Friday, March 9, 2012

Skal det bli krig i Midtøsten? Uten tvil vil det skje. Bare Gud vet hvornår det vil bli, men ifølge med Hellige Skriften og alt som nå forengår ser det ut som det kan bli ganske snart. Den Vestlige Verden har snudd ryggen imot Gud, og Europa er i fare å bli overtatt av Muhammeds blodige terrorister, også med en orntelig tullebuk i USAs White House så tror jeg at den eneste håp er at Jehova Israels Gud vil hjelpe oss på grunn av Jødene er Hans utvalgte folk og Jesus Kristus er vår Frelser, Herre og Forløser. Og til-o-med så hater koranen Den Almektige Jehova og Hans Sønn Jesus Kristus som vi elsker. Vi har iikke noe ant å stole på og jammen, det er nok, ikke sant? - Pastor Max Solbrekken

"Iran har prøveskutt atomvåpen i Nord-Korea"
"Så tidlig som i begynnelsen av 2010 prøveskjøt Iran atomvåpen i Nord-Korea", skriver den tyske avisen "Die Welt" i en betydningsfull, aktuell artikkel, som er gjengitt i israelsk presse.

Ifølge "Die Welt" har Iran holdt minst en slik test i Nord-Korea i 2010.
Artikkelen er basert på "vestlige etterretningskilder", og det heter at testen faktisk gjendriver amerikanske etterretningsvurderinger om at det ikke er "sterke bevis" på at Iran fremstiller atomvåpen.

Den internasjonale atomenergiorganisasjon (IAEA) har nylig uttalt at de har mislykkedes med atomforhandlinger med Iran.

Denne uttalelse etterfølger Teherans beslutning om å blokkere IAEA-kontrollanter adgang til, det man mener er viktige militære steder i Iran.
Teheran har på det sterkeste uttalt at deres atomprogram utelukkende er tiltenkt sivile, fredelige formål.

Den tyske avisen skriver at bevis for atomprøvespregningen i Nord-Korea ble i februar offentliggjort i magasinet "Nature".

Avisen skriver at den svenske atomfysikeren, Lars-Erik de Geer, har analysert data "som viser tilstedeværelse av radioisotoper, som avslører en uranbombesprengning".

De Geer konkluderer med at Nord-Korea har utført to mindre atomprøvespregninger i april og mai 2010, som forårsaket sprengning innenfor rammene av 50-100 tonn TNT.

Richard Oestermann
05.03.2012 13:36
 OBS: Hentet fra Norge i Dag Avisen

No comments:

Post a Comment