Monday, November 24, 2014

De ufødte trenger vår hjelp 
av pastor Max Solbrekken, D.D. 
      “Inne i sekken svømte et lite guttefoster ivrig omkring i den flytende væsken. Dette lille mennesket var perfekt utviklet med lange, smale fingre, føtter og tær. Babyen var veldig livlig og svømte rundt ca. en gang pr. sekund.” 
      Det er Paul E. Rockwell, en mendisinsk doktor, som beskriver et foster 6-7 uker gammelt etter befruktningen. Abort er et fryktelig ord. Å abortere betyr å forhindre, avslutte eller ødelegge en prosess som allerede er i gang. 
     Og når det gjelder gravividitet, så er det livet til et lite menneske som både pulserer, beveger seg og puster som avbrytes. Vi kaller det fosterdrap, drap på de ufødte.
       Jeg har alltid hatt motvilje mot dreping. Som gutt på gården hjemme måtte jeg hjelpe min far med å slakte svin, okser og kyllinger, men jeg likte det aldri. Som handelsreisende i det barske Nord-Canada i mine yngre år, hadde jeg alltid et gevær med meg i bilen som beskyttelse mot ville dyr, i tilfelle jeg skulle bli angrepet.
     Selv om jeg alltid har hatt jaktlisens har jeg aldri skutt noe. Engang hadde jeg en to år gammel elg ca. 30 meter fra meg, men jeg kunne ikke trekke av og skyte den. Den var for vakker til å drepes, og jeg hadde ikke noe virkelig behov for kjøttet.
      Å drepe dyr for mat, å stoppe fienden i tide under krig og å beskytte samfunnet mot farlige mordere er en ting, men å torturere og drepe uskyldige babyer i mors liv, er noe helt annet. At et sivilsert kristent sanmfunn som vårt, kan overveie tidspunket over hvor tidlig eller sent “tilintetgjørelsen” av det lille livet skal finne sted, er trist.         Abort er en krenkelse mot Gud, mot samvittighetsfulle mennesker og mot selve livet. Og debaten viser mangel på moralsk mot hos våre valgte politiske ledere. Abortloven viser hvor langt ned vårt samfunn har sunket. Livet skulle være beskyttet for enhver pris. De svake og syke blir beskyttet og tatt vare på, og medlidenhet vist overfor de som har feilet. 
      Professot Jerome Leujeunet stadfester ved Borowski-rettssaken i Regina i 1983 følgende: “Et foster på to måneder som kan svømme og gjøre saltormortale inne i livmoren, er også i stand til å føle. Og særlig på grunn av størrelsen på fosteret, som er svært lite ved dette tidspunktet, går det an å bruke et hårstrå og kile dets overleppe, og det er istand til å gjerne seg for å unngå berøringen”. 
     Hvor brutale vi har blitt og hvor ufølsomme for andres behov! Hvordan kan vi fortsette og tillate våre politikere å la lover passere som hjelper samfunnet til å utradere uønskede barn ved å adoptere “den endelige løsningen” ved tilintetgjørelsen av det ufødte liv? I den Messianske loven var uforskyldt abortering eller for tilig fødsel som skyldtes slagsmål, straffbart. Både mor og far var beskyttet av loven. (2.Mos. 21:2) 
      Vanlig fornuft og menneskelig anstendighet sier at mens millioner av små mennesker blir tatt livet av over hele verden og brutale personer som ikke bryr seg, må noen reise seg opp og forsvare disse uskyldige små. Og det er å håpe at vi som bor i det siviliserte Canada (og også i Norge), vil gå i bresjen for å beskytte disse babyene.
KVINNEFRIGJØRING TIL HVILKEN PRIS?
av Pastor Max Solbrekken, D.D.


