Friday, March 16, 2012

Det blir bare være og være når Satan får foten sin inni døren av pastorer som har mistet Guds frykt og står nå i fare av en stor straf. Her er Guds Ord på denne saken, Bibelen advarer: "Dere skal ikke legge noe til det ord jeg befaler dere, og ikke trekke noe fra..." (5 Mosebok 4:2; 12: 32; Ordspråket 30: 5,6; Johannes Åp. 22: 18,19). - Pastor Max Solbrekken

En britisk pastor har omformulert de ti bud. Han har blant annet ungått ordene "du skal ikke".
Pastor har tatt vekk "du skal ikke" i budene
En ny og moderne variant av de ti bud blir rost av kristne ledere i Storbritannia.
En britisk predikant og evangelist har har laget en undervisningsserie påDVD for kristne som ønsker en bedre forståelse av de ti bud. Serien som har fått navnet «Just10 for churches» er allerede i bruk i 600 menigheter, melder Christian post.


Vekk med "ikke"
Undervisningsserien har en mer moderne ordlyd av de ti bud, og det er J. John som har skrevet den nye varianten. Listen over «du skal ikke» og de moralske levereglene Moses fikk overlevert, har i denne versjonen fått et mer positivt utgangspunkt.
«Du skal ikke stjele» har blitt til «la din gode samvittigheten blomstre». «Du skal ikke bryte ekteskapet» har blitt til «Sikre forholdet ditt mot utroskap». Mens John har gjort «Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn» til «Ta Gud på alvor».

Vil kommunisere relevansen


Ifølge produktbeskrivelsen ble serien laget særlig med tanke på lokale kirker. Dette med et ønske om å utruste ledere til å kommunisere relevansen av Guds lover og kjærlighet på en måte som folk kan forholde seg til i dag.
De omformulerte budene har fått skryt av kirkelige ledere i Storbritannia og andre steder i verden.

Vil hjelpe folk til å leve godt

– Det er i utgangspunktet en måte å presentere de ti bud på som kan hjelpe folk i kontakt med dem på en positiv måte, sier pastor Paul Roberts i menigheten Eastminster United Presbyterian. Han er en av de som har tatt omformuleringene i bruk.

– I stedenfor å bare se på budene som en liste over ting du ikke bør gjøre, er dette ment til å hjelpe folk til å leve på den gode måten som Gud ønsket, legger han til.

Friday, March 9, 2012

Skal det bli krig i Midtøsten? Uten tvil vil det skje. Bare Gud vet hvornår det vil bli, men ifølge med Hellige Skriften og alt som nå forengår ser det ut som det kan bli ganske snart. Den Vestlige Verden har snudd ryggen imot Gud, og Europa er i fare å bli overtatt av Muhammeds blodige terrorister, også med en orntelig tullebuk i USAs White House så tror jeg at den eneste håp er at Jehova Israels Gud vil hjelpe oss på grunn av Jødene er Hans utvalgte folk og Jesus Kristus er vår Frelser, Herre og Forløser. Og til-o-med så hater koranen Den Almektige Jehova og Hans Sønn Jesus Kristus som vi elsker. Vi har iikke noe ant å stole på og jammen, det er nok, ikke sant? - Pastor Max Solbrekken

"Iran har prøveskutt atomvåpen i Nord-Korea"
"Så tidlig som i begynnelsen av 2010 prøveskjøt Iran atomvåpen i Nord-Korea", skriver den tyske avisen "Die Welt" i en betydningsfull, aktuell artikkel, som er gjengitt i israelsk presse.

Ifølge "Die Welt" har Iran holdt minst en slik test i Nord-Korea i 2010.
Artikkelen er basert på "vestlige etterretningskilder", og det heter at testen faktisk gjendriver amerikanske etterretningsvurderinger om at det ikke er "sterke bevis" på at Iran fremstiller atomvåpen.

Den internasjonale atomenergiorganisasjon (IAEA) har nylig uttalt at de har mislykkedes med atomforhandlinger med Iran.

Denne uttalelse etterfølger Teherans beslutning om å blokkere IAEA-kontrollanter adgang til, det man mener er viktige militære steder i Iran.
Teheran har på det sterkeste uttalt at deres atomprogram utelukkende er tiltenkt sivile, fredelige formål.

Den tyske avisen skriver at bevis for atomprøvespregningen i Nord-Korea ble i februar offentliggjort i magasinet "Nature".

Avisen skriver at den svenske atomfysikeren, Lars-Erik de Geer, har analysert data "som viser tilstedeværelse av radioisotoper, som avslører en uranbombesprengning".

De Geer konkluderer med at Nord-Korea har utført to mindre atomprøvespregninger i april og mai 2010, som forårsaket sprengning innenfor rammene av 50-100 tonn TNT.

Richard Oestermann
05.03.2012 13:36
 OBS: Hentet fra Norge i Dag Avisen