Wednesday, June 12, 2013

Kjære Norske Venner: La meg få høre fra dere.!!!! - Max Solbrekken

12 juni, 2013
Kjære Jesu venn!

Jeg hilser deg min kjære Venn og Partner i Vår Herre og Frelser Jesu Kristi makeløse navn!

Mange takk for dine brev med forbønn så vel som finansiell støtte i denne kritiske tid av verdens historie.

Gjennom de nesten 2000 år som er gått har vi kommet langt- når du tar i betraktning hvor mørke de dager var i hvilke Jesus vandret på jorden, og på apostlenes tid, så vel som i Middelalderens NATT!

                                                      MARTYRENES BLOD!

  Det var så vanlig for Guds menn å gi sitt blod som MARTYRER for Kristus at Paulus skrev:

«Og på ingen måte lar dere skremme av motstanderne. For dem et varsel om fortapelse, men for dere er det et varsel om frelse, og det fra Gud, idet dere har FÅTT den nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for Ham.» (Fil 1: 28,29)

Det var på forhånd antatt at hvis en person eller familie bekjente Jesus Kristus som Herre og Frelser i disse uopplyste dager med forfølgelse – som det nå også er i mange muslimskdominerte land – at de måtte regne med å betale denne prisen i forbindelse med dette trossteget.

 Peter skrev: «Mine kjære! Undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere. Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når Hans herlighet blir åpenbaret.» (1Pet 4: 12,13)
                   BLODET  FRA  KRISTNE  MARTYRER  ER  SÅKORN!

 I sin «Apologeticus» ( år 197 e.Kr. ) skrev TERTULLION – en av de tidlige Kirkefedrene – til den Romerske Stattholder: «drep oss, torturer oss, fordøm oss, mal oss til støv, din urettferdighet er beviset på at vi er uskyldige. Derfor lar Gud oss lide på denne måten.

Da du nylig dømte en kvinne til å være «leno» (anklaget henne for å være prostituert) heller enn til å være «leo» (løve), gjorde du en bekjennelse av at smitte på vår renhet er ansett blant oss som verre enn noen straff eller død.

            Din grusomhet, om den er aldri så utsøkt, gjør deg heller ikke noen nytte, den er heller en fristelse for oss. Jo mere vi blir ned-kjempet av deg; jo mere vokser vi i antall, blodet fra de kristne martyrer er såkorn.»

                 BLODET FRA  KRISTNE MARTYRER ER SÅKORN!

Jeg  har ofte henvist til Tertullions berømte utsagn, som han sendte til provinsens Romerske stattholder i 197 e.Kr., vedrørende den fryktelige forfølgelse de troende kristne ble utsatt for gjennom det Romerske Imperium på den tid!

Blodet fra martyrene ble Kirkens såkorn. Ingenting kunne stoppe det, og ingenting vil stoppe det, inntil Jesus kommer tilbake for å hente sin blod-kjøpte Menighet!
            Vår Herre og Mester Jesus Kristus sa: «Jeg vil bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.» ( Matt 16:18

                                                 DØENDE DANSK MISJONÆR

  For ikke så lenge siden uttalte en eldre dansk misjonær, som hadde tilbrakt mange år på misjonsmarken, og nå var døende, disse ord: «Jeg har gått bankerott i alt, det eneste jeg nå har igjen er ‘JESU BLOD’, og med det vil jeg tre fram for Gud!»

OG DET ER NOK! For en stor Frelse og for et mektig vitnesbyrd om denne vidunderlige Frelse! Hvilket vitnesbyrd om Guds godhet og nåde! For en ARV å etterlate venner og kjære!

Må  vi alle ha et fulltonende vitnesbyrd  å etterlate oss når vi forlater denne verden og står fremfor hele verdens Dommer, vår elskede Frelser! Tiden er kort. Vennligst skriv til Donna og meg denne uken med dine bønner og kjærlighets-gaver for å vinne enda flere dyrebare sjeler for Jesus!
                                                                                             Din bror i Herren Max Solbrekken
FIRE VESENTLIGE SANNHETER SOM IKKE 
FORMINSKES, NEDVURDERES ELLER FORKASTES!
   av Pastor Max Solbrekken, D.D.                                                         

Guds ord har kraft til å fri deg fra trelldom, synd, frykt og sykdom. Bibelen sier: «Han sendte sitt ord og helbredet dem, og reddet dem fra graven.» (Sal 107:20)

Jesu Kristi blod  er så kraftfullt at det renser oss fra alle våre synder og gjør samvittigheten ren. Bibelen sier: «Men dersom vi vandrer i lyset, likesom Han er i lyset, da har vi sanfunn med hverandre, og Jesu, Hans Sønns blod renser oss fra all synd.» (1Joh 1:7)

Guds  Hellige Ånd døper oss inn i Kristi Legeme ved omvendelsen, og idet vi overgir oss helt til Gud, fyller Han oss med Sitt nærvær (1 Kor 12: 13). Bibelen sier: «Drikk dere ikke drukne av vin, for det føre bare til utskeielser, men bli fylt av ånden, (Ef 5:18)

Jesu Kristi Navn er det mektigste våpenet å bruke til drive Satan bort fra oss. Jesus sa: «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt Navn skal de drive ut onde ånder...» (Mark 16: 15-20; Luk 10: 17-20).
           

 Oversett av Arne Tumyr

Wednesday, June 5, 2013


Jan Hanvold
May 14

Kjære Dr Max Solbrekken. 

Vi gratulerer deg så mye med 80års dagen i dag, den 15 mai. Tusen takk for hva du har betydd for vekkelsen her i ditt fedre land Norge. 

Igjennom 60-70-80-90 0g 2013, har du besøkt Norge hele tiden. Du har vært til stor velsignelse og hjelp for kristent tv her i Norge. 

Så takk for ditt vennskap Max. 

Tusen takk fordi du kom til vårt 10 års feiring på Visjon Norge. Må Gud velsigne deg og gi deg mange leve år til, som du kan virke for Jesus. hilser ifra hele staben her.

Vennlig hilsen / Best regards
Jan Hanvold
Redaktør og styreleder / Editor and Chairman

TV Visjon Norge AS
Address: Øvre Eikervei 126, 3048 Drammen
PO box: Postboks 4180, 3005 Drammen
Tel.: (+47) 32 21 13 00
Mob.:: (+47) 917 40 622
http://www.visjonnorge.com