            Kvinnen har ofte “trukket det lengste strået” i forhold til mannen.  Helt siden Eva ga etter for Satans fristelse i Edens hage, har kvinnen fått skylden for syndefallet.  Bibelen sier at Eva ble bedradd til overtredelse.  Adam brøt Guds lov med vilje, mens Eva ble lurt, så Paulus kaller kvinnen “det svakere kar”.
          Over hele verden blir et stort antall kvinner til stadighet utsatt for mishandling og misbruk psykisk såvel som fysisk.
          Jeg var engang vitne til at en mann slo sin kone til applaus fra andre menn som stod og så på.  Det er ikke uvanlig - i enkelte land for en sint mann å dra  sin kone etter håret.  Dersom du ikke ønsker å å få en kniv i ryggen, er det det best å ikke blande seg opp i det.
          Etter min mening er kulturer som tillater gamle menn å gifte seg med barn, både urettferdige og avskyelie.  Det samme er nedverdigelsen og trellbindingen i praktiseringen av polygami.
          Takk Gud for kristendommen som har frigjort kvinnen fra så mye av tyrranniet som trykker dem ned i store deler av verden.  Men dessverre, kvinnemihandling eksisterer også i vårt land.  Kvinnefrigjøringen har satt søkelyset på både utearbeidende og fraskilte mødre, sier Mary Ann Mason, redaktøren av “the Equality Trap” (Likestillingens fells).  Kvinnebevegelsen har fjernet kvinnens legale beskyttelse ved å etterlate henne åpen for økonomisk ruin, sier Mason, en sakfører og sosial historieskriver.  “To områder som likestillingen har skadet kvinnene mye, er uforskyldt skilsmisse og felles ivare tagelse av barna”, sier Mason videre.  “De enese kvinnene som bli hjulpet av feminismen”, legger hun til, er de ressurssterke og fremgangrike.
Uheldigvis, kvinnefrigjøringsgrupper som stresser etter større personlig frihet, har oppmuntret til tilfeldige forbindelser som igjen har resultert i uønskede barn, abort og avhengiget av sosialhjelp.
          Den 16.november 1987 hadde “Wall Street Journal” en artikkel av en Karl Zinsmeister.  Han sa følgende:  “De er blitt en vanlig kjensgjerning at familiesplittelse nå er hovedårsaken til fattigdom i USA, særlig i løpet av de syv siste årene.  Den viktigste årsaken som skaper fattigdom, er at foreldre skiller lag.  I over halvparten av alle offisielle fattige familier er det kvinnen som er alene om familiansvaret”.
          Og der er flere dårlige nyheter for kvinnene.  Halvparten av alle hjerteattakkene blandt unge og middelaldrende kvinner skjer som følge av røyking, sier forskere i helsesektoren ved Harvard-universitetet.  En seks-årig undersøkelse av 199.404 kvinnelige sykepleiere viser at kvinner som røyker fra en til fire sigaretter om dagen, har dobelt så store sjanser til å få hjerteattak som ikke-røykere, 25 sigaretter øker risikoen med fem ganger, 45 sigaretter, 11 ganger så stor risiko.  Der er ingen minimumsgrense for sigarettrøykingen som er trygg.
          Forskere har kommet frem til at det idag er flere unge kvinner enn menn som røyker, så her har vi fått en forandring!
          Og tilsutt, abortloven som feministene lenge har håpet skulle gi dem total uavhengighet og bestemmelsesrett over sine egne kropper, har slått tilbake som en boomerrang.
          “I India bli pikefostere fjernet”, sier Jo Mc Gowan som skriver for ‘Newsweek’.  Mc Gowan forteller at et stort antall leger i India - et land hvis kultur bare verdsetter sønner - praktiserer en slags moderne variasjon av barnemord på piker.  Hun henviste til “Amniocentesis”, en medisinsk prosedyre som brukes til å oppdage visse unormaliteter på fostre og også til å bestemme kjønnet til det ufødte barnet.
          En lege som ble intervjuet av “The Indian Express” sa:  “Ja, jeg utfører kjønnsbestemmende undersøkelser.  Det er bedre for en uønsket pike å ikke bli født enn å måtte lide senere i livet”.
          Feministene har vunnet er seier imot kjønnsundersøkelsene av de ufødte barna.  En kvinne må være 35 år for å kunne få tatt denne undersøkelsen.
          Mc Gowan hevder at feministenes stilling er hyklerisk.  Når saken gjelder kjønnsbestemmelse ogg selekiv abort av pikefostere, heter det “fosterdrap”, men når saken gjelder kvinnens frihet til abort av både gutteog pikefostere, kaller de det “kvinnens rett til å velge selv”.
          Som kampen for kvinnens verdighet fortsetter, vil det være klokt å henvende seg til Bibelen, og lese hva som står skrevet der.  Moses formante:  Du skal hedre din far og din mor:, og Paulus skrev:  “Dere ektemenn, elsk deres hustruer”.
          
LIV OG DØD
REALITETER VI MÅ MØTE

AV PASTOR MAX SOLBREKKEN, D.D.

          “Et menneskes dager er som gresset; som blomsten på marken, således blomstrer han.  Når vinden farer over ham, er han ikke mere, og hans sted kjenner ham ikke mere.” (Salme 103: 15-16)
        Billy Graham ble nylig spurt:  “Hva er det her i livet som har forbauset deg mest?”
          Han svarte:  “Hvor kort livet er!”
          Uansett så er livet kort.  Skriften taler om sytti år som en norm, men hva er sytti år når man ha levet dem?  Hva er en hvilken som helst livslengde når den er oppbrukt?
          Tenk på det - ikke mer igjen av livet!  Og dette øyeblikket vil komme til oss alle!
          Bibelen sier:  “Dere som ikke vet hva som skal hende i morgen!  For hva er deres liv?  Dere er jo en røk som viser seg en liten stund og så blir borte”. (Jak. 4:14)
          Bibelen konstaterer:  “Vårt livs tid, den er sytti år og, når der er megen styrke, åtti år, og dets herlighet er møye og tomhet; for hastig ble vi drevet fremad, og vi fløy avsted”. (Salme 90:10)
          Alt vi virkelig har er dagen i dag!
          Ingen av oss har noen garanti for morgendagen.  Alt vi vet om er dagen i dag.  Vår fremtid er i Guds hender!  Han alene vet hva morgendagen vil bringe oss!

          Salmedikteren skrev det ned slik:
        “Dagen idag er min,
        Morgendagen kommer kanskje aldri.
        Kanskje jeg ikke får se morgendagens soloppgang.
        Men når kvelden kommer
        Må da mitt arbeid på jorden være fullendt.
        Dagen idag er min,
        Morgendagen får jeg kanskje ikke se.”

