Saturday, December 22, 2012


ØNSKER DEBATT: SIAN-leder Arne Tumyr oppfordrer statlige institusjoner til å stille sine lokaler til disposisjon for alle ytterliggående muslimer som måtte ønske det.
Foto: Johannes Reindal

Islamkritiker støtter islamisttaler
Skandalepredikanten Haitham al-Haddad får støtte fra Stopp islamiseringen av Norge når han i kveld holder foredrag for norske muslimer.

Debatten om hvorvidt den muslimske lærde skal få tale i Høyksolen i Oslo og Akershus sine lokaler har rast etter hans uttalelser om jøder, barnebruder, jenteomskjæring, homoseksualitet og drap på frafalne ble kjent i media.

Det oppfordres til markeringer mot Islam Net, som står bak arrangementet, og høyskolerektor Kari Toverud Jensen sa i går til Dagen at utdanningsinstitusjonen vurderer retningslinjene knyttet til utleie av skolens lokaler.


DETTE ER SAKEN:
Dagen fortalte i går om den muslimske hatpredikanten Haitham al-Haddad som skal holde foredrag på et arrangement i regi av Islam Net på Høgskolen i Oslo og Akershus i helgen.
Høyskolen vurderer nå å endre retningslinjene for utleie av institusjonens lokaler.

Mer ekstremisme


Leder for Stopp islamiseringen av Norge (Sian) Arne Tumyr er glad for å få drahjelp om sitt budskap fra Islam Nets adventsgjest.

– Jeg synes bare de må få holde dette foredraget, så disse holdningene kommer frem i lyset. Jo mer de får frem det politiske synet, jo bedre vil det være for folkeopplysningen, slår han fast.

Vel vitende om at mer forsamlingsfrihet kan komme organisasjonen hans til gode, oppfordrer Tumyr staten til å åpne dørene for ytterliggående grupperinger på vidt gap.

– Sian har prøvd å leie Thon Hotell, LO Kongressenter, men organisasjonsfriheten gjelder ikke oss. Hvis alle får organisasjoner får delta i åpne samlinger vil det komme mer informasjon i det offentlige rom, argumenterer han.


– Stoler det norske samfunnet mer på islamister enn på Sian?

– Ja, vi ville aldri fått leid et auditorium på HiOA. Det norske myndighetssamfunn har akseptert alt som har med islam å gjøre i det offentlige rom fordi
man anser at det har med religionsfrihet å gjøre.


LES OGSÅ: 
Dekker bord for radikal islamist


Ønsker likebehandling

Denne religionsfriheten støtter Human-Etisk forbund (HEF). Organisasjonen jobber for at statlige institusjoner skal være en livsynsnøytral arena, men mener likevel at staten ikke skal stenge døren for politisk ukorrekte grupperinger.

– Det mest fornuftige ville være om Islam Net kunne overtales til å avlyse hele arrangementet, sier pressesjef Jens Brun-Pedersen.

Han mener det ville være uakseptabelt å forhåndssensurere shaykhen, og etterlyser i stedet åpenhet fra statlige institusjoner.

– Også i møte med høyreekstreme grupperinger som ønsker å leie lokaler?

– Statlige institusjoner bør leie ut til slike grupperinger også. De samme reglene må gjelde for alle, så lenge de ikke bryter norsk lov. Ytringsfrihetens pris er at vi kan risikere å høre noe vi selv synes er grotesk og avskyelig, påpeker Brun-Pedersen.

Motmarkeringen som skal holdes i kveld er en god idé mener HEF-pressesjefen.

– Det triste er jo at disse groteske holdningene kan gå utover vanlige muslimer som kanskje tror de må stå til ansvar for et syn de ikke deler i det hele tatt. En motmarkering er et fint tiltak.


– Dra hjem

«Go home, Haitham», «nei til antisemittisme» og «nei til jenteomskjæring» står det på plakatene som postdoktor og ekstremismekritiker Lars Gule skal holde i sin motmarkering når den kontroversielle islamisten inntar arbeidsplassen hans på Høyskolen i Oslo.

– Når Islam Net har invitert en usedvanlig reaksjonær foredragsholder ser jeg ingen ting i veien at studenter og ansatte markerer det med leserinnlegg og plakater, sier Gule.

Han støtter likevel fullt høyskolens avgjørelse om å leie ut et auditorium til den islamske studentforeningen fullt ut:

– På samme måte som hvis en kristen predikant kommer til en kristen studentforening for å arrangere helbredelsesmøter for homofile, skal man som høyskole ikke gå inn og sensurere, påpeker den aktive samfunnsdebatten.

Heller ikke hvis det var en høyreekstrem studentforening.

(Dagen)

Tuesday, December 11, 2012


FERDIG: Nå er nederlenderen Johan Huibers ferdig med sin variant av Noahs ark. Den er laget etter de bibelske mål for arken.

Nå er Johans ark ferdig

Etter 20 år med en stor drøm er Johan Huibers ferdig med sitt eget eksemplar av Noahs ark.
DYR SKAL MED: Noen plastikk-kyr har fått plass på dørken i Johan Huibers ark.
Foto: Peter Dejong, AP/NTB Scanpix
Nederlenderen Johan Huibers har laget en egen utgave av Noahs ark, i full størrelse. Nå er arken helt ferdig produsert.

I 2004 skrev Dagen første gang om nederlenderen Johan Huibers som hadde en visjon om å gå i fotsporene - eller rettere sagt seile i fartøyet - til Noah, verdens klart mest utskjelte skipsbygger.

Helt siden Huibers hadde en drøm for 20 år siden om at Nederland en dag kom til å stå under vann, har han hatt lyst til å lage en ark i full størrelse.


Kinosal og restaurant

Jobben med å lage kopien av arken har tatt fire år.

Denne uken ble den endelig ferdigstilt. Båten har blitt bygget av et team på mer enn 50 personer og kostnadene har oversteget åtte millioner norske kroner. Og så har Johans ark en aning mer moderne fasiliteter enn det Noahs utgave hadde. Den nederlandske arken inneholder soverom, en kinosal, en restaurant og konferansefasiliteter til 1.500 personer.


Ønsker turister

Ifølge 
VG Nett har Huibers en klar misjonerende tanke bak arken. I tillegg ønsker han å gjøre arken til turistattraksjon. Han har fått tillatelse til å ta imot 3.000 besøkende til arken daglig.

- Jeg vil at folk skal stille spørsmål, søke etter svar og finne frelse gjennom Gud og evig liv, sier han ifølge Associated Press.


Vil reservere plass

Familien har fått et knippe litt sære forespørsler i forbindelse med byggingen.

– Folk som er veldig bekymret over Maya-kalenderes «profeti» om at verden skal gå under 12. desember, har ringt oss. Folk spør oss om det kommer en verdensvid flom igjen og de ønsker å booke rom på båten, sier Huibers til Sky News.

– Men vi forteller dem selvfølgelig at den ekte tryggheten ikke finnes her. Dette er ikke et redningsskip, men et museum, sier han.(Dagen)

Monday, December 10, 2012


ET  KURS  I  
GRUNLEGGENDE  TEOLOGI
 Av Max Solbrekken D.D.

 Forord

Denne lille boken som jeg skrev i 1980 ble kalt "Sannheten skal gjøre deg fri!"
Vi trykket 10,000 stk. av denne boken, de ble gitt ut så fort som vi kunne  levere dem. Nå , 18 år senere  trykker  vi den om igjen med en ny tittel, siden den dekker et større område av det teologiske studium.
            
Jeg følte at "ET KURS I GRUNNLEGGENDE TEOLOGI" var en mere passende tittel. Må Gud velsigne denne utgivelsen og bruke den til å bringe frelse, utfrielse og Guddommelig helbredelse til mange

Max Solbrekken, Edmonton, AB (Ny utgave 1998)
                                                
TILEGNET!
            
