Monday, August 8, 2011

Gud er en vedunderlig god Gud mens djevelen er en meget ond djevel


GUD ER IKKE SINT  PÅ DEG
Av Pastor Max Solbrekken, D.D.  

"For så har Gud elsket verden, at Han ga Sin Sønn, Den Enbårne, - forat hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, Men ha Evig Liv".  --Joh. 3:16

De forestiller seg Gud lik en streng, gretten olding, som støyende ungdommer nettop har vekket opp midt i hans middags-lur. 
Mange mennesker tror at Gud er sint på dem - at Han kjenner dem av tall og navn, og kun venter på å straffe dem!Men ingenting kan vaere lenger fra sannheten; Gud er god, nådig - og rettferdig!

I tidligere tider tenkte mann seg Gud på forskjellige måter: For Hebreerne f.eks. var Gud Hellighet; Grekerne forbandt Gud med Visdom; Romerne, derimot, så på Gud som Kraft; mens hedningene forbandt Guddommen med Mystikk!

GUD ER ALT DETTE - OGSÅ UENDELIG MYE MER - GUD ER KJÆRLIGHET!

Johannes 3,16 er det N.T.s sentrale vers. Martin Luther gå dette verset navnet: "Den lille Bibel". Det åpenbarer Guds uendlige (grenseløse), altomfattende hjertelag.

Mange mennesker forestiller seg det G.T.s Gud som en streng og omsørgsløs Guddom, mens det N.T.s Guddom, derimot, som en Kjærlig Gud. Men dette er ikke sant!

Guds nåde er vel synlig i Hans omgang med menneskeheten, helt fra skapelsen: Han ga Adam og Eve en ny kjangs etter syndefallet, og opprettet det Hellige Soningsoffer system, som pekte framover mot Messias' død: Til Soning for Synd!

Gud kunne hat intetgjørt Satan, men lar ham bestå inntil den endelige Dommens Dag. 
Guds rettferdighet kan også sees; Hans behandling av Satan, som opprinnelig vår en betrodd erkeengel, ved navn Lusifer...GUD ELSKER OSS ALLE, og lar solen skinne, og regnet falle over både rettferdige og urettferdige; Hans lover for tyngdekraft, liv, død og frelse, gjelder for alle og en hver!

Profeten Jesajas’ ord har gyldighet også i dag - "Kom nå og la oss gjøre opp vårt forhold til Herren, for om dine synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er rode som skarlagen, skal de bli hvite som ull.” (Jes. 1: 18)

Guds kjærlighet er apodiktik (ifra det greske ord apodiktikos) bevislig hevet over enhver tvil... Jesu, død på Golgata beviste dette!

Dianne Mottram ble, som ganske ung, hektet for misbruk av alkohol og narkotiske stoffer, vend og tilbragte storparten av sitt liv ved a vandre inn og ut av Anti-Alkohol-Sentre, og eller mental sykehus. Etter mange år av mislykkede ekteskap, psykiatriske behandlinger, og A.A. sammenkomster, ble hun tilslutt syk, av Reynolds Phenomenon (av sterkeste grad) og ble lenket til rullestol!

Hun led også av schlerederma, en skjelden sykdom som ga opphovnede hender og føtter. Hennes lunger var fulle av veske (vann i lungene), og hennes nyrer, fordøyelses-organer, samt blere var betendte!

Dianne søkte medisinsk hjelp hos intallig spesialister i Canada, U.S.A. og England - alt forgjeves. Alltid ble hun fortalt: "Vi kan intet gjøre noe"!

For ca. 10 ar sidene, ble Dianne - av en venninde, talt med til et Full Gospel Business Men's møte i Edmonton, Alberta, Canada. Og hun ble helbredet!

I dag er Dianne fullsdendig frisk, og hennes to sønner har fremdeles sin Mamma! Det er forbausende at Dianne, gjennom alle hennes provelser, aldri leste i Bibelen, eller gikk i kirken, skjønt hun trodde på Gud...Men da hun hørte evangeliet og mottok Kristus som sin personlige Frelser, da ble hun helbredet. Slik er Guds nade!

FØDT UTEN UREN-LEDERE: GUD GJORDE UNDER FOR JULIO!

Fem-aringen Julio Diaz ble for 15 år siden, av sin mor bragt til vårt korstogs-møte i Santa Fe, Argentina. Han var født uten urin-ledere, foruten å ha flere andre abnormiteter. Han hadde vaert gjennom 6 smertefulle operasjon og hadde tilbragt 3 år på ‘Sykehus for Barn’. Det var tusenvis tilstedet i Stadion da vår troens-bønn for Julio berørte Gud. Sa mens jeg ledet den enorme menneske-mengden i bønn for helbredelse, da fikk Julios mor troen for at sønnen ville bli helbredet. Og i lopet av natten mottok Julio Gud's Helbredende Kraft!

Da moren våknet neste morgen, oppdaget hun at plastikk-slangene var trukket ut av små guttens sider, og at Julio, ellevill av glede, tisset pa galvet.

Moren dro straks til sykehuset, hvor røntgen-fotos viste at to urinledere var dannet i nattens lop. I dag er Julio fullstendig frisk, det hele av Guds nade!

Det er urettferdig a gi Gud skylden for alle kriger, stormer, natur-katastrofer eller sykdommer (epidemier) som plager menneskeheten! Tvert imot, er jo de aller fleste av våre problemer selvforskyldte, på grunn av grådighet, hat, begjær - og ulydighet! HVORFOR? Gud er en god Gud mens Satan fremdeles er en ond djevel!

1 comment:

 1. Hei og Guds fred til deg og dine.
  Takk for innlegg broder!!

  Kom tilfeldig inn på bloggen din idag,og kjenner så for å dele noe som har gjort meg så godt idag.

  Romerne 8 fra vers 24 til vers 32
  Første Korinterne 9 fra vers 19 til vers 23
  Andre Korinterne 1 vers 2-3-4-5

  Halleluja!!!
  Jesus er veien sannheten og livet,
  og INGENTING er umulig for ham!!!!

  Hilser deg også med:
  Jeremia 1 vers 9
  Jeremia 33 vers 3 og vers 6
  Må Gud rikelig velsigne deg i din tjeneste broder.
  Amen!!!!!!!
  Hilsen
  Jan Samuel

  ReplyDelete