          Hvilken garanti har noen av oss om at vi får leve til vi blir førti, femti eller sytti år?  Selv om vi fikk leve til vi ble hundre år gamle, hva er det sammenlignet med evigheten?`
          Noen blir tatt bort i unge år, andre blir tildelt mer tid.  For oss alle er livet dyrebart!  Vi har så mye å gjøre og å oppnå, så mange venner å besøke, steder å reise til og ting å se!
          I min mere en 30-års tjeneste for Herren, har jeg vært vitne til mange dødsfall.  Der har vært mange begravelser - både av unge og gamle.  Og den første tanken som alltid har streifet meg har vært denne:  “Kjente han (hun) Jesus Kristus som sin personlige Frelser?  Var han (hun) rede til å møte Gud?”
          Til tider tenker jeg på mitt liv:  “DERSOM JEG BLE TATT BORT I DAG, HAR JEG DA FULLFØRT MITT KALL?  ER DER NOE JEG HAR UNNLATT Å FORMIDLE ELLER MEDDELE?  HAR JEG VÆRT TRO I Å ADVARE MIN NESTE ANGÅENDE DØDEN OG DEN KOMMENDE DOMMEN”?
          Mitt spørsmål er:  “Hva har vi som kristne gjort for å spre evangeliet, å formidle Jesu Kristi kjærlighet til en verden i synd, frafall, fattigdom, overtro og frykt?  Hvor mange fattige og syke har vi hjulpet til med å gi føde, helbrede og nære?”

          En gammel gospelsang lyder:
        “Hvor mange av de falne har jeg reist opp?
        Hvor mange av de hjulpet med å sette fri?
        Jeg undres:  Har jeg gjort mitt beste for Jesus,
        Han som har gjort alle ting for meg?”

          Det er et enormt ansvar å være i live i denne time når så mange på vår klode er i en slik desperat trang; åndelig, mentalt, sosialt og økonomisk!
          En person kan ikke gjøre alt alene, men dersom alle gjør sin del, kan der bli store forandringer i manges liv.  Bare ett liv og det vil snart være over.  Bare det som er gjort for Kristus vil bestå.
          I et forsøk på å summere opp de viktigste tingene i livet, har jeg kommet frem til følgende:
          Tre ting er nødvendige!
1.             MENNESKETS FORBINDELSE MED GUD.
2.             MENNESKETS FORBINDELSE MED SIN FAMILIE.
3.             MENNESKETS FORBINDELSE MED SIN NESTE.
          For tusener av år siden skrev Kong Salomo:  “Enden på det hele, etterat alt er hørt, er dette:  Frykt Gud og hold hans bud!  Det er hva hvert menneske bør gjøre.  For hver gjerning vil Gud føre frem for dommen over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt”. (Pred. 12:13-14)
          Må vi alle be med kong David:  “Lær oss å telle våre dager, at vi kan få visdom i hjertet!” (Salme 90:12)
          I både GT og NT blir vi advart om livets korthet og rådet til å forberede oss for evigheten som aldri tar slutt!.
          Livet er sammenlignet med en søvn; som å gå til sengs om kvelden og stå opp igjen om morgenen.
          Det blir lignet med en vakker blomst som blomstrer, visner, dør og blåser bort.  Livet sammenlignes også med skodde eller røk som viser seg en kort stund og så plutselig er borte!
          Paulus skriver:  “Og likesom det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom”. (Hebr. 9:27)
          I alle mine teologistudier, i rådgivning til de alvorlig syke og i trøst til sørgende, har jeg lært at der er ikke noe enkelt svar angående spørsmålet om liv og død!

        DØDEN SKILLER DE KJÆRE FRA HVERANDRE, KNUSER HÅP OG DRØMMER OG KAN SYNES BÅDE GRUSOM OG UGJENKALLELIG!

          Men, døden kan bli overvunnet, opphevet og bli ugyldiggjort!  Bibelen forteller oss at Jesus Kristus - gjennom Sin død og oppstandelse - tilintetgjorde døden, graven og helvete.  Og at Han har kraften til å fri oss fra dødens makt, fordi Han har seiret over alt satans velde.
          Hør Jesu ord:  “Jeg er oppstandelsen og livet; den som tror på meg, om han enn dør, skal han dog leve, og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø”. (Joh 11:25-26)
          Jeg er helt enig med Paulus og med Billy Graham.  Menneskets eneste håp er å ta imot Jesus Kristus som Herre og Frelser i sitt liv.  Da er frykten for døden borte for alltid!

(Artikkelforfatteren skriver her om død og dødsangst, og om nåde og frelse i Jesus kristus, på grunn av det som Han har gjort.)
IMMANUEL
DEN VIRKELIGE MENINGEN MED
JUL
av Pastor Max Solbrekken