Jeg ønsker å tilegne denne boken til alle seriøse Bibelstudenter som ønsker Guds kraft i sine liv,  og med den å bringe befrielse,  Guddommelig  helbredelse og  forløsning til sine medmennesker!

Mine bønner går til Gud for alle som er i smerte  på grunn av Satans snarer, fangenskap og pinsler.Må hver leser tilegne seg Guds løfter som finnes i denne boken og bli frigjort fra synd, frykt, sykdom, skrøpelighet,  fattigdom og altfor tidlig død. Og fra de reelle eller innbilte plagene av demonisk undertrykkelse,  og besettelse!

 Må Gud velsigne, frelse, helbrede og  utfri deg, min kjære venn, som kaller på Herren i denne stund i bønn for å få bønnesvar! Vennligst bli enig med meg om et mirakel når du studerer denne boken! Amen.

SANNHETEN SKAL GJØRE DEG FRI!

"Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigøre dere." (Joh. 8:32)
Sannheten frigjør sjelen, samvittigheten og menneskets sinn! Sannheten bryter lenkene av mørke, overtro og frykt. Sannheten åpner fengslene av tvil og vantro! Sannheten fjerner fjell av motløshet, negativisme og opprør!
Sannheten overvinner giganter av desperasjon, hjertesorg og ensomhet. 

Sannheten åpner inne i oss brønner av glede, elver av fred og høye tidevann av kjærlighet! Jesus sa: "Dere skal kjenne sannheten og sannheten skal gjøre dere fri"!

For mange år siden, ga Gud meg en sang om en gammel dame i India, som jeg vitnet for om Jesus !  Hun hadde aldri før hørt Hans navn. Her er koret på denne sangen": 'En Gammel Dame i et Land Langt Borte':
                        
'FRI FRA ALL SYKDOM OG TRELLDOM OG SYND. FRI FRA ALL FRYKT OG  TANKENES DYND. UTFRIDD FRA SATAN OG HANS ONDE MAKT. FRIGJORT AV JESUS I HANS FRELSESPAKT'.

Jesus sa i sin yppersteprestlige bønn: "Ditt ord er sannhet." (Joh. 17:17) Vår Herre erklærte: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg." Joh. (14:6).

Bibelen lærer at Guds Ord er Ånd og Sannhet, (Fil. 2:16) og at Jesus også er Guds Ord (Åp. 19:13) Bibelen og Vår Herre Jesus Kristus er begge henvist til som Guds Ord,  og bare Ordet og Jesus har styrke nok til å gjøre mennesker fri!

Bibelen er Guds skrevne Ord og Jesus er Guds  Levende Ord!  Og hvis  du vil tro det min venn,  da vil Jesus komme ut avBibelens sider og komme inn i ditt hjerte!

Jesus Kristus erklærte: "Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd er syndens trell, men trellen blir ikke i huset til evig tid,  Sønnen blir der til evig tid. Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri". (Joh. 8: 34-36).

Bibelen konstaterer at enhver  som gjør synd er syndens trell og er  IKKE  FRI, men Gud være takk,  SANNHETEN vil frigjøre dem! 

Apostelen Johannes skrev: " Men dersom vi vandrer i lyset, likesom Han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, Hans Sønns blod renser oss fra all synd." (1 Joh. 1:7).
                                    
NOEN  FAKTA  OM  SANNHETEN!

1. VI MÅ HØRE SANNHETEN – "Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord." (Rom. 10:17)

2. VI MÅ TRO SANNHETEN –"Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner?" (Rom. 10:14)

3. I MÅ HOLDE FAST PÅ SANNHETEN- "Men prøv alt, hold fast på det gode." (Tess. 5:21)      
"Gi akt på deg selv og på læren!  Bli ved med dette. For når du det gjør, skal du frelse deg selv og dem som hører deg." (1.Tim. 4:16 )
"Kjøp sannhet og selg den ikke!  Kjøp visdom og tukt og forstand." (Ord. 23:23)

4.  VI MÅ FORTELLE SANNHETEN – "For det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde Vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til Hans Storhet." (2Pet.1:16)
"Forkynn ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem." (2Tim. 4:2-3)
"Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og og rettferdig, så Han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet." (1Joh.1:9)

5. VI MÅ LYDE SANNETEN- "Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud". (Joh. 14:15) "Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det". (Joh. 15:7)

"Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på Ham: Dersom dere blir i Mitt Ord, da er dere i sannhet Mine disipler." (Joh. 8:31)
"Om dere bare blir ved i troen , grunnfestet og faste, og ikke lar dere rokke fra det håp som evangeliet gir.Og evangeliet har dere hørt ..." (Kol. 1:23)
"Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud !" (2Kor. 5:20)

 SATAN ER EN LØGNER OG SANNHET ER IKKE I HAM.
Jesus kalte djevelen en løgner og en morder: "Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter  deres fars lyster. Han var en drapsmann fra  begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far." (Joh. 8:44)

Satan er en kollosal løgner, bedrager og maskeradefigur. Han er en erfaren LØGNER,  og har løyet til alle tider! Han kan fortelle noen sannheter eller halv-sannheter for å forville og slavebinde den menneskelige rase,  men han selv er totalt mørk og det er ikke noe lys i ham!

Når du mottar Kristus som din personlige Frelser, sier du farvel til 'Mørkets Rike' og du er automatisk forflyttet inn i Guds Herlige Kongerike!

"Han (Gud Fader) er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over  i  sin elskede Sønns rike.  I Ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse." (Kol. 1:13-14)

Enhver som helst som tror på Evangeliet og mottar Jesus Kristus som sin Herre og  Frelser går over fra død til liv fordi Jesus er verdens lys! (Joh.3:18-21; 1 Joh. 3:14; Heb. 2:9)

Bibelen sier: "I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alle ting er blitt til ved Ham, og uten Ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til."

"I Ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det." (Joh. 1: 1-5)

"Og ordet ble kjød og tok bolig iblandt oss. Og vi så Hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet." (Joh. 1:14)

Guds Ord konstaterer at syndige mennesket forkastet Ham fordi deres gjerninger var onde!  De hatet Lyset og elsket mørket. (Joh. 3:19); " I Ham var liv, og livet var menneskenes lys." (Joh. 1:4)

Igjen sier Skriften, "Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham." ( Joh. 3:36)

Når lyset blir slått på, flykter mørket. Og når Jesus kommer inn  i ens liv, vil Hans sterke kraft bevirke at all synd, undertrykkelse, frykt og sykdom flyr.

Der er fem herlige sannheter som jeg ønsker å fremheve i denne leksjonen, for å hjelpe å bygge din tro!  Som er murer legger sine murstein, stein for stein, vil jeg presentere disse sannheter 'Skrift for Skrift',  da jeg vet at Guds Ord i våre hjerter og troen gjør arbeidet ferdig! Pris skje Gud!

NR. 1 – GUD  HAR  IKKE  FORANDRET  SEG,  HAN KAN  IKKE  FORANDRE  SEG  OG  HAN  VIL  IKKE  FORANDRE  SEG!

Den allmektige Gud stadfester: "Jeg, Herren, har ikke forandret meg." (Mal. 3:6). Her kommer den Levende Gud med en av sine viktigste erklæringer og fakta. 

Han er uforanderlig, alltid konstant og tidløs! Ingenting kan forandre denne store sannheten!  Menneskene blir født, lever, går bort og  forsvinner som gresset på marken, men Gud forblir den samme!

Bibelen sier: " Og Du, Herre, la i begynnelsen jordens grunnvoll, og himlene er Dine henders verk. De skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle eldes som et klesplagg, som en kappe skal skal du rulle dem sammen. Men du er den samme, og dine år tar aldri slutt." (Heb. 1:11-12)
                        Her er noen av Guds egenskaper!
(1) GUD ER EVIG – Han er uten begynnelse eller slutt, evigvarende og alltid Gud! Salmedikteren David skrev: "Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Før fjellene ble født, og du skapte jorden og jorderike – ja, fra evighet til evighet er du, Gud...

