Wednesday, February 22, 2012

"Det eneste som kan redde verden ut av vanskeligheter og alt det onde, er å vende tilbake til den gammeldagse kristendom, med de gamle kristne verdier, som ma gjennomsyre et folk hvis vår kultur skal bestå." - Kong Haakon (1872- 1957)

Vi Må Nå Tilbake Til KONG HAAKONS GUD!

By Pastor Max Solbrekken, D.D.
“Det eneste som kan redde verden ut av vanskeligheter og alt det onde, er å vende tilbake til den gammeldagse kristendom, med de gamle kristne verdier, som må gjennomsyre et folk hvis vår kultur skal bestå.”
 - Kong Haakon V11  (1872 – 1957)
Under den andre verdens krig talte Kong Haakon til de norske folk over en BBC Radio sending, og ba dem påkalle Herren med  “brennende bønner for Norge”!
Tenk hva Kong Haakon ville si til de norske folk hvis han levde i dag og så alt det sløvhet, lunkenhet, synd, umoral og perversitet som finnes i den norske regjering, norske kirken og iblant vanlige norske menneske!
Kan du tenke deg at brennende bønner vil komme fra et folk som har i storsett forkastet Gud, og en kirke som tillater sodomiter å fungere på offentlig vis, som Guds tjenere i Hans hellige samfunn?
Det Greske ord  Ekklesia  mener ‘Kirken – de Utvalgte’! Kirken er Guds menighet som er vasket og renset i Jesu blod og utvalgt ifra verden, djevelen og synd. Alle som er gjort rene i Jesu dyrebare blod tilhører Guds menighet, og er derfor Jesu Kristi brud!
Når det gjeller sodomiter i Guds Hus, Martin Luther påsto: “Noen romersk katolske prester driver hor med kvinner, og andre prester har slik seksuelle forhold med hverandre som er så råten og fordervet  at en kan ikke legge et navn på det”!
VEKKELSEN MÅ KOMME:
NORGE MÅ BLE FRELST!
      Kong Haakon hadde rett! Vi er nødt å be brennende bønner til vår Himmelske Far i Jesu navn så Han vil svare oss og frelse de norske folk. Vårt utrop er at Han vil igjen opprette en kristen samfunn i Norge, som er nå gjennomsyret med hån for det som er hellig og kjærlighet for det som er profan, verdslig, urettferdig og urent!  Er ikke det trist?  Det er kommet iblant oss en smug, frekk ånd, som sier at vi kan ordne våre egne liv som vi vil uten å forandre på våre uvaner; for alt som helst er jo nå tillatt i kirken!
Men, Guds Ord advarer: “Ve dem som kaller ondt for godt, og godt for ondt, dem som setter mørke i stedet for lys, og lys i stedet for mørke, dem som gjør bittert til søtt og søtt til bittert.” (Is.5:20);  “La kjærligheten være uten hykleri! Avsky det som er ondt! Hold dere til
det som er godt!” (Rom.12: 9)
Bibelen sier: “For to onde ting har Mitt folk gjort: Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og de har hogd seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann.” (Jer. 2: 13)
Guds folk hadde syndet. De hadde snud ryggen imot Gud - Han som er LIVSENS KILDE - og hadde lagt seg avguder som er livløse! De hadde byttet Den Levende Gud for sprukne brønner! Tenk deg,Hvor dum kan en bli?”
Det som er så sørgelig er at de norske folk er nå i den SAMME TILSTAND som Israelittene var på den tiden profeten utropte Guds advarsel til dem! Det samme er tilfeldigheten over fleste delen av Europa. Det er tragisk, men det er sant!
Her er noen gripende statistiker: Bare 4% av Europas befolkning besøker en  kirke, menighet eller bedehus en gang på uken!  Tre % av Norges befolkning og bare 2 % av innbyggerne i Oslo går regelmessig til en menighet hver uke.