            Jesu Kristi første komme forandret verden for all tid!  Ingenting har vært det samme siden Gud besøkte denne planeten i menneskelig skikkelse ved Sin enbårne Sønn, for næmere 2000 år siden.
            Syv hundre år før Messias ble født i en stall, profeterte den jødiske profeten Esaias om Hans komme.
                “DERFOR SKAL HERREN SELV GI DERE ET TEGN:  SE, EN JOMFRU BLIR FRUKTSOMMELIG OG FØDER EN SØNN, OG HUN GIR HAM NAVNET IMMANUEL.” (Esaias 7:14)
            Ordet Immanuel betyr ‘Gud med oss’!  Og det er akkurat hva som hendte da Maria, den utvalgt jødiske jomfruen - ved et guddommelig mirakel fra Gud - fødte  Jesusbarnet!
            Den Hellige Ånd kom over jomfruen og Jesus ble unnfanget i hennes morsliv.  Her er beretningen til Lukas (en medisinsk lege) som skrev evangeliet som bærer hans navn:  “Men i den sjette måned ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som heter Nasaret, til en jomfru som var trolovet med en mann ved navn Josef, av Davids hus, og jomfruens navn var Maria”.
            Frykt grep Marias hjerte, men Gabriel beroliget henne til ikke å være redd, for den Allmektige hadde utvalgt henne til å føde Messias!
            “Og se, du skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus.  Han skal være stor og kalles den Høyestes Sønn ...
            “Men Maria sa til engelen:  Hvorledes skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann?  Og engelen svarte henne:  Den Hellige Ånd skal komme over deg, og den Høyestes kraft skal overskygge deg; derfor skal også det hellige som fødes, kalles Guds Sønn.” (Luk. 1:26-35)
            Matteus beskriver - veldig detaljert - denne enestænde, mirakuløse begivenheten.  Paulus stadfester det i brevet til Galaterne, det samme gjør Johannes i første kapittel av sitt evangelium!
            Engelen sa til Josef:  “...frykt ikke for å ta din hustru Maria til deg! for det som er avlet i henne, er av den Hellige Ånd; og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder.” (Matt. 1:20-21)

            DERETTER SITERER MATTEUS PROFETEN ESAIAS IDET HAN BEVISER AT JESUS KRISTUS ER MESSIAS, IMMANUEL, GUDS SØNN!

            Kong David profeterte også om Messias’ komme, hundreder av år før Hans fødsel.  Paulus sa idet han siterte David:  “For det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder.  Derfor sier han idet han treder inn i verden:  Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme laget du for meg”. (Hebr. 10:4-5)
            Hvordan skjedde jomfrufødelen?
            Gud den Allmektige skapte et spesielt legeme for Herren Jesus Kristus og plantet det i Marias morsliv!
            Det er derfor Jesus kunne dø for verdens synder.  Han hadde ikke den syndfulle adamittiske naturen som vi har.  Hans blod var ikke besmittet av Adams synder, for Gud selv er Hans Far!

GUDS ORD STÅR FOR ALLTID FAST!

            Angænde “laren om jonfrufødselen” finner vi den teologiske “lov av den første omtale” i 1.Mos. 3:15 hvor Gud konfronterer satan etter Adams fall.
            “Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen og mellom din ætt og hennes ætt; den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl.”
            Her gir Gud løfte om Messias, født av en jomfru, som skal knuse satans hode, og ødelegge hans herredømme over menneskeheten.
            Dette gjorde Jesus Kristus på Golgata kors da Han seirende døde vår stedfortredende død!
            I alle Det Gamle Testamentets slektsregistere er det fedrene som står oppført som de som fører ætten videre unntatt i dette skriftstedet.  Her står “hennesætt”!
            Modernister - som ikke tror på mirakler og ikke har den Hellige Ånd - forsøker å fordreie Guds Ord ved å hevde at Esaias 7:14 ikke refererer til “en jomfru” men heller til en “ung kvinne”.  Deres teologi er feil, noe som jeg nå vil bevise!  Det hebraiske ordet for “jomfru” som er brukt her er “almah”.  Det er riktig at dette ordet også kan bli brukt om en ung kvinne i gifteferdig alder.  Også ordet “bethulah” betegner “en jomfru”.
            Ordet “almah” blir brukt syv ganger i Det Gamle Testamentet - her, og seks andre steder - og ikke en gang refererer det til en gift kvinne, mens “bethulah” refererer til en brud som gråter etter sin ektemann.
            Vi må huske på at alle respektable unge kvinner i gifteferdig alder i Israel på den tiden, var jomfruer.  Dersom noen lå hos en mann og det ble oppdaget, måtte de gifte seg ellers ville hun bli forvist eller til og med stenet til døde!
            SEPTUAGINTA - DEN ELDSTE GRESKE OVERSETTELSEN AV DET GAMLE TESTAMENTET - OVERSATT AV 70 ELLER 72 LÆRDE I ALEXANDRIA, EGYPT, MELLOM ÅR 284-247 f. KRISTUS, OVERSETTER ESAIAS 7:14 MED “JOMFRU”.  OG DETTE VAR MER ENN 200 ÅR FØR KRISTUS BLE FØDT!
                Dette er veldig viktig, for Jesus Kristus leste selv denne greske oversettelsen av Det Gamle Testamentet uten å finne noen feil.  Det samme gjorde den lærde mannen Paulus!
            De tidligste kirkefedrene, inkludert Justin Martyr, Aristides og Ignatius - som levde  veldig nær den apostoliske tiden - trodde på “jomfrufødselen”, og insisterte på at denne høyst viktige lære  måtte inkluderes i den kristne trosbekjennelse!
            Martin Luther utfordret:  “Dersom en jøde eller en kristen kan bevise for meg fra hvilket som helst vers i Skriften at “almah” betyr en gift kvinne, vil jeg gi ham hundre floriner, skjønt Gud alene vet hvor jeg kan finne dem”.
            Ingen tok imot hans utfordring!
            Profeten sa: “Derfor skal Herren selv gi dere et tegn:  Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn”.
            En ung kvinne som får et barn er ikke et overnaturlig tegn.  Det hender hvert minutt på dagen, et eller annet sted!
            Men kun EN GANG i verdenshistorien har et barn blitt født av en jonfru.  Og det var da vår Frelser Jesus Kristus ble født!
            Esaias konstaterte:  “For et barn er oss født, en sønn er oss gitt.  Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles UNDER, RÅDGIVER, VELDIG GUD, EVIG FADER, FREDSFYRSTE”. (Esaias 9:6)
            Legg merke til - barnet ble født, men Sønnen ble gitt!  Sønnen kunne ikke bli født, fordi Han eksisterte sammen med Gud Faderen og den Hellige Ånd fra evighet av!

