Tuesday, May 7, 2013


        GODE RÅD FOR VÅR TID
                                   Av Max Solbrekken, D.D.
Hva er mulighetene for oss idag? Kan vi stå på i troen på samme måte som Paulus, Peter og Johannes? Har vi ikke den samme Gud som de hadde å stole på? Kan vi beholde troen på samme måte som Stefanus, Fillip og Barnabas?
            Er det mulig for oss å sette vår lit til Gud akkurat som Martin Luther, John Knox, Nikolas Zinzendorf, John Wesley og William Booth? Har vi lov å ta Guds løfter i bruk til oss selv idag, likesom Charles Finney, D.L. Moody, George Muller, David Brainerd og John Hyde?
            Er det normalt å be og forvente bønnesvar og mirakler på samme måte som det skjedde i tjenesten til John Alexander Dowie, John G.Lake, Charles Price og F.F. Bothsworth?
            Vil Guds løfter holde? Er Han ennå Den Allmektige El Shaddai? Han som er mer enn nok, som aldri kan forandre Seg, aldri vil ta feil, ikke gjør forskjell på folk, ikke kan lyve eller bedra noen på grunn av at Han er Hellig, Rettferdig, Sannferdig og holder Ord!
       SVARET ER JA, HUNDRE PROSENT JA!
          Satan er alltid aktiv med sin løgn, sitt bedrageri og sin ondskap. Akkurat som han fristet og bedro Eva i Edens Hage for mange år tilbake, så fortsetter han med sin stolthet, sitt hat og sin misunnelse gjennom løgn, falskhet,synd, sykdom, vold og krig for å ødelegge Menneskene som er skapt i Guds bilde!
            Men han har veldig liten tid til å fortsette med med sin galskap og terrorisme. Det vil snart være ende på den friheten han ennå har til å friste folk til å følge ham – den LURINGEN! Han vil snart bli kastet i ildsjøen for evig. Han er allerede blitt dømt på grunn av sitt høyforræderi mot Gud som skapte ham.
            Han er helt overveldet av angst over hvordan han vil bli pint for evig tid i havet av ild og svovel. Ja, - men det vil bli en herlig dag da han er borte fra mennesket, han som gjør så mye galt, ondt og fordervet.
            Vi må ikke gi opp kampen mot ham i Jesu navn! Han gir aldri opp, og det må heller ikke vi gjøre. Like til nå arbeider han imot Jesus Kristus og Hans Menighet, og Guds råd til oss er: «Stå ham imot faste i troen på Kristus.»
            Peter sier: «Vær edrue, våk! Dere motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. (1 Pet. 5:8,9) Jakob sier det samme: «Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal Han holde seg nær dere...» (Jak. 4:7,8)
              ER VEKKELSE MULIG?
          Det er akkurat hva vi trenger, hva vi lengter etter og hva vi skal få fra Jesu hender! Vi har Hans løfter: «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på , så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for.» (Matt. 7:7,8)
            Guds ord sier: Og hva vi enn ber om, det får vi av Ham, fordi vi holder Hans bud,og gjør det som er Ham til behag. Dette er Hans bud at vi skal tro på Hans Sønns, Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik Han bød oss.» (Joh.3.22-24)
            Det står atter skrevet: «Og dette er den frimodige tillit vi har til Ham, at dersom vi ber om noe etter Hans vilje, så hører Han oss, og dersom vi vet at Han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfyllt hos Ham.» ( 1.Joh. 5: 14,15)
            Gud har lovet oss bønnesvar og det er det det dreier seg om. En herlig vekkelse fra Himmelen som vil skake verden og vil overføre Guds rettferdighet til oss alle!
            «Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet, for at husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, og Han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus.» (Ap.gj. 3: 19,20)
I 1956 skrev FN’s Generalsekretær DAG HAMMERSKJØLD disse ord før han døde i en flyulykke i 1961: «Dersom ikke verden i den nærmeste tid får oppleve en gjennomgripende åndelig vekkelse er den redningsløst fortapt.»
Den store Guds mann, GENERAL WILLIAM BOOTH sa rett før han døde: Så lenge det finnes barn som sulter, vil jeg kjempe. Så lenge det finnes kvinner som gråter, vil jeg kjempe. Så lenge som det finnes mennesker som fyller våre fengsler og går inn og ut, inn og ut, vil jeg kjempe. Så lenge som det finnes en sjel som ikke kjenner Jesus vil jeg kjempe. Jeg vil kjempe til siste slutt.»      
  
OBS: Takk til to av Norges beste skrift leserer som har lest gjennom denne artikkelen og gjort den brukbar. Jeg snakker om Arne og Astrid Tumyr. Må Gud velsigne dere! - Din Venn, Max Solbrekken

No comments:

Post a Comment