"For tusen år er i Dine øyne som dagen i går når den farer forbi, som en vakt om natten". (Sal. 90:1-4)

" En bolig er den eldgamle Gud. Og her nede er evige armer..." (5M. 33:27) "Men om Sønnen sier Han: Din trone, Gud, står i all evighet... Og Du, Herre, la i begynnelsen jordens grunnvoll, og himlene er Dine henders verk :"

Gud henvendte seg til sin Sønn, Jesus Kristus Vår Herre og sa: "De skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle eldes som et klesplagg, som en kappe skal du rulle dem sammen, som et klesplagg skal de skiftes. Men du er den samme, og dine år tar aldri slutt." (Heb. 1: 8-12)

(2) GUD ER  ALLMEKTIG – Hans kraft er grenseløs!

 "Jeg er Herren, og det er ingen annen. Foruten meg er det ingen Gud.Jeg bandt beltet om deg, enda du ikke kjente meg, for at de både i øst og i vest skal vite at det er ingen foruten meg. Jeg er Herren, og det er ingen annen." (Jes. 45: 5-6)

"Jeg har gjort jorden, og menneskene på den har jeg skapt. Mine hender er det som har utspent himmelen, og hele dens hær har jeg latt stå fram". (Jes. 45:12) Jesus sa: " Meg er gitt all makt i himmel og på jord!" (Matt. 28:18)

(3) GUD ER ALLVITENDE – Han har all visdom og all kunnskap!  

"For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.For det står skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet.

"Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap?

For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror, ved forkynnelsens dårskap. For jøder krever tegn og grekere søker visdom. Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene." (1.Kor. 18:25)

"Ham, den eneste vise Gud ved Jesus Kristus, tilhører æren i all evighet! Amen."(Rom. 16:27)" Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud – for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse- -og så skal han få den." (Jak. 1:5)

(4) GUD ER UFORANDERLIG – Hans ord er faste og bestandige som Hans karakter. Han er fullkommen i alle ting; helt sannferdig, og siden Han aldri gjør feil behøver Han ikke be om unnskyldning for å ha gjort feil. Der finnes ikke feil i Gud. Hvis Han har sagt det, slik er det. Gud er Gud og er uten forandring .

Uforanderligheten i Hans Ord taler om den bestandige karakteren til Hans Ord. Siden Gud og Hans Ord et ett,  er Han bestandig feilfri , urokkelig, rettferdig og perfekt! Helliget være Hans Navn! Du kan stole på Ham uten betenkning og med total tillit! (Heb. 6:13-18)

(a)   GUD HAR IKKE FORANDRET SEG: Han er Gud, fra evighet til evighet! Han var den samme i begynnelsen av menneskenes eksistens, Han er den samme idag, og Han vil forbli den samme til evig tid. Pris skje Gud!

(b)  GUD KAN IKKE FORANDRE SEG: Det er umulig for Gud å bli noe annet enn Hvem og Hva Han er idag – mektig, vis, god, rettferdig, kjærlig, velgjørende, hellig og sannferdig.


(c)    GUD VIL IKKE FORANDRE SEG I FREMTIDEN: Bibelen sier: " Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, Han som er og som var og som kommer. Den Allmektige ."(Åp. 1:8)

"Og du, Herre, la i begynnelsen jordens grunnvoll, og himlene er dine henders verk. De skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle eldes som et klesplagg, som en kappe skal du rulle dem sammen, som et klesplagg skal de skiftes, men du er den samme, og dine år tar aldri slutt."
(Heb. 1:10.12)

 NR.1.  FORDI HAN IKKE HAR FORANDRET SEG:

    Gud svarer fremdeles på bønn:

"p    Rop til meg, og jeg vil svare deg, jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner." (Jer. 33:3) "Gi Gud takk som offer, og gi den Høyeste det du har lovt, og kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg." (Sal. 50:14,15)

"Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For hver den som ber, han får, den som leter,han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for.

Eller er det vel et menneske iblant dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når da dere som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mere skal da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber Ham?" (Matt. 7: 7-11)

2.  Gud tilgir fremdeles syndere:

 "Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst."(Apg. 1:21) "Men dersom vi vandrer i lyset, likesom Han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre,og Jesu, Hans Sønns blod renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. 
"Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet." (1.Joh. 1:7-9).

3. Gud bringer fremdeles fred til urolige sjeler, og fjerner skyld:

 "La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! Fred etterlater Jeg dere. Min fred gir Jeg dere. Ikke som verden gir Jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!" (Joh. 14:1, 27)

"Hvor meget mer skal da Kristi blod – Han som i kraft av en evig Ånd bar Seg Selv frem for Gud som et lyteløst offer – rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud." (Heb. 9:14)

"Og ved Ham forlike alle ting med Seg Selv da Han gjorde fred ved blodet på Hans kors, - ved Ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himlene." (Kol. 1: 20)

 (4) Gud viser fremdeles omsorg:

"Og Herren sa: Jeg har såvisst sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt deres klagerop over slavefogdene, og jeg vet hva de lider. Nå er jeg steget ned for å utfri dem fra egypternes hånd. Jeg skal føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land som flyter med melk og honning." (3M 3:7-8)

" Og kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for dere." (1Pet. 5:7)

(5) Gud innfrir fremdeles vår økonomiske behov:

"Bær hele tienden inn  i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål!
Jeg vil true eter-gresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger markens grøde for dere. Og vintreet på marken skal ikke slå feil for dere, sier Herren, hærskarene Gud." (Mal. 3:10-11) 

"Min Gud skal etter Sin rikdom fylle all deres trang i Herlighet i Kristus Jesus." (Fil. 4:19)

"Gi, så skal det bli gitt dere! Et godt mål, stappet, ristet og  overfylt, skal bli gitt dere i fanget! For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere." (Luk. 6:38)

Han har lovet: "Legg merke til ravnene! De hverken sår eller høster, de har hverken matbod eller låve, og Gud før dem likevel. Hvor meget mer er ikke dere verd enn fuglene!

"Gi akt på liljene, hvordan de vokser! De arbeider ikke, de spinner ikke. Men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin herlighet var kledd som en av dem! Men søk Hans rike, så skal dere få dette i tillegg!" (Luk. 12:24,27,31)

(6) Gud helbreder fremdeles syke:

 "...For jeg er Herren, din lege". (2M 15: 26); Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle Hans velgjerninger! Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer." (Sal. 103: 2-3)

"Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger. De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet." (Mark. 16: 17-18)

Vennligst les:  Jes. 53: 4, 5, Matt.8: 16,17, 1 Pet. 2:24).
 ER  NOEN  SYK  IBLANT  DERE?

"Er noen blant dere syk? La ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt." (Jak. 5: 14-15)

(7) Gud fyller fremdeles de troende med Den Hellige Ånd:

 "Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Helliges Ånds gave.

"For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg". (Apg. 2: 38-39)

"Hvis da dere som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da den himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber Ham". (Luk. 11: 13)

"Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid." (Heb. 13: 8)

(8) Gud velsigner oss fremdeles og lesser over oss velgjerninger:

"Min sjel lov Herren, og alt som i meg er, love Hans hellige navn! Min sjel lov Herren, og glem ikke alle Hans vegjerninger! Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer." (Sal: 103: 1-3)

"Du kjære! Jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt." (3Joh. 1: 2) "Vis Herren ære med gaver av ditt gods, og med førstegrøden av hele din avling! Så skal dine forrådshus fylles med overflod og dine pressekar flyte over av most." (Ord. 3: 9-10)

 (9) Gud beskytter oss fremdeles mot fare, ondt og Satan:

"Intet ondt skal ramme deg, og ingen plage skal komme nær til ditt telt. For Han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier." (Sal. 91: 10-11)

"Frykt ikke, for Jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for Jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med Min rettferds høyre hånd." (Jes. 41: 10) "Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet." (Sal. 103: 4)

"Ingen av de våpen som blir smidd mot deg, skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med deg, skal du få domfelt. Dette er arven til Herrens tjenere, den rett de får av Meg, sier Herren." (Jes. 54:17)

"De sytti kom glade tilbake og sa: Herre, til og med de onde ånder adlyder oss i Ditt navn!" (Luk. 10: 17)

(10) Gud fører og leder oss fremdeles:

 "For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper Abba, Far!

"Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med Ham, for at vi også skal herliggjøres med Ham." (Rom. 8: 14-17)

NR. 2. GUD HAR IKKE LØYET, HAN KAN IKKE LYVE. OG HAN VIL IKKE LYVE!

(a)   Vi vet hva Gud vil gjøre i fremtiden ved hva Han har gjort i fortiden, fordi Han ikke har forandret seg.  Han har alltid sagt sannheten, for Han er SANNHET, og siden det er umulig for Gud å lyve, vet vi at vi alltid kan stole på Ham som Gud.
(b)  Han er for god til å gjøre noe galt. Han er for vis til å gjøre feil. Han er for mektig til å tillate Satan å skade Hans barn som kaller på Hans Navn i tro og stoler på Han i sannhet.
(c)    Han er for samvittighetsfull og korrekt til å glemme oss, og la oss drive omkring uten mål og mening på livets og dødens hav uten Hans veiledning og korreksjon.
(d)  Skriften sier ettertrykkelig: "Gud er ikke et menneske så Han skulle lyve, heller ikke et menneskebarn så Han skulle angre, (forandre mening) Skulle Han si noe og ikke gjøre det? Skulle Han tale og ikke sette det i verk?"(4M 23: 19)

Profeten Samuel erklærte: "Og Han som er Israels ære lyver ikke og angrer ikke. For Han er ikke et menneske så Han skulle angre." (1Sam. 15:29)

GUD ER ALLTID DEN SAMME!

Du kan stole på Guds Ord,  fordi det er for evig og alltid det samme. Jakob sier: "Slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier." (Jak. 1: 8)Han formaner oss til alltid å komme til Gud med våre bekymringer, i tro. Han forsikrer oss at våre behov vil bli møtt, fordi vi handler med den ENESTE, Som alltid er den samme, og alltid er gavmild!

"All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos Ham er ingen forandring eller skiftende skygge." (Jak. 1: 17)

Apostelen Paulus kommer med denne store erklæringen når han skriver til Titus, som jeg nå kommer med: "... Gud, som ikke kan lyve" (Tit. 1: 2)

Siden det er umulig for Gud å lyve, er Hans natur helt imot falskhet, og alle Hans bud krever sannhet og fordømmer  løgn, vi kan derfor være sikker på at Hans løfter er til å stole på. Punktum!

Guds Ord slår fast: "Gud er ikke et menneske så Han skulle lyve, heller ikke et menneskebarn så Han skulle angre. Skulle Han si noe og ikke gjøre det? Skulle Han tale og ikke sette det i verk?" (4M 23: 19)

Bibelen sier: " "Av dine befalinger får jeg forstand, derfor hater jeg all løgnens sti." (Sal. 119: 104) "Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig frem, er Ham til behag." (Ord. 12: 22)

Gud har ikke løyet, kan ikke lyve og vil ikke lyve,  Han ikke bare taler sannhet, men HAN ER SANNHET! Den Hellige Skrift sier: "Og Han som satt på tronen sa: "Se, Jeg gjør alle ting nye! Og Han sier til meg: Skriv! For disse ord er troverdige og sanne:" (ÅP. 21: 5) Vår Herre Jesus sa: " Jeg er veien, Sannheten og Livet." (Joh. 14: 6)

DER ER IKKE NOEN SANNHET I SATAN. HAN ER EN EKSTRA-ORDINÆR LØGNER!

Jesus Kristus beskrivelse av Den Onde var en anklage: " Han var en drapsmann fra begynnelsen, og står ikke i sannheten, For det er ikke sannhet i ham." (Joh. 8: 44)

Falske lærere som gir seg selv over til Satan blir perverse, fordi han er pervers! "Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overgav Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. (ikke anstendig, ikke passende)" (Rom. 1: 28)

"Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet." (1Tim.  4:1-2)

Den Hellige skrift gjør det meget klart at den Velsignede Hellige Ånd en  Ånd av Sannhet: "Når Talsmannen kommer, Han som jeg skal sende dere fra Faderen, Sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal Han vitne om meg." (Joh. 15: 26)

"...som Hans salvelse lærer dere om alle ting, så er det også sannhet og ikke løgn". (1Joh. 2:27)

HVEM ER EN LØGNER? DEN SOM BENEKTER KRISTI GUDDOM!

Apostelen Johannes erklærte: "Jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den, og vet at ingen løgn er av sannheten. Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus?

"Han er Antikrist, Han som fornekter Faderen og Sønnen. Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også Faderen." (1Joh. 2: 21-23)

Alle som forfekter lærer, ideologier og doktriner som ikke er i samsvar med den Hellige Skrift – ble stemplet som løgnere av apostelen Paulus da han skrev:

"Hva så om noen var utro? Skulle vel deres utroskap gjøre Guds troskap til intet? Langt derifra! La det stå fast at Gud er sannferdig, men hvert menneske er en løgner!..." (Rom. 3: 3-4)

Det betyr ikke noe det menneskene sier om Guds Ord. Det vil bestå prøven i både tid og evighet; det vil aldri bøye av eller forandre seg, men alltid være konstant og urokkelig. Pris skje Gud!

DET ER UMULIG FOR GUD Å LYVE!

Forfatteren av Brevet til Hebreerne (trolig Apostelen Paulus) erklærte uten å nøle, idet han henviste til to prov; at Gud er absolutt trofast, troverdig og ærlig:

"For da Gud gav Abraham løftet, sverget Han ved seg selv- Han hadde jo ingen større å sverge ved  –  og sa: Sannelig , jeg vil rikt velsigne deg og gjøre din ætt tallrik!

"Og da han hadde ventet tålmodig, oppnådde han det som var lovt. Mennesker sverger jo ved den som er større, og eden er for dem en stadfestelse som gjør slutt på all motsigelse.

Da Gud så ville vise løftets arvinger desto mer klart hvor urokkelig Hans vilje er, innstod Han for det med ed, for at vi skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting, som utelukker at Gud kunne lyve – vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss.

"Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor bak forhenget, der Jesus gikk inn som forløper for oss, Han som ble Yppersteprest til evig tid etter Melkisedeks vis." (Heb. 6: 13-20)

Nr. 3 - GUD GJØR  IKKE  FORSKJELL PÅ FOLK, STEDER,  ELLER TIDER!

Hva Han har gjort for en, det vil Han gjøre for alle som tror!  HVORFOR ER DET SLIK?  Han gjør ikke forskjell på folk . Det eneste Gud bryr seg om er oppriktig tro på Ham! Mener vi alvor med Gud, og kaller på Ham i ydmykhet og tro, vil Han svare oss.

Jesus sa ofte til dem  som Han frelste, helbredet og befridde: "Din tro har frelst deg. Gå bort i fred!" (Luk. 7: 50), "Stå opp og gå bort! Din tro har frelst deg." (Luk. 17: 19), "Det skje dere etter deres tro!" (Matt. 9: 29), "Sa jeg deg ikke at dersom du tror,  skal du se Guds herlighet?" (Joh. 11: 40)

Tro beveger Guds hjerte og bevirker at Han gjør noe for oss! Ja, vissselig, tro bevirker mirakler!

Skriften sier: "Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst." (Apg. 2: 21),"Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham." (Joh. 3: 36)

DERE,  DEM, DE, HVEMSOMHELST,
EN ELLER ANNEN,  ALLESAMMEN,  JA,  ALLE FOLK!