            Jesus Kristus er den Vidunderlige Rådgiveren.  Ingen annen kan gi slik rettledning.  Han er også kalt Evig Fader, uten begynnelse eller ende.  Evig!  Han er Fredsfyrsten og ønsker å bringe fred til hvert hjerte og liv denne julen.  Dersom du vil invitere Ham inn i ditt hjerte idag, vil Han svare med en gang og fylle ditt hjerte med kjærlighet, fred, glede og håp!

            Peter erklærte at navnet Jesus er det eneste frelsernavnet!  “Og det er ikke frelse i noe annet navn.  For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved”. (Ap.gj. 4:12)
            Og Paulus erklærte:  “Han (Gud) vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.  For det er en Gud og en mellommann imellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus”. (1.Tim. 2:4-5)
            Du sier kanskje:  “Jeg kan ikke ‘ta’ dette!  Der er så mange religioner i verden.  Hvordan vet du at bare Kristus kan frelse?”
            Vel, la meg svare deg ved å stille deg et spørsmål.
            “VET DU OM NOEN ANNEN RELIGIØS LEDER SOM BLE FØDT AV EN JOMFRU, LEVDE ET SYNDFRITT LIV, DØDE PÅ ET KORS FOR VERDENS SYNDER OG DERETTER...STOD OPP FRA DE DØDE?”
                Og glem ikke at alle disse framtredende hendelser ble profetert hundreder, ja, tusener av år før de skjedde!
            Et spørsmal til:  “Vet du om noen annen religiøs bok, utenom Bibelen, som er fylt av profetier - både GT og NT - hvor flesteparten allerede har blitt oppfylt til minste detalj?”
            Og som har blitt dokumentert og bevist historisk og endatil vitenskapelig?
            Selvsagt gjør du ikke det, og det gjør ingen andre heller!
            Hvorfor?  Fordi bare Jesus Kristus er Guds Sønn og verdens Frelser og den Hellige Bibel er guddommelig, ufeilbarlig og fullkommen!

JØDISK PROFESSOR OVERVELDET OVER JESU KRISTI OPPSTANDELSE FRA DE DØDE!

            Ellis Rivkin, professor i jødisk historie ved Hebrew Union College fastslo:  “Av disse som påstod å være Messias, bare en - Jesus av Nasaret overbeviste sine disipler slik at han ble deres Messias.  Og det skjedde etter korsfestelsen, noe som egentlig skulle ha motbevist at han var Messias.  Men det var ikke Jesu liv som var det fremtredende beviset om at han var Messias, Kristus.  Det var hans oppstandelse!”
            En fremstående lærd i Østens ideologi & verdens religioner, var så overveldet over miraklene som han så i T.L. Osborns korstog i India at han ba evangelisten om et intervju.
            Her er hva han sa:  “Jeg har studert verdensreligioner i 18 år og etter å ha vært til stede i ditt korstog, er jeg overbevist om at alle religioner har sine guddommer og hellige menn, men bare kristendommen tilbyr en Frelser!”
            På denne spesielle tiden av året, vender sanne troende igjen sine tanker mot Himmelen og gir kristus rom i sine liv.  Og vise menn leter fremdeles etter Ham slike som de som kom og spurte:  “Hvor er den jødenes konge som nå er født?  Vi har sett hans stjerne i Østen og er kommet for å tilbe ham”. (Matt. 2:2)
            Ja, snart skal millioner av mennesker verden over feire jul!
            Milliarder av dollar vil være i omløp og lyden fra kassapparatene høres nesten uten stopp i supermarkedene, idet der selges alt fra leketøy, sportsutstyr, nye garderober og pakketurer!
            Spesielle sammenkomster, fester og selskaper vil holde matvarebutikker, hoteller og vinmonopol travelt opptatt.  Ferdigmatleverandører, frisørsalonger, blomsterforretninger etc. gjør god butikk.
            Alle elsker juletiden selv om få virkelig kjenner Han hvis fødsel vi formodentlig feirer!
            Hans navn er ikke julenissen eller Santa Claus, men Jesus Kristus, verdens Frelser!  La oss bringe Kristus inn i julen igjen, for sannelig, Han er grunnen til julefeiringen!