Der er mer MUSLIMER på deres moskeer på en fredag i Oslo enn der er KRISTNE i alle menigheter og kirker på en søndag! Er ikke det skamløst? Det er mange religioner som påstor at en må betale noe for frelsen gjennom gode gjerninger og selv fornektelse, skade og lydelse!
     Jesus Kristus sa:  “Den som tror og bli døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt.” (Markus 16:15) Guds Ord er det beste, eneste og ufilbarlige Sannheten! Det er ikke noen andre ord som kan ta plassen av Bibelen. Hvis det står skrevet i Bibelen, så er det sant. Punktum!
     Det er mange idag som ikke har piling på HVA GUDS ORD egentelig er! Det er grunnen hvorfor så mange bli lurt av falske profeter, occultisme, Nye Tids Tenkning og sekular humanisme!
     Djevelen har det travelt disse dagene, for han forstår hvor lite tid han egentileg har før han bli kastet inn i ildsjoen – sammen med Osama bin Laden, Mullah Omar Muhammed, Adolf Hitler, Josef Stalin, Mao Ze Deng og alle andre kjeltringer, så han prøver å holde tilbake dommen, men det kan han ikke gjøre!
      En romersk vaktmester spurte Paulus og Silas et veldi viktig spørsmål:Hva må jeg gjøre for å bli frelst?” De svarte: “Tro på Herren Jesus Kristus, og du skal bli frelst, du og ditt husfolk.” (Åpg. 16:30-31)  Paulus sier: “For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av deres selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.” (Ef. 2: 8, 9)
FALSK LÆRE FORLANGER BETALING
FOR FRELSE, GJENNOM LYDELSE
OG GODE GJERNINGER!
     Falske religioner forlanger selvskade, pilegrimreise, faste, bønn og forkjellige gaver til å roe ned vreden av deres guder og til å bli tilfreds med dem!  De forlanger blod offer av dyr og av å til, menneske blod!
      Har du hørt på slik tull og hedenskap?
     Jeg har reist som en misjonær/evangelist for nesten 45 år og har sett mange forskrekelige ting! Nå vet du hvorfor jeg har gitt så mange år til Jesus og hedeningfolket!
      De sitter i mørket og vil ga fortapt i deres synd, overtro og hedenske tilbedelse av demoner, hvis vi ikke når dem! Deres eneste håp er å høre evangeliet om JESUS! Vi er nødt å ta Guds Ord til så mange som vi kan før det er for sent! 
     Jesus sa: “Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile. (Matt. 11.28)  Alt er betalt! Jesus tok vår plass på korset! Han døde for oss! Han er vår stedsfortreder! Han kjøpte oss fri gjennom Hans dyrebara BLOD!
     Min kjære venn, ta imot Jesus idag som din personlig Frelser! Gud elsker deg og Han venter på deg! Påkall Hans navn nå og Han vil svare din bønn og gi deg Evig LivDu trenger ikke å reise til Mecca, Roma, Lourdes, Fatima eller Salt Lake City.  Alt du trenger - min kjære venn - er et møte med Jesus!

EUROPAS BISKOPER

FÅR DÅRLIG KARAKTER!