Bibelen sier: "Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt." (Mark. 16: 16)

"Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt Navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger. De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet." (Mark. 16: 17-18)

DEN HELLIGE SKRIFT sier: "For at hver den som tror på Ham, skal ha evig liv." (Joh. 3: 15) "Er noen iblandt dere syk?  La han kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens Navn . Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder skal han få dem tilgitt." (Jak. 5:4)

Aposelen Peter sa: "Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den Hellige Ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg." (Apg. 2: 28-39)

"Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede for alt folket." (Luk. 2:10) Jesus sa, "Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes." (Matt. 5: 6)

Skriften sier, "Hungrende mettet Han med gode gaver,  men rikfolk sendte Han tomhendt bort. "(Luk. 1: 53) "Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud – for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse – og så skal han få den." (Jak. 1: 5)

UNDERKAST DEG GUD!

Her er en viktig nøkkel til å motta fra vår velsignede Herre: "Hold deg nær til Gud, så skal Han holde seg nær til dere." (Jak. 4: 8) "Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere." (Jak. 4: 7)

Våpnene for vår kamp er for ALLE Kristne og er tilveiebrakt for alle som vil ta dem på og bruke dem.

"For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker." (2Kor. 10: 4) "Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep." (Ef. 6: 11)

Jesus sa: "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds Navn." (Matt. 28:19) Igjen sier skriften: "Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme." (Matt. 24: 14)

Apostelen Paulus sa,"Her er ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller Ham " (Rom. 10: 12)

GUD GJØR IKKE FORSKJELL PÅ FOLK !

" Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus." (Apg. 16: 31) Alle som kaller på Herrens navn blir frelst! "Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst." (Apg. 2: 21)

Alle som tror på Evangeliet, angrer sine synder, og bekjenner dem for Kristus er tilgitt. Men du må kalle på Hans Navn. INTET ANNET NAVN VIL HJELPE! Bare Navnet Jesus Kristus kan og vil frelse syndere fra skyld, frykt, pine, død og djevelen!

Gud svarer på bønnene til alle som ber i tro: " Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for." (Matt. 7: 7-8)

Guds ord erklærer: " Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk." (Apg.10:34), "For Gud gir alle, villig og uten bebreidelse." Jak. (1:5)

Gud er evig, allmektig og allvitende, derfor er det ikke noe problem for Ham å være overalt på samme tid. Siden Han aldri blir gammel og alltid forblir den samme, kan Han ennå virke effektivt gjennom hele verdens historie, - som før, - også i nåtid og fremtid.

Og fordi Gud ikke forandrer seg, vil Han fremdeles gjøre de samme store miraklene som Han har gjort tidligere, på ethvert sted, til enhver tid eller for enhver Han velger. Han er Gud,  og har derfor all makt, vet alle ting og kan gjøre alle ting!

Ikke glem denne store sannheten: Den Evige Gud er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, Han er El Shaddai, Adonai, El, El Elyon, Jehovah Raah, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, Jehovah Shalom, Jehovah Tsidkenu, Jehovah M'Keddesh og Jehovah Saboath!

Han er det STORE  JEG  ER og Far til Vår Herre Jesus Kristus. Dette er den Gud Som frelser, helbreder, befrir og gir Evig Liv til dem som tror på Ham og mottar Hans Sønn som sin personlige Frelser og Herre!

Jeg taler ikke om Buddha, guden som aldri var eller Allah, den Arabiske ørkenguden ( trolig sønnen til Alilah),  Shiva, Hinduenes gud,  Zevs, Romernes gud, Baal, Filisternes gud eller Odin, Vikingenes gud, som en nå har funnet  ikke var noe annet enn en konge som ble gjort guddommelig av folket, eller den ukjente gud til Mormonerne, som Joseph Smith villedende erklærte, 'engang var et menneske som ble Gud'! Mitt spørsmål er: " Jeg ber fortell , hvem laget mannen som ble Gud"?

Det forekommer  likhet mellom Muslimsk og Mormonsk lære; Muhammed var en uvitende kameldriver og kriger,  Joseph Smith var en pengeløs dagdriver, okkult spåmann og svindler!

Han kopierte beviselig Spaldings upubliserte roman,  som forsvant på en mistenkelig måte etter hans død. Eksperter på håndskriving har bevist at deler av hans roman 'De Amerikanske Indianeres Historie' endte opp som en del av Mormons Bok!

Muhammed påsto at Gabriel dikterte innholdet i Koranen til ham, enda den inneholder en rekke motsigelser, mange plagierte deler av det Gamle og  Nye Testamente og falske artikler fra kjente fiender av Evangeliet.  Den inneholder også direkte avsnitt av gamle skrifter fra Jødisk Talmud!

Koranen sier feilaktig at Jesu mor, Maria, er søster til Moses! Muhammed var så lite kjent i Det Nye Testamentet at han ikke visste forskjellen, og forvekslet Miriam, Moses søster (som levde  2000 år tidligere) med jomfru Maria, Jesu mor! Til å begynne med trodde Muhammed de Kristne lærte at Den Hellige Treenighet besto av Gud Fader,  Jesu Mor Maria og Sønnen Jesus!                         
     
TO AV DERES STØRSTE FEIL ER: De setter denne kamel-driveren fra det 7de århundre som erobret og drepte ved sverd, over Jesus Kristus, som de bare kaller en mindre profet.

For det andre, de hevder at Jesu profeti om den Helige Ånds komme til jorden refererer til Muhammed,  og derved erklærer de blasfemisk at deres profet er oppfyllelsen av den velsignede Hellige Ånds komme, Guds vidunderlige Ånd!

Tid forhindrer ikke Gud! Geografiske grenser gir ikke Ham noe problem, for Han skapte alle ting og eier alle ting. Ingen plass er fremmed for Ham, ikke noe eller noen. Hva Han gjorde da Han gikk her på denne jord kan Han gjøre og gjør idag ved Den Hellige Ånd igjennom Sine tjenere som omfatter Hans Menighet!

Folks hudfarge, språk eller klimatiske forhold har ingen innflytelse på Ham. Han er trofast mot sitt ord, hedrer alltid tro, avviser partiskhet, svarer på tilbedelse og lovprisning, har behag i sannheten og å vise nåde, medfølelse og omsorg!

Han driver ennå ut frykt, befrir slavene av Satans trelldom og synd. Og Han ønsker å hebrede alle syke og skrøpelige som anerkjenner Ham som Herre og Helbreder!

Jeg gjentar, Gud gjør ikke forskjell på steder, nasjonaliteter eller geo-grafiske  grenser. Apostelen Peter slo fast,  "For Gud gjør ikke forskjell på folk, alle som syndet uten å ha loven, skal gå fortapt uten loven, og alle som har syndet under loven, skal dømmes ved loven." (Rom. 2: 11-12)

Rik og fattig, sort og hvit, rød, gul og brun alle har samme betydning  i Hans øyne! (Der er  visse løfter som er gitt Israel som ikke gjelder Hedningene. Disse er unntak, for Israel har spilt, og vil spille, en spesiell rolle i historien om Guds behandling av menneskeheten.)

Hans kjærlighet overskrider alle grenser, det som også Apostelen Peter oppdaget, da han og seks av hans Jødiske brødre gikk - på ordre fra Herren – for å betjene Kornelius og hans husstand.

"Mens Peter talte disse ord, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte ordet. Og alle de troende som som tilhørte de omskårne, og som var kommet med Peter, ble forferdet over at Den Hellige Ånds gave var blitt utgytt også over hedningene, for de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud." (Apg. 10: 44-46)

Tåpelige mennesker har forsøkt å diktere Gud! En kan ikke stenge Gud inne i en tidskapsel eller tvangstrøye, og diktere Ham når, hvor, og på hvem Han kan, eller ikke kan, utføre sitt arbeid! Han er Gud og kan ikke bli bundet av våre begrensede sinn og ofte 'feilaktige tanker,' etter vår natur. Teologer har gjentatte ganger prøvd på dette!

Nettopp når de har plassert en tidsinnretning på HANS DYKTIGHET og FORUTBESTEMT HANS VILJE i slike ting, bryter Han plutselig frem i suveren og herlig demonstrasjon og gjør det utenkelige på de mest uvanlige steder og i de såkalte forbudte tidsrom!

