva jeg mener om vanndåp.  Jeg sa at jeg tror det samme som Jesus Kristus, som døperen Johannes, jeg har den samme lære som Peter og Paulus og alle de hellige.
     Jesus sier i Mark 16:16: "Den som tror og blir døpt, skal bli frelst".  "Vi tror pa barnedåp", sa prosten.  Jeg sa at jeg tror ikke på barnedåp og ikke på voksendåp, jeg tror på troens dåp.  Den som tror og blir døpt vil bli frelst.  "Vi tror at gjennom barnedap er der frelse", sa han.
     "Kjære prost", sa jeg, "mener du at alle mennesker som kommer til kirken og blir døpt, blir frelst?"
     "Ja", sa han.  "Hvorfor er der så mye vantro i Norge da, og mye abort, homofile, skilsmisser og barne misbruk, sa mange som røyker og som banner, så mange skøger, alkoholikere og narkomane dersom de er frelst gjennom barnedapen?  De fleste nordmenn er jo døpt.  Hvorfor er kirken tom?"
     "Du har sagt noe der som jeg aldri har tenkt pa", sa han.  "Dette er det første gangen jeg hører.  Du har et punkt der".  "Ja", sa jeg, "jeg har et punkt der, og jeg har flere punkter".
     Martin Luther advarte imot slik lære.  Han forkynte Frelse Gjennom Troen alene, ogsa at dåpen kan ikke frelse enn uten tro.  Derfore barne dåpen alene kan ikke frelse!
     I Ef.2:8 star det skrevet: "Av nåde er dere frelst, ved tro, og det ikke av dere selv, det er Guds gave".  Det er Gud som vil gjøre det, det er Han som frelser oss, ikke vi selv.  Vi er frelst av nåde, ved var tro på Kristus.  En guddommelig frelse!

PUNKT NR. 4  POLITIKK UTEN GUD!

     Paulus sa at vi skulle be for alle som står i en posisjon hvor de leder folket.  Jeg ber for kongen og stateministeren i de land hvor jeg kommer.  I kommunistlandene ber jeg for dem.  Jeg vet og jeg tror at alle som er i en ledelse, trenger Gud.  Alle statsministere, konger, prinser, alle primære trenger Jesus, den Hellige Ånd, Gud!
     For en tid tilbake besøkte Storbritanias statsminster, Margaret Thatcher Amerika.  Der ble hun intervjuet av Wall Street Journal hvor hun siterte John Wesley: "Arbeid så mye du kan, tjen såa mye penger som du kan, spar såa mye du kan og gi så mye du kan."
     Hun så følgende til Amerika: "Dere politikere, dere på stortinget og i Washington, i kongressen og i Det Hvite Hus.  Dere må vite en ting: En dag skal dere alle stå fremfor Gud og gjøre regnskap over livet deres.  Du må leve ditt liv og gjøre i ditt privatliv det som du gjør offentlig.  Det er ikke bare folkene i USA som skal vurdere og velge, når alt er ferdig, står dere foran Gud og må svare for livet.  Dere må ikke gjøre urett og ikke rane folket".
     Ronald Reagan og George Bush snakker begge to om Gud, og Amerika går fremover.  Og heldivis i Norge så har dere en konge som tror på Gud.  En liten tid tilbakke så skrev av Norske ansene om preken til Kong Olav V i Kong Håkens Kirke i Køpenhaven, Danmark.  Hans Majestak avsluttet med disse ord, "Må denne kirken ble til stor vilsignelse til alle, like til Jesus kommer igjen".
     Efterpå spørte den Danske Biskopen:  "Hva meneste du.  Tror du på Jesus gjenkomst, Kong Olav?"  "Ja Vist!"  svarte den gudfryklige og gode kongen!
     Og nå (1995) må jeg legge inn disse ord fra Norges Kong Harald om Troen på Jesus!

     JEG SKREV I AVISEN I CANADA, HVA ER DET SOM HAR GÅTT FEIL?  HVA HAR GATT FEIL MED VÅRE STATSMINISTERE I CANADA?  HAR DE EN SLAGS SYKE I MUNNEN?  EN SLAGS SVIKT - TUNGESVIKT KANSKJE?  FOR DE KAN IKKE SNAKKE OM GUD.
    
