Saturday, May 21, 2011

Akademikere på Oxford University kommer tilbakke til den sanne Bibelske Troen som John Wesley hadde der så mange år siden. Halleluja til Lammet. - Max Solbrekken

Oxford-studie: – Tro er naturlig
Et studie ledet av akademikere på Oxford University konkluderer med at tro på Gud og evigheten er en del av den menneskelige natur.
Bjørn Olav Hammerstad
Studiet hadde en prislapp på over 17 millioner kroner, og stilte spørsmål ved om tro er et resultat av opplæring eller om det er en del av den menneskelig natur, skriver Christan Today på nett.
Forskerne, som jobbet i 20 land, fant ut at det var mer sannsynlig å finne troende utenfor de store byene, enn i dem. De fant også ut at troende hadde en sterkere villighet til å samarbeide i et samfunn.

Barn tror på det overnaturlige

Studiet fant at det var spesielt naturlig for barn under fem år å tro på overnaturlige evner. I et av spørsmålene ble barn spurt om de trodde deres mor kunne vite hva som befant seg i en lukket eske.
Barn som var tre år gammel svarte i de fleste tilfeller, at mamma alltid visste hva som var i esken. Barn på fire år begynte å forstå at mamma ikke visste alt.
Ikke Guds-bevis

– Oppdagelsene i undersøkelsen er ikke et bevis på at Gud fins, sier professor i antropologi, Justin Barrett, fra prestisjeuniversitetet Oxford.
– Selv om det faller seg naturlig å tenke i visse baner betyr det ikke at det plutselig blir fakta.
Den andre lederen for prosjektet, professor Roger Trigg, også fra Oxford, mener at studiet viser at religion ikke kan ses på som en hvilken som helst hobby.
– Det er ikke slik at enkelte går i kirken bare som et alternativ til å spille golf, sier han.
Religion er naturlig
– Vi har samlet en mengde data som beviser at religion er et felles fakta for den menneskelige natur, uavhengig av ulike samfunn og kulturer.
Trigg mener derfor at religion er noe vi alltid kommer til å ha med oss.

Kristendommen er fortsatt verdens største religion med rundt 2 milliarder etterfølgere. Deretter kommer islam med 1. 2 milliarder, etterfulgt av hinduisme, buddhisme og jødedom.

DAGEN