Vekkelse etter vekkelse har brudt løs i nasjon etter nasjon, århundre etter århundre, og vil fortsette å gjøre det inntil Jesus kommer og Menigheten er forflyttet til Himmelen!

Faruseerne og Sadduseerne ble anfektet når Jesus brøt Sabbaten ved å helbrede den syke denne dag (Joh. 5: 10-18). Jesus sa at Han hadde bare blitt utsendt til de fortapte får av Israels Hus (Matt. 15:24),  allikevel drev nød for menneskene Ham til å dra til Jakobs brønn iSykar, for å frelse en  kvinne som var skyldig i hor, så vel som mange av hennes venner. (Joh. 4: 28-30)

Resultatet var at en stor vekkelse brøt løs når Han var hos dem.

Den Allmektige Gud rystet Peter ved å gi ham en visjon av urene dyr og be ham stå opp, slakte og ete, og deretter gå til hedningene. (Apg. 10: 9-16) Noen teologer tror at de to dagene Jesus var hos Samaritanerne, er et bilde på Evangeliets Tid  –  to tusen år da Evangeliet blir forkynt for hedningene. (2Pet. 3: 8 )

Herrens Apostler og Disipler fortsatte å forkynne Evangeliet og utføre mirakler i Jesu navn, enda det var forbudt for dem å gjøre det av de Religiøse myndigheter, med risiko for fengsling og henrettelse. (Apg. 4: 16-21)

Gud gjorde mirakler gjennom tjenesten til lekmenn som Stefanus og Fillip.  (Apg. 7: 5-8), og anvendte vanlige mennesker til å spre Evangeliet i tider med stor forfølgelse.

 Oldkirken vokste og bredte seg ut over verden, til tross for tider med fattigdom,  alvorlige prøvelser og forfølgelser!.

REFORMASJONEN BRAKTE GUD TILBAKE I KIRKEN!


Den Protestantiske Reformasjon endret balansen mellom maktene i Europa. Kristi Evangelium triumferte igjen! Martin Luther rystet den Romersk Katolske Kirkes konglomerat da ha utfordret mange av dens korrupte ledere og deres praksis! Det utbrøt store vekkelser som brakte vidunderlig befrielse og Den Hellige Ånds glede til millioner, til tross for motsigelser fra en mektig regjerende kirke og stat!

John Knox, Grev Zinzendorf,  John og Charles Wesley, George Whitefield, , D.L.Moody, Charles Finney, Evan Roberts,  William Booth, Billy Graham og andre store evangelister beviste at Gud ikke var ferdig med å arbeide blandt mennesker, som gikk i spissen for vekkelser som rystet verden.

John Alexander Dowie,  John Lake, Charles S.Price, William Freeman, Jack Coe, Gordon Lindsay, Oral Roberts, T.L.Osborn og andre store evangelister ledet skarer inn i kunnskapen om Guds helbredelsesstrøm. 

På dette tidspunkt er millioner av mennesker fra alle de forskjellige kirkesamfunn og menigheter fylt med  Den Hellige Ånd, og taler i tunger i en mektig karismatisk vekkelse!

Den tyske evangelisten Reinhard Bonnke, som har nådd millioner av sjeler for Jesus Kristus på det Afrikanske kontinentet, ledet nylig et korstog i Nigeria med fremragende suksess.

12. november, år 2000, mottok 1.093.475 sjeler Jesus Kristus som sin personlige frelser. Og i løper av det 6 dager lange korstoget, i hvilket 6 millioner mennesker hørte evangeliet, svarte 3.4 millioner på innbydelsen til å motta Kristus!

I Juni 2001 erklærte  bladet 'Voice of Victory', som hadde reportasje fra Nigeria-korstoget i Lagos:  Dette markerer Reinhard Bonnkes gjenkomst til Nigeria, etter et niårs-forbud, etter at et muslimsk opprør drepte hundreder av mennesker.

Reinhard avla et trosløfte, da han var ergerlig over at djevelen hadde hindret Guds plan for Nigeria:  å motta 900 prosent sjeler i retur for alle djevelen hadde stjålet i løpet av de 9 årene. "I begynnelsen hadde vi et gjennomsnitt  på 100.000  frelste sjeler hver uke," sa Reinhard. "Senere vokste det ukentlige gjennomsnittet til en million sjeler."

Mange religiøse ledere ville ha likt å stoppe vekkelsen hvis de hadde kunnet, men den kan ikke bli slukket. Den brenner videre med Den Hellig Ånds ild! Gud gjør sine mirakler idag, til tross for og uaktet av menneskenes tåpeligheter, snevre visjoner og misforståelser. Pris skje den Levende Kristus!

NR.4  - GUD  HAR  IKKE  FEILET, KAN  IKKE  FEILE, VIL IKKE  FEILE!

Skjønt mennesket har feilet i alt det har forsøkt å gjøre, er Gud perfekt og har aldri feilet. Han kan ikke feile, og vil ikke feile! Kong Salomo kom med dette utsagn i sin salvede innvielsesbønn, "...Ikke ett ord er blitt til intet av alle de gode ord Han talte." (1Kong. 8: 56)

Gud har ikke feilet, Han kan ikke feile og Han vil ikke feile! Det er umulig for Gud å feile!

HAN KAN IKKE FORNEKTE SEG SELV, FOR HAN ER TROFAST SOM HAR  GITT LØFTE!  (2Tim. 2: 13) 
Skriften sier: "For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall." (Rom. 11: 29) Når Han gir oss noe,  gjør Han det fordi Han ønsker det og Han ber oss ikke om å returnere gaven.

Bibel sier: "Men Guds faste grunnvoll står, og har dette segl: Herren kjenner sine! " (2Tim. 2:19) Han kalte SAMUEL ved navn, og hadde også personlig kontakt med JEREMIAS og JAKOB . Den levende Jesus møtte Saulus fra Tarsus i et blendende lys og uttalte hans navn.

Siden Han kjenner oss ved navn, er  Han istand til å fylle alle våre behov så vel som til å bevare oss i Sin perfekte vilje!  Han ser også til spurven, Han vet tallet på våre hodehår, og kler liljene på marken.

VI  KAN  IKKE  SKILLE  GUDS  NÆRVÆR  FRA  HANS                                                   MIRAKELGJØRENDE KRAFT!

Han har sannelig nok nåde, godhet, anstendighet og sunn fornuft til å ta vare på oss! Hans visdom er større enn alles, og vi er Hans skapninger, så vel som lemmer på Hans legeme og sønner og døtre ved den nye fødsel.

VED ADOPSJON, er vi Guds arvinger, og Kristi medarvinger, (Rom. 8:17) ben av Hans ben og kjød av Hans kjød. (Ef. 5: 30) Hvorfor er det slik? Vi er Kristi legeme og særskilte lemmer på Hans legeme. (1Kor. 12:12) Priset være Hans Hellige Navn!

Siden Han er blitt så involvert i våre liv og har investert så mye i oss,  vil Han - med Sin guddommelige vilje, ikke forkaste oss, som noen vil ha oss til å tro.

Jesus sa: "Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg" (Heb. 13: 5) Her anvender Jesus et dobbelt imperativ: " Jeg vil aldri, nei aldri slippe deg. Jeg vil aldri, nei aldri forsake deg."

Han slo fast  at Han ville være med dem alle dager inntil verdens ende. (Matt. 28: 20) Ikke å undres over at apostelen Peter  erklærte at vi " ...ved Guds makt blir holdt oppe ved tro..." (1Pet. 1:5)

Vi kan ikke skille Guds nævær fra Hans kraft! Mange ønsker Guds nær-vær  hos dem, men de venter ikke at Han vil bruke Sin kraft effektivt og gjøre et mirakel for dem.