   Siden John Diefenbaker har vi ikke hatt en statsminister som har hatt nok gudsfrykt og visdom, og som har talt om Gud offentlig.  Er det underlig at Canada som nasjon går nedover?  Kan hende er det dette som er feilen i Norge også?  Der er ikke nok kristne folk i politikken, folk med kristne prinsipper.  Jeg vet ikke.
     I Canada snakker jeg til hovedfolket.  Jeg skriver i avis-spaltene, og er på TV og på radioen, og i brev som jeg skriver til statsministeren vår, skriver jeg imot abort, imot homofili og imot mord.  Det er en rar verden vi lever i.  Vi tar livet av 100,000 barn som ikke har fått sjansen til a leve, gjennom abort, også slipper vi morderen fri, fri til å myrde på ny.
     Jeg tror på henrettelse av mordere, det er i følge Guds Ord.  Jeg snakket med evangelisten, Aril Advardsen for mange år siden og han så at vi pinsevenner tror ikke på henrettelse.  Jeg sa: "Jeg vil spørre om en ting: Hva er mest verdt, en mann som blir sittende i fengsel hele sitt liv, som dør og går til helvetet, eller en mann som blir henrettet, får omvendelse, tar imot Jesus og går til himmelen?"  "Jo, det er det beste når en mann tar imot Jesus og går til himmelen".
     "Da skal jeg fortelle deg", sa jeg.  "Jeg er en pastor og det er vi som snakker med de dødsdomte.  Men hvis de sitter i fengsel, så vil de ikke snakke med oss, men hvis de skal henrettes, roper de på kne, roper til Gud om tilgivelse, dø og gå til himmelen, de i fengselet og kose seg, med farge TV, teppe på golvet og den beste forpleining, bo der til de dør, og så dø i vantro og går fortapt.
     Årsaken er at det som skjer idag er at de slippes fri.  Der var en mann som hadde myrdet to ganger.  Han ble fengslet, men våre "blødendehjerte politikkerene" har skrive lover som frigjører folk alt for fort, var for sa han kom seg fri.  Han myrdet tre mennesker til og fremdeles er han pa frifot.  Han voldtok to kvinner på 42 og 46 år og drepte dem etterpå.  Så volktok han en kvinne på 76 og drepte henne også.  Jeg sa at dersom henrettelse ikke redder liv så må du vite at en mann som har blitt henrettet, han kommer aldri til å drepe igjen.
     Da jeg var en liten gutt, var der henrettelse i vårt land.  Idag er det så fintfølende, så sosialfremgående og sivilisert.  Å ta livet av 100,000 barn som ikke har fatt sjanse til å leve og så slippe morderen ut for å myrde igjen, det er OK.  Er ikke det helt galt?
     Da jeg var liten, visste folk at dersom noen slo en annen så hardt at han ble drept, så ville det koste deg livet.  Jeg var ofte i slåsskamper, for jeg var bokser.  Men jeg visste at dersom jeg slo en mann og hvis han ble drept, så ville jeg miste livet mitt.  Så jeg slo aldri for hardt.  Hvis du ikke har henrettelse av mordere som hargjørt et planlagt mord, så har du ingen tro på livet.

PUNKT NR. 6  HIMMELEN UTEN HELVETET

     Alle vil til himmelen.  Folk tror pa himmelen, men ikke på helvetet.  Faktisk så har norske teologer fjernet dette ordet fra Bibelen.  De kaller det dødsriket og fortapelsen, men ikke helvetet.  Hvorfor?
     Hvorfor skulle de forandre det greske grunnspråket?  Det står om en rik mann som døde.  Han var uten tro og gikk til helvetet, står det på det greske grunnspråket.  I den engelske Bibelen star det helvetet, likeså i den greske, men ikke i den norske.  Den er for svak der.  William Booth sa at de ville tale om himmelen uten helvetet.
     Vi leser fra Luk. 16:19-31: "Der var en rik mann, og han kledde seg i purpur og kostelig linklede og levde hver dag i herlighet og glede.  Men der var en fattig man ved navn Lasarus, som var kastet for hans port, full av sår, og hans attrå var å få mette seg med det som falt fra den rikes bord; men endog hundene kom og slikket hans sår.
     "Men det skjedde at den fattige døde og at han ble båret bort av engler i Abrahams skjød; men også den rike døde og ble begravet.  Og da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, da ser han Abraham langt borte og Lasarus i hans kjød.  Da ropte han: Fader Abraham! forbarm deg over meg og send Lasarus, forat han kan dyppe det ytterste av sin finger i vann og svale min tunge! for jeg pines storlig i denne lue.
     "Men Abraham sa: Sønn! kom i hu at du fikk ditt gode i din levetid, og Lasarus likeså det onde! men nå trøstes han her, og du pines.  Og dessuten er et stort svelg festet mellom oss og dere, forat de som vil gå herfra og over til dere, ikke skal kunne det, og forat heller ikke de på den andre side skal fare derfra og over til oss.  Da sa han: Så ber jeg deg, fader, at du sender ham til min fars hus - for jeg har fem brodre - forat han kan vitne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted.
     "Med Abraham sier til ham: De har Moses og profetene; la dem høre dem!  Men han sa: Nei, fader Abraham! men om noen fra de døde kommer til dem, da omvender de seg.  Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke tro om noen står opp fra de døde".
     Nå skal jeg avslutte med noen ord fra Bibelens siste bok, Joh.ap.20:10-15: "Og djevelen, som hadde forført dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor dyret og den falske profet var, og de skal pines dag og natt i all evighet.  Og jeg så en stor hvit trone, og ham som satt på den; og for dem.
     "Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og boker ble åpnet; og en annen bok ble åpnet, som er livsens bok; og de døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.  Og havet ga tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket ga tilbake de døde som var i dem; og de ble dømt, enhver etter sine gjerninger.  Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen.  Dette er den annen død: ildsjøen.  Og hvis noen ikke fantesoppskrevet i livsens bok, da ble han kastet it ildsjøen."
     BLE HAN KASTET I ILDSJØEN.  BLE HAN KASTET I ILDSJØEN.  BLE HAN KASTET I ILDSJØEN.
     General William Booth sa at vist han hadde sin vei og om det var mulig sa vilde han gjøre det pliktig for alle soldatene fra den Frelsesårmien til å bli bundet over helvetes mund for 24 timer så fik høre skriken, og lufte svovelen fra den forbanedeplassen før de bli utsendt på deres gudomelig tjenesten.  Da vilde vi sa vekkelse sa han!

W

No comments:

Post a Comment