W
JULEN - En Tid For Ettertanke!
av Pastor Max Solbrekken
         Det er nesten umulig å finne mennesker som ikke er begeistret for julen!
          Unge og gamle, alle elsker denne spesielle tiden på året; rike og fattige, forretningsmenn, studenter, regjeringsmedlemmer og de eldre; katolikker, protestanter, ortodokse og jøder!
          HVORFOR?  JULEN TILBYR ALLE NOE!
          En tid for åndelig fylde og ettertanke, familiegjenforening, hygge og fritid, gaver, ekstra beskjeftelse og til og med en tid for forelskelse!
          Jeg har alltid holdt av julen med alle dens festivieterer, møter og “bry-seg-om-hverandre-ånd” som følger med den.
          Jeg vet der er mennesker som sier at julen ble lånt fra et hedensk rituale, at Kristus ikke ble født den 25.desember, og at juletreet er av hedensk opprinnelse.
          Vakttårnselskapet, J.V’ers og Herbert W. Armstrongs tilhengere, er sterkt uenige med kristendommen på disse punkter.
          De fleste Bibel-lærde vil være enige om at Kristus ble født i sept. eller okt., i år 4 eller 5 f.k. og at 25.desember var egentlig datoen for en gammel romersk festival.
    MARTIN LUTHER INNFØRTE JULETREET!
Vi må gi Dr. Martin Luther skylden for juletreet, og muligens også for sangen “Away In A Manger”.  Den protestantiske reformasjonen tilførte fryd og glede til de ellers kjedelige og dystre gudstjenestene!
          Og J.V’ers er ikke på noen måte til å stole på i deres dateringer, idet de har profetert Jesu annet komme til å finne sted ved en rekke anledninger, siste gang i 1948!
          Deres spådom at ‘Verdens ende’ ville inntreffe i 1975, resulterte i at tusener av medlemmene forlot sekten!
          Og for noen få år siden fikk Michael Jackson-Annet-Komme-Sekt utvidet grobunn blant Jehovahs vitner, og det er bare Herbert W. Armstrong og et fåtall av hans tilhengere som virkelig tror at evangeliet ikke ble forkynt før 1934, da han begynte sin tjeneste!
          Hvis gamle Herbert nådde himmelen, vil han ha en hel del å forklare for Martin Luther, John Wesley, D.L. Moody og Jesus Kristus!
                             JULEN GJØR INNTRYKK PÅ MEG!
   Jeg gleder meg over å gi gaver til familie og venner, og også å få noen selv.  Jeg elsker julekortene, kalkunmiddagen, familiesammenkomstene og tilbedel-esmøtene.
          KANSKJE ER JEG SENTIMENTAL, MEN JULEN BETYR MYE FOR MEG!
          Jeg er takknemlig for at jeg ikke bor i Saudi-Arabia, Iran eller Nord-Korea.  Jeg er glad for at jeg er en canadier og en kristen!
          Jeg berømmer styresmaktene i vår nasjon (Federal, Provincial og Municipal) for at de respekterer og ærer Kristi fødsel.
          Når det gjelder gavegivningen, må vi ære den Allmektige Gud for å ha startet det hele ved å gi Sin enbårne Sønn til verden, og til de tre vise menn for å bringe med seg gull, røkelse og myrra til Jesusbarnet.
          Jeg er overveldet over miraklene og utfordringene ved julen:  englebesøket og jomfrufødselen, sammen med Hans liv, død og oppstandelse!
          Englenes budskap har bragt trøst og håp til millioner ned gjennom tidene.
          “Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden, i mennesker hans velbehag.”
          Menneskeheten håper oppriktig og ønsker fred!  Alle trenger vi indre fred i alt ståket rundt oss; fred i hjertet, i hjemmet og i samfunnet! Og fred mellom nasjonene!
                            KRISTUS ER FREDSFYRSTEN!
Er fred mulig når vi tar i øyesyn det overveldende arbeidspresset blant pastorer, psykologer og psykriatere; med det skremmende høye tall av mentale sykdommer og nervøse sammenbrudd?
          Er det mulig med fred tatt i betraktning økningen av mord, voldtekt, incest og annen voldskriminalitet?
          Er verdensfred mulig - selv etter oppløsningen av Sovjet-unionen - når du tar i øyesyn krutt-tonnen som eksisterer i det tidligere Jugoslavia, Tsjekkis og Rwanda?
