Friday, March 16, 2012

Det blir bare være og være når Satan får foten sin inni døren av pastorer som har mistet Guds frykt og står nå i fare av en stor straf. Her er Guds Ord på denne saken, Bibelen advarer: "Dere skal ikke legge noe til det ord jeg befaler dere, og ikke trekke noe fra..." (5 Mosebok 4:2; 12: 32; Ordspråket 30: 5,6; Johannes Åp. 22: 18,19). - Pastor Max Solbrekken

En britisk pastor har omformulert de ti bud. Han har blant annet ungått ordene "du skal ikke".
Pastor har tatt vekk "du skal ikke" i budene
En ny og moderne variant av de ti bud blir rost av kristne ledere i Storbritannia.
En britisk predikant og evangelist har har laget en undervisningsserie påDVD for kristne som ønsker en bedre forståelse av de ti bud. Serien som har fått navnet «Just10 for churches» er allerede i bruk i 600 menigheter, melder Christian post.


Vekk med "ikke"
Undervisningsserien har en mer moderne ordlyd av de ti bud, og det er J. John som har skrevet den nye varianten. Listen over «du skal ikke» og de moralske levereglene Moses fikk overlevert, har i denne versjonen fått et mer positivt utgangspunkt.
«Du skal ikke stjele» har blitt til «la din gode samvittigheten blomstre». «Du skal ikke bryte ekteskapet» har blitt til «Sikre forholdet ditt mot utroskap». Mens John har gjort «Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn» til «Ta Gud på alvor».

Vil kommunisere relevansen


Ifølge produktbeskrivelsen ble serien laget særlig med tanke på lokale kirker. Dette med et ønske om å utruste ledere til å kommunisere relevansen av Guds lover og kjærlighet på en måte som folk kan forholde seg til i dag.
De omformulerte budene har fått skryt av kirkelige ledere i Storbritannia og andre steder i verden.

Vil hjelpe folk til å leve godt

– Det er i utgangspunktet en måte å presentere de ti bud på som kan hjelpe folk i kontakt med dem på en positiv måte, sier pastor Paul Roberts i menigheten Eastminster United Presbyterian. Han er en av de som har tatt omformuleringene i bruk.

– I stedenfor å bare se på budene som en liste over ting du ikke bør gjøre, er dette ment til å hjelpe folk til å leve på den gode måten som Gud ønsket, legger han til.

No comments:

Post a Comment