Vi kan ikke skille Guds helbredende, frelsende, utfriende og bevarende kraft fra Hans evig-vedvarende nærvær! Vi kan alltid stole på Herren på grunn av Hans troskap og pålitelighet!

Sangforfatteren førte disse ord i pennen: "Jesus svikter aldri – Jesus svikter aldri – Himmel og jord skal forgå, men Jesus svikter aldri!" Gud har ikke feilet tidligere, er trofast nå og kan ikke og vil ikke svikte i frem-tiden. For en herlig sannhet, og hvilken Allmektig Gud vi tjener. Halleluja!

HAN  ER  TROFAST  FREMDELES!

Blandt oss mennesker er der ofte uoverensstemmelser eller tilsynelatende uoverensstemmelser etter som omstendighetene forandrer seg, og stand-punktene endrer seg for å tilpasses livets nye realiteter. Ikke så med Gud – Han er uforanderlig og Hans hensikter og mål skrider fremover u-svekket!

I løpet av 2. verdenskrig oppdaget vi sannelig hvordan ledere og najoner endret sine standpunkter. Josef Stalin kjempet side ved side sammen med Adolf Hitler  inntil han innså at vestmaktene tilslutt ville vinne. Da forlot de utspekulerte kommunistene sine Nazi-partnere og allierte seg med vestmaktene.

Paven velsignet Benito Mussolini, sammen med hans krigsmaskin, til å gå ut i morderiske raid mot Etiopia for å plyndre, myrde og voldta. Når den Romerske Katolske kirke oppdaget at Mussolini ikke ville lykkes, forandret den plutselig mening og gikk over til de allierte.

U.S.A. ville holde seg ute av krigen, inntil keiserlige armeer fra Hirohitos Japan knuste U.S Marinebase i Honolulu. Dette endret totalt deres innstilling, og kastet dem inn i den Andre Verdenskrig, noe som brakte total seier til de allierte styrkene.


MEN  GUD  FORANDRER  SEG  IKKE,  Han kan ikke fornekte Seg Selv. Apostelen Paulus erklærer, "For dette evangelium er det jeg lider ondt, like til det å være lenket som en forbryter. Men Guds ord er ikke bundet." (2Tim. 3: 9)

En kan ikke ødelegge, binde eller gjøre Guds Ord til intet. Bibelen sier: "Skriften kan ikke gjøres ugyldig" (Joh. 10: 35); "For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd..." (Heb. 4: 12) Vi kan visselig stole på Guds Ord for tid og evighet!

Paulus fortsetter: " Er vi troløse, så forblir Han trofast. For Han kan ikke fornekte seg selv." (2.Tim. 2: 13) Selv om vi svikter Ham, er Hans Ord ennå sanne og Han vil ikke fornekte seg selv eller svikte oss!

LA GUD VÆRE SANNFERDIG!

Hva så om noen var utro? Skulle vel deres utroskap gjøre Guds troskap  til intet? Langt derifra! La det stå fast at Gud er sannferdig, men hvert menneske en løgner..." (Rom. 3: 3-4)

Gjør Gud feil? Kan Han feile? Vil Han feile? Aldeles ikke! Er Han pålitelig? Kan vi stole på Ham? Det kan vi med den største sikkerhet! Skriften slår fast at selv om noen ikke tror, gjør ikke dette Guds Ord  ugyldig! Dette går også Paulus kraftig imot: "GUD FORBY": ja, la Guds Ord være sant og hvert menneske en løgner!

Hvem som helst som fornekter  Guds Ord  motsier Guds Ord eller forandrer Ordet er en stor løgner og en fiende av Guds rike.

Dette er årsaken til at Gud hater den falske læren til sekter  som Mormonerne,  Jehovas vitner, Christian Science, Branhamismen, New Age bevegelsen og andre, som har lagt  sine egne menneskeskapte tradisjoner og lære til Guds ord!

Apostelen Paulus erklærte: "Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra Ham om kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium, skjønt det ikke finnes noe annet – det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi Evangelium.

"Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere , han være forbannet! Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere ha mottatt, han være forbannet!" (Gal. 1: 6-9)
  Dette er virkelig en sterk uttalelse. Dette viser oss hvor sterkt Gud er imot løgn, falskhet og uekte lærdommer som strider mot Hans Hellige Ord!

GUDS GAVER OG KALL

"Og slik skal hele Israel bli frelst... Og dette skal være min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall." (Rom. 11: 26 ,27 ,29)

Skriften taler om Israel, som hadde falt fra og blitt strengt dømt,  men som vil bli frelst til slutt.  Vi er Kristi brud (Åp. 21: 9)som vil bli viet med Kristus  –  den Himmelske Brud.

Guds er viet med det frafalne Israel, som er Guds hustru. (Jes. 64: 6-7) Men allikevel, på grunn av Hans trofasthet, vil Israel bli gitt en siste anledning; - etter at Han har latt Israel gå gjennom mange prøvelser, skal det bli frelst.

Til tross for det å være skyldig i å forkaste Hans Sønn, dømme Ham til korset , og omfavne den falske Kristus (Joh. 5: 43) gjennom de første 3.1/2 år av den Store Trengsel, vil Gud ennå tilgi Israel og bringe dem inn i folden på grunn av Sin pakt med Abraham, Isak og Jakob, Han vil ikke under noen omstendighet bryte den. Pris skje Gud!

For en stor, god og vidunderlig Gud vi tjener og hvor takknemlige vi skulle være for Hans vennlighet, nåde og tålmodighet med oss!

GUD  OPPFYLLER  ALLTID  SITT  ORD!

Vi leser  gjentatte ganger i den Hellige Skrift: "...at det skulle bli oppfylt som Herren hadde sagt ved profetene." (Matt. 1: 21, 2: 17)Du kan være absolutt sikker på at hva som helst profetene kunngjorde ville komme til å skje, skal komme til å skje!

Det er ikke noen tvil om påliteligheten av Guds Ord.  Når du leser i den Hellige Bibel:  "Så sier Herren ..."  Kan du være helt sikker på at det vil hende, det vil komme til å skje.  Atter;  ofte leser vi " ..og det vil komme til å  skje."

Ta ikke feil i dette, hva som helst Gud har sagt at Han vil gjøre, det vil Han gjøre! La oss i korthet se på et par vers i Skiften hva den sier  om dette for å bekrefte disse påsandene.

(I)JESU FØDSEL

"Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn, og gi Ham navnet Immanuel." (Jes. 7:14)  "Den Hellige Ånd skal komme over deg, og den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn." (Luk. 1: 35)

"Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde sagt ved profeten:..." (Matt. 1: 22); Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven." (Gal. 4:4)

(II) JESU DØD

"Da sier Jesus til dem: I denne natt kommer dere alle til å ta anstøt av meg, for det står skrevet: Jeg vil slå hyrden, og hjordens får skal bli spredt." (Matt. 26: 31)

"Og han gikk straks bort til Jesus og sa: Vær hilset , rabbi! Og han kysset ham. Men Jesus sa til ham: Venn, hvorfor er du her? Da gikk de fram og la hånd på Jesus og tok ham til fange." (Matt. 26: 49-50)

"I den samme stund sa Jesus til flokken: Dere har rykket ut som mot en røver med sverd og stokker for å gripe meg. Dag etter dag satt jeg i templet og lærte, men da grep dere meg ikke. Men alt dette er skjedd for at profetenes skrifter skulle bli oppfylt. Da forlot alle disiplene ham og flyktet." (Matt. 26: 55-56)


"Dere vet at om to dager er det påske, og da skal Menneskesønnen overgis til å bli korsfestet." (Matt. 26:2)

"Da Judas, som forrådte Ham, så at Jesus var blitt domfelt, angret han . Han kom tilbake til yppersteprestene og de skriftlærde med de tretti sølvpengene og sa: Jeg har syndet da jeg forrådte uskyldig blod.


 "Men de sa: Hva kommer det oss ved? Det blir din sak. Da kastet han sølvpengene inn i templet, og gikk bort og hengte seg. Men yppersteprestene tok sølvpengene og sa: Det er ikke tillatt å legge dem i tempelkisten, for det er blodpenger.