          Russias ustabilitet - med et enormt lager av atomvåpen - voksende spenning i Midt-Østen og den økende muligheten for menneskelige mistak og feilberegninger, gjør ikke problemet noe mindre!
          Menneskelig talt synes det som en umulighet, uten at der er en guddommelig intervensjon!
          Vi fryder oss alle over englekoret på markene i Judea den første juledags morgen, men mange har unnlatt å lytte til hele budskapet.
          “Forferdes ikke!  for se, jeg forkynner dere en stor glede, som skal vederfares alt folket!  For idag er det født dere en frelser, som er Kristus, Herren, i Davids stad.”
          Spørsmålet som jeg stiller, er:  Har vi forventet Ham til å bringe fred på jorden og velbehag mot menneskene, uten å gi ære til Gud?
          HVOR TRIST!  VERDEN I DET STORE OG HELE HAR FORKASTET HAM SOM FRELSER OG HERRE!
          Før vi inviterer Kristus inn i FN i New York og verdens nasjoner anerkjenner Hans Guddomsvelde, er strid, konfrontasjoner og krig uunngåelig!
          Dersom vi inviterer Jesus Kristus inn i våre liv, vil våre hjerter bli leget og vårt samfunn vil forandres: Fordi Han Er Fredsfyrsten!   HALLELUJA!                              
KRISTUS ER SVARET!
Av Pastor Max Solbrekken
        Dette livet er fullt av problemer, prøvelser og hjertesorg, og mange har latt seg drive med strømmen når livets stormer kommer veltende over dem, og nesten overmanner dem.  Det kan nesten føles som om livet ikke er verdt å leve, for deres lodd har ikke vært annet enn sorg, smerte og elendighet!
        Kjære leser, er du en av disse?  Hvis du er det, vil jeg gjerne si - LØFT BLIKKET, FORTVIL IKKE - jeg har gode nyheter til deg:  Kristus er svaret, og Han svarer bønn!
        Du vet ikke hvilken vei å vende deg!  Dine venner har forlatt deg.  Dine kjære har vist seg svikefulle og utro.  Du har mistet tilliten til alle, også til Gud.  Husk, kjære venn, mennesker kan svikte deg, men Gud hverken vil eller kan svikte.  Han sier i sitt ord:  “Jeg vil ingenlunde slippe deg og ingenlunde forlate deg”. (Hebr 13:5).  Jesus erklærer til alle troende:  “Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!” (Matt 28:20)
        DU KAN VÆRE FRYKTSOM ELLER ENGSTELIG!
        Du er redd, og frykt har grepet ditt hjerte.  Du er fryktsom for fremtiden, din arbeidsgiver, til og med dine venner og slektninger!  Du er kanskje redd for hva du selv kan komme til å gjøre.  Kanskje du er redd for å bryte sammen, miste forstanden eller begå selvmord.
        KJÆRE LESER, LYTT TIL ORDENE FRA VÅR  VELSIGNEDE HERRE:  “FRYKT IKKE, FOR JEG ER MED DEG!  SE DEG IKKE ENGSTELIG OM, FOR JEG ER DIN GUD!  JEG STYRKER DEG OG HJELPER DEG OG HOLDER DEG OPPE MED MIN RETTFERDS HØYRE HÅND”. (Es 41:10)
        Kjære venn, dette er Guds tale til deg akkurat nå.  Ta imot
Hans løfte til deg og hold fast på det.
        Guds Ord sier:  “Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut”. (1 Joh 4:18).  “For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.” (John 3:16)
GUD ELSKER DEG: Hvis du elsker Ham, er det fullkommen kjærlighet og din frykt må forsvinne straks.  KRISTUS HAR BESEIRET FRYKTEN: “Forat han (Jesus) ved døden kunne gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trældom all sin livstid”. (Hebr 2:14-15).
 HJELP ER UNDERVEIS, VENN:  Bare husk - Kristus er ditt eneste håp og det eneste svaret på ethvert av dine problemer!
        Du kan være i virkelige tumulter og ting har gått tilbake for deg, åndelig.  Du har ikke lenger gløden til å vitne og snakke om Jesus Kristus.  Du har mistet seieren i ditt liv, og du har blitt kald i din kjærlighet og hengivenhet til Gud.  LYTT TIL JESU ORD“Om noen tørster, han komme til meg og drikke!  Den som tror på meg, av hans liv skal det, som Skriften har sagt, renne strømmer av levende vann”. (Joh 7:37-38)
        Bibelen konstaterer:  “Peter sa da til dem:  Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave!” (Apg 2:38)
        Ydmyk deg selv, bekjenn dine synder for Gud og fryd deg over gleden i Herren som da gjennomstrømmer din sjel!

