Sunday, October 28, 2012

Det er bare løyn disse falske penge- kjære idioter søker etter og de hater Jesus og Kristendomen på grunn av deres falshet og vår Herres hellighet. En dag vil de stå fremfor Den Store Vite Tronen og bli dømt for blasfemi imot Den Almektige Gud og Hans Sønn Jesus Kristus vår Herre. - Pastor Max Solbrekken


Religionshistoriker Karen King ved eliteuniversitetet Harvard la i september fram dette tekstfragmentet, som er skrevet på koptisk. Både Vatikanet og andre forskere har nå avvist det som en forfalskning.
Foto: Reuters / NTB scanpix
Fragment om Jesu hustru er trolig fra nyere tid
En papyrusbit med en tekst som omtaler Jesus som gift, kan være en forfalskning.

Det mener forskere som nå har studert tekstfragmentet nærmere

Religionshistoriker Karen King ved det amerikanske eliteuniversitetet Harvard skapte en verdenssensasjon da hun la fram tekstfragmentet i forrige måned.

På den vesle papyrusbiten, som etter sigende skulle stamme fra 300-tallet, kunne man lese ordene «Jesus sa til dem: Min hustru ...».

Nå hevder kritiske røster at teksten i virkeligheten kan ha blitt kokt sammen på et langt senere tidspunkt.

Den avgjørende detaljen er en manglende bokstav i teksten. Nøyaktig samme bokstav mangler nemlig i en PDF-versjon av det såkalte Tomasevangeliet, ifølge Andrew Bernhard ved Oxford University.

Den manglende bokstaven er kun en trykkfeil i den digitale versjonen av evangeliet.

Ideen om at Jesus kan ha vært gift, har lenge versert i populærkulturen, men ryktene har hittil savnet vitenskapelig forankring.

(NTB)

No comments:

Post a Comment