"Da rådslo de med hverandre, og kjøpte så pottemakerens åker for pengene, til gravsted for fremmede. Derfor blir denne marken kalt Blodåkeren den dag i dag.

"Da ble det oppfylt som er talt ved profeten Jeremia, som sier: Og de tok de tretti sølvpengene, den verdsattes verdi, Ham som Israels barn lot verdsette, og de gav dem for pottemakerens åker,slik som Herren hadde påbudt meg." (Matt. 27: 3-10)

(III) JESU OPPSTANDELSE

"Etter sabbaten, da det lysnet mot første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven.

"Og se, det ble et stort jordskjelv. For en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som lyn å se til, og hans klær var hvite som snø. De som holdt vakt skalv av redsel for ham, og de ble som døde.

"Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! Jeg ved at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, Han er oppstått, slik som Han sa. Kom å se stedet hvor Han lå!

"Skynd dere nå av sted og si til Hans disipler: Han er oppstått fra de døde. Og se , Han går i forveien for dere til Galilea, der skal dere se Ham. Se, jeg har sagt dere dette!

"De skynde seg da bort fra graven med frykt og stor glede. De løp av sted for å fortelle det til Hans disipler. Og se,  Jesus kom i møte med dem, og sa: Vær hilset! De gikk da fram og omfavnet Hans føtter og tilba Ham.

"Da sier Jesus til dem: Frykt ikke! Gå og si til Mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se Meg." (Matt. 28: 1-10)

(IV) UTGYTELSEN AV DEN HELLIGE ÅND

"Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte Min Ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner. Ja. Også over treller og trellkvinner vil Jeg utgyte Min Ånd i de dager." (Joel 3:1-2)

"Men dette er det som er sagt ved profeten Joel: Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil Jeg utgyte av Min Ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blandt dere skal ha drømmer.

"Og det skal skje. Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst." (Apg. 2: 16-17,21); For disse er ikke drukne, slik som dere mener. Det er jo bare den tredje time på dagen! Men dette er det som er sagt ved profeten Joel..." (Apg. 2: 15-16)

"Denne Jesus oppreiste Gud, og vi er alle vitner om det. Etter at Han nå er opphøyet ved Guds høyre hånd, og av Faderen har fått Den Hellige Ånd, som var lovt, har Han utøst dette, som dere nå både ser og hører." (Apg. 2: 32-33)

(V) FRELSE  OG  GUDDOMMELIG  HELBREDELSE

"Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn , skal bli frelst." (Apg. 2: 21)
"Og den dagen ble det lagt til omkring 3000 sjeler." (Apg. 2: 41)

"Da sa Peter til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi Navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave"

"For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg. Også med mange andre ord vitnet han, og han formante dem og sa: La dere frelse fra denne vrange slekt.

"De som nå tok imot hans ord, ble døpt. Og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen sjeler. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene.

"Og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De begynte å selge eiendeler og gods, og delte ut til alle som enhver trengte det.

"Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i templet, og i hjemmene brøt de brødet, og holdt måltid med fryd og hjertets enfold. De lovet Gud og var velsett av hele folket. Og Herren la hver dag dem som lot seg frelse, til menigheten." (Apg. 2: 38-47)

"Men Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Ham, for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom." (Jes. 53: 5)

"Da det var blitt kveld, brakte de til Ham mange som var besatt av onde ånder, og Han drev åndene ut med et ord. Og alle som var syke, helbredet Han, for at det skulle bli oppfylt som er skrevet ved profeten Jesaja, som sier: Han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer." (Matt. 8: 16-17)

Gud sier i Sitt ord: "Kall på Meg på nødens dag, så vil Jeg utfri deg, og du skal prise Meg." (Sal.50: 15)

NR.5 – GUD  ER  IKKE  SEN,  ELLER  FOR  TRAVELT  OPPTATT  TIL  Å         SVARE  OSS!  HAN  ER  DISPONIBEL  24  TIMER   I  DØGNET!

Gud er ikke sen, eller for travelt opptatt til å svare oss. Han er ikke trett, på ferie, eller sover. Gud er ikke i streik eller ikke arbeidende. Han venter på oss, klar  og villig til å høre våre bønner og møte alle våre behov. Han er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Vi kan komme til Ham hver time på døgnet!

Jesus sa, "Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!" (Matt. 11: 28)

Hør Herrens ord til deg, min venn:

"Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal Han forbarme seg over ham, og til Gud, for Han vil gjerne forlate alt." (Jes. 55: 7)

Vår Herre oppfordrer, "Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull." (Jes. 1: 18)

Her er Herrens invitasjon til oss alle: "Og det skal skje: Før de roper, skal jeg svare, mens de ennå taler, skal jeg høre." (Jes. 65: 24). Vår himmelske Far er alltid der når vi trenger Ham. Han er alltid nær, og sover aldri! Han dør aldri. Han vil passe på oss til evig tid!

Bibelen sier: "Se, Han slumrer ikke og sover ikke, Israles vokter." (Sal. 121: 4) Han er ikke i streik eller i ulag. Vår Herre er travelt opptatt med å sette folk i frihet fra synd, frykt, sykdom, sott og satans makt!

BIBELEN SIER,  "Og hva som helst dere ber om i Mitt Navn, det skal Jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Om dere ber Meg om noe i Mitt Navn, så skal Jeg gjøre det!" (Joh. 14: 13-14)

"Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for." (Matt. 7: 7-8)

Jeg ønsker å dele ett siste Bibelord før jeg ender dette budskapet: Jesus sa, "Alt dere ber om i bønnen , tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere." Mark. 11:24)

VÆR  VENNLIG,  HUSK!
 DISSE  STORE  SANNHETENE!

     1.  Gud har ikke forandret seg, Han kan ikke forandre seg og Han vil ikke forandre seg fordi det er umulig for Gud å forandre seg!

     2.  Gud har ikke løyet, Han kan ikke lyve og Han vil ikke lyve. Du kan stole på Hans ord til deg fordi det er umulig for Gud å lyve!

    3.  Gud har ikke feilet, Han kan ikke feile og Han vil ikke feile fordi det er umulig for Ham å feile!

     4.  Gud gjør ikke forskjell på folk, steder eller tider! Hva Han gjorde for 2.000 år siden i Galilea, kan Han gjøre idag på et hvilket sted i verden for de som er i nød!

    65.  Gud kommer alltid tidsnok, er alltid der når du trenger Ham, og er alltid rede til å svare på dine bønner og oppfylle Sitt Ord i ditt liv.

IKKE  GLEM:  GUD  BRYR  SEG  OM  DEG!  AMEN.

Kjære venn,
Jeg hilser deg i Jesu dyrebare navn! Det er med stor glede og forventning  jeg skriver disse ordene til deg. Nå, etter at du har lest dem, må du ta en beslutning om å fornye din kjærlighet til Jesus Kristus, og din tro på Guds Hellige Ord!

Det er så viktig at du setter hele din lit til Ham, for Bibelen sier:" Sett din vei i Herrens hånd og stol på Ham! Han skal gjøre det." (Sal. 37: 5) Bli enig med meg om ditt mirakel, skriv så til oss hva Gud har gjort for deg! Jeg lover å skrive tilbake til deg,  og skrive ditt navn opp på en spesiell liste over dem vi ber for.

Hvis du har bedt om en spesiell sak i lengre tid og ikke får noe svar, ikke stopp å be!  Jesus sa: "Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne, Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får, den som leter han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for." (Matt. 7: 7- 8)

Forsett å be, lete og banke på og svaret vil komme! Etter å ha bedt, søk i Skriften under bønn for å få et fundament for din bønn, så vel som ditt eget hjerte til å dras nærmere Gud. Da, fortsett å banke på Himmelens port!
  -Max Solbrekken  www.mswm@shaw.ca     
     Oversatt av Arne I. Tumyr