DU HAR MISTET ARBEIDET DITT - REGNINGENE HOPER SEG OPP OG DU ER VED VEIS ENDE, FINANSIELT.  LIVET SYNES Å HA GITT DEG EN RØFF TID.  HAR DU BEDT OVER DETTE?  HUSK, KRISTUS ER SVARET PÅ ETHVERT PROBLEM!

        Herren er veldig opptatt av deg:  “For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter” (Hebr 4:15). 
     Jesus sa:  “Be, så skal dere gis, let, så skal dere finne, bank på, så skal det lukkes opp for dere!  For hver den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes opp”. (Matt 7:7-8)
        Jesus proklamerte:  “Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, så vil jeg gjøre det”. (Joh 14:14)
        Bibelen konstaterer:  “Du elskede!  Jeg ønsker at du i alle deler må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt”. (3 Joh 1:2)
        KANSKJE HAR DU RANET FRA GUD?  Les Malakias 3:8-12.  Ransak ditt liv, angre og betal dine løfter.  Da kan du gjøre krav på Guds løfte til deg:  “Ær Herren med gaver av ditt gods og med førstegrøden av all din avling!  Så skal dine lader fylles med overflod og dine persekar flyte over av most”. (Ordspr 3:9-10)
        DU KAN VÆRE BUNDET AV DÅRLIGE VANER:  Du greier ikke å frigjøre deg fra dem - du er maktesløs mot dem.  Når det synes som om du har overvunnet dem, får du en slik ubendig trang, og du må bare ha en sigarett til eller en drink til eller du må gamble litt til
    Kanskje du er en alkoholiker eller en narkoman!  Lytt, kjære venn, ingen annen bryr seg kanskje om deg, men Jesus gjør!  Han elsker deg og ønsker å redde deg og sette deg fri!
Gå ned på dine knær og rop ut til Gud, og Han vil svare din bønn og du vil ikke være slave av disse dårlige vanene lenger.  Vær ikke mismodig, venn, hjelp er underveis til deg.  Gud vet alt om deg og ønsker å sette deg fri!
        DU ER SYK OG SKRØPELIG:  Kanskje du er døv eller blind.  Du har kanskje hjerteproblemer, kreft, sukkersyke eller enda til AIDS.  Sykdommen tærer bort din kropp; den tar sakte livet ditt.  Du er forkrøplet eller lam og legene har gjort alt som de kan gjøre - all menneskelig hjelp er oppbrukt.  Venn, fortvil ikke, tørk dine tårer og lytt til Jesu Ord:  “Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod”. (Joh 10:10)
        DJEVELEN HAR PLAGET DEG OG ØNSKER Å ØDELEGGE DEG, MEN JESUS BLE ÅPENBARET FOR Å GJØRE ENDE PÅ DJEVELENS GJERNINGER. (1 JOH 3:8).  JESUS KRISTUS OVERVANT DØDEN, HELVETE OG GRAVEN.  HAN AVVÆPNET MAKTENE OG MYNDIGHETENE OG STILTE DEM ÅPENLYST TIL SKUE, IDET HAN VISTE SEG SOM SEIERHERRE OVER DEM PÅ KORSET. (Kol 2:15)
        Djevelen er en løgner (Joh 8:44), og en beseiret fiende, og du kommer ikke til å fortsette å være syk; du kommer ikke til å dø av denne fæle sykdommen, dersom du vil rekke frem hånden din og ta tak i Jesu naglemerkede hånd!
     Jesus sa:  “Den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut” (Joh 6:37).  Atter erkærte Jesus:  “Om jeg formår? - Alt er mulig for den som tror”. (Mark 9:23).  Vår Herre Jesus kom for å sette fangene fri, åpne de blindes øyne og sette de undertrykte i frihet. (Luk 4:18)
    Du føler kanskje, “min sykdom er for stor - ingen kan hjelpe meg”.  Lytt venn, Jesus er større enn din sykdom.
          HAN ER STØRRE ENN BLINDE ØYNER ELLER DØVE ØRER.  KRISTUS ER STØRRE ENN ENGSTELSE, PANIKKANGREP, GIKTSMERTER, STRUMA ELLER KREFT.  TRO HAM NÅ! 
     Han sa:  “Jeg er Herren, din lege”. (2 Mos 15:26).  Ta imot Ham nå som din helbreder.  Gjør deg klar til å handle på din tro på Jesus Krsitus.  Jeg vil be for deg om et øyeblikk.  Når du leser min bønn, slipp troen din løs mot Gud og ta imot din helbredelse i tro på Golgatas fullbrakte verk.
        Husk, Bibelen sier:  “Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham, forat vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom”. (Esaias 53:5)
        Dersom du er fortapt, uomvendt og uten Kristus - sier jeg deg, syndervenn:  Jesus kom for å søke og frelse dem som er fortapt. (Luk 19:10)
        Er du en frafallen?  Har ditt hjerte blitt kaldt for Guds kall?  Venn, kom tilbake til Jesus idag.  Fall ned på dine knær nå, angre dine synder og bekjenn at du kan ikke frelse deg selv. 
     Be Jesus Kristus om å komme inn i ditt hjerte og liv.  Rop til Ham om å være nådig mot deg, en synder, og frelse deg nå; og Han vil, for Guds Ord erklære det: 
     “Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet”. (1 Joh 1:9).  Jesus sier til deg nå:  “Se, jeg står for døren og banker; om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg”. (Åp 3:20)
        Åpne din hjertedør vidt opp, og ta imot Ham som din personlige Frelser.  Nå, takk Ham for at Han frelser deg - gå så og lev for Gud.  Gå til en menighet der de tror på og forkynner hele Bibelen. 
     Der vil du finne kjærlighet og fellesskap med de hellige som har mottatt Den Hellige Ånds dåp, i samsvar med Apg 2:4:  “Da blir de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale”.
        BE INDERLIG OM DEN HELLIG ÅNDS DÅP!
         Les din Bibel hver dag, be oppriktig og søk Gud for Den Hellige Ånds dåp. (Apg 2:39) og vitne uopphørlig, hvor som helst det er mulig, til andre om Jesus Kristus.  Bøy ditt hode og tro Gud for hva enn ditt behov er, akkurat nå.  Husk Kristus er svaret og ønsker å sette deg fri, nå i dette øyeblikk som jeg ber:
“Min Gud, i det mektige navnet Jesus, kommer jeg imot enhver ond ånd, all frykt, tvil, plage og undertrykkelse.  Jeg går imot og binder enhver sykdom og kaster ut enhver plageånd akkurat nå i Jesu Kristi av Nasarets navn, hvem jeg tilhører og som jeg tjener. 
"Gud Fader, jeg ber deg nå, la Guds Ånd og kraft komme over enhver som leser disse ordene.  Frels, løs, helbred og sett fri hver eneste en nå i det navnet som er større enn alle andre navn, det mektige, uovervinnelige navnet Jesus.  Amen”.
        Den Herre Jesus sa:  “Vær frimodige; det er meg, frykt ikke” (Matt 14:28).  “Fred være med dere” (Luk 24:36).  “Frykt ikke, bare tro!” (Mark 5:36). 
     “Ha tro til Gud!” (Luk 18:27).  “For ingen ting er umulig for Gud” (Luk 1:37).  “Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere; ikke som verden gir, gir jeg dere.
        “Deres hjerte forferdes ikke og reddes ikke.” (Joh 14:27).  “Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hville”. (Matt 11:28).                              W