Storbritannias biskoper får et veldig dårlig rapport når det gjeller deres tro på Bibelens Ord og Jesu jomfrufødsel, ifølge med en spørreundersøkelse gjennomført av BBC Radio 4 for flere år siden, som var rettet mot religiøse ledere, ledende politikere, avis redaktører, vitenskapsmenn og rektorer!  Blant spørsmålene var:
“Tror du på skapelsen? Tror du på jomfrufødselen? Tror du at Adam og Eva levde? Tror du på et sted kalt Himmelen? Er alle de ti bud anvendelige i dag? Tror du på oppstandelsen? Tror du at Gud har kunnet påvirke hendelser på jorden?”
Av de 103 biskopene fra de anglikanske, katolskse og Metodist kirkene som deltok i undersøkelsen, var det bare 3 som svarte at de tror Bibelens skapelsesberetning er korrekt. Kun 13 av de samme kirke lederne trodde at Adam og Eva virkelig har levd, mens 80 av dem svarte nei på dette spørsmål.
JESUS ADVARTE OSS OM HYKLERE!
Nesten 25 % av biskopene nektet å godta jomfrufødselen som en ekte faktum! Og det er sørgelig når du tenker på hvor mye ondt disse åndelige Judas - Quislingere gjør imot Guds arbeid blant vanlige menneske som ser på deres kirke ledere som autoritet!
Jesus sa:  “La dem være! De er blinde veiledere for blinde. Og når en blind leder en blind, vil begge havne i grøften.” (Matt.15:14)  Hva mer kan jeg si enn hva Jesus sa: Pass deg for disse hyklere som tar sin lønn ut fra Guds hellige gaver, og bruker det til å spre løgn, og leve et urent liv imot Guds lov og prinsipper!
Flere år siden utga avisen ‘For Fattig og Rik’ en artikkel, om avkristningen av Europa. De siterte Theo Kunst, teologi - professor i Brussel, som gir to viktige svar på dette spørsmålet.  Slik skrev Finn Jarle Sæle i Avisen Dagen om den artikkelen: 
“De ene svaret er at kirken ble institusjonell, slik at folk flest forbinder kirken med et hus, ikke med en forsamling av troende der Ånden regjerer med Guds Ord og nådegavene.” Theo Kunst Sier: “Kirken Ble Kirkegård For Åndens Gaver”!
Det andre, og viktigste svaret er at kirken ble bibelkritisk. Den kritiske filosofi og bibelkritikken gjorde de teologiske studiestedene til åndelige slakteri. Den viktigste årsak til kirkens tilbakegang er at Bibelen mistet sin troverdighet. Rasjonalisme førte til bibelkritikk!
“Ødeleggelsen begynte i de lutherske kirker i Tyskland og ble eksportert til alle andre kirker”, skrev Sæle. I 1982 Seoul Declarasjonen, ba den tredje verdens kirkelederene, om å bli befridd fra den vestlige verdens rasjonalistiske teologiske fangen-skap, så Guds Ord kan virke med kraft.
Teologien i Vesten har vært orientert mot kritiske og teoretiske problemstillinger, ikke  mot apologetikk og kirkevekst. I den apostoliske tid, sier Kunst, kirken var ikke en veldig organisasjon, men fellesskapet av troende der Den Hellige Ånd fungerte med Sitt Ord og Sine gaver! 
Det Nye Testamente nøyer seg med en helt løs menighetsstruktur, bundet fast til apostelens lære. I dag har vi en fasttømret (stats) kirkestruktur, løsrevet fra apostelenes lære i Guds Ord!
PIETISMEN (som ble opphav til bedehusbevegelsen) klarte å bryte mønsteret. Men den fasttømrete kirke har maktet å avvise den ansats som lekmanns og bedehusbevegelsen  ble, og som kunne ført til fornyelse og gjenkristning av Europa!
Vi falt tilbake i den institusjonaliserte,  innadvendte og bibel kritiske kirke, som fremmer kirkedød i stedet for kirkevekst, sier teologen Kunst!
Peter L. Berger, skriver i sin bok om avkristningen, En Rykte om Engler: “Protestantiske teologer har i økende grad involvert seg i å  spille spill med regler som deres tankemessige motstandere (kognitive antagonister) har diktert.” Sæle sier: “Fins det en bedre kommentar til biskopene og homofili debatten? Avkristningen er ikke en naturlov, men et kulturprodukt.” 
PAULUS FÅR SISTE ORD!
“For Guds vrede blir åpenbart fra himmelen over all ugudelighet og all urettferdighet hos menneskene, de som holder sannheten ned i urettferdighet.  For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem.
For selv om de kjente Gud, æret de ikke Ham som Gud, men de ble tømme
i sine tanker og deres dåraktige hjerter ble FORMØRKET.  Mens de gjorde krav på å være vise, ble de bare  dåraktige (tåpelige). Derfor overga Gud dem også i deres hjerters lyster til URENHET slik at de vanærer sine legemer imellom.
De byttet ut Guds sannhet med løgnen og tilbad og tjente skapningen i stedet for Skaperen, Han som er velsignet i all evighet. På grunn av dette OVERGA GUD DEM til vanærende (skammelige, fornedrende) lidenskaper. For til og med deres KVINNER byttet ut det naturlige samliv (seksuelle kjønnsliv) med et som er i strid med naturen.
Det samme gjorde MENNENE. De forlot det naturlige samliv med kvinnen, og de ble opptent i sin lyst etter hverandre, så MENN DREV SKAMMELIG UTUKT MED MENN, og den vel fortjente straffelønn for sin villfarelse fikk de på seg.
Og ettersom de ikke fant noen verdi i å holde seg til Gud i sin erkjennelse, overgåv Gud dem til et uverdig sinn, så de gjør de gjerninger som ikke sømmer seg. De er fulle av all slags urettferdighet, seksuell umoral…” (Rom. 1:18 - 29)
Det som er så trist er at disse folk som Paulus skrev om KJENTE GUD engang. De viste veien, men ble hovmodige og lagde seg nye regler og nye lover. I deres stolthet og trassighet, forlot de Herren for de ikke ville være lydig og  bøye seg foran Ham!
FIRE STEG TIL ØDELEGGELSE!
Nummer 1).  De æret ikke Gud!
“For selv om de kjente Gud, æret de ikke Ham som Gud…” (vers 21). Da, ble de “tømme i sine tanker, og deres dåraktige hjerter ble formørket.”  (vers 21). De falt fra visdom til formørkelse!
Nummer 2). De holdt sannheten ned!
“For Guds vrede blir åpenbart fra himmelen over all ugudelighet og all rettferdighet hos menneskene, de som holder sannheten ned i urettferdighet.”  (vers 18). De falt fra formørkelse til dårskap!
Nummer 3). De ble dåraktige, dumme!
“Mens de gjorde krav på å være vise, ble de bare dåraktige, og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet med et bilde gjort lik et forgjengelige
menneske , og bilder av fugler, firbeinte dyr, og krypdyr…De byttet ut Guds sannhet med løgnen og tilbad og tjente skapningen, i stedet for Skaperen, som er velsignet for evig.”  (vers 22, 23, 25). De falt fra dårskap til perversitet!  
Nummer 4). De ble pervers i deres seksuelle kjønnsliv!
“Deres kvinner byttet ut det naturlige samliv med et som er i strid med naturen…menn driv skammelig utukt med menn…” vers 26, 27. Da ble de dømt av Gud. Han tok fra dem Den Hellige Ånd, og Satan fikk lov å gripe inn med dødens straff!
KONG OLAV: MISJONSVENN!
Det følgende rapport hentet ifra DT BB AVISEN  10 september, 1987: “Hans Majestet Kong Olav har på de tretti år han har vært Norges konge, vist et meget sterkt engasjement for kirke og misjon. Det skyldes ikke bare en tradisjon han overtok fra sin far eller at han er øverste leder for Den norske kirke, men kanskje aller mest Kongens kristne tro.”
Stor gave
Rapporten forteller mye om den gode kongen og hans tro på Jesus Kristus. Han var trofast i Gudstjenesten og var generøs i sine gaver til kirker og misjonen:  “I 1979 ble det kjent at Kongen hadde besluttet å gi halvparten av den store folkegaven til hans 75 års dag 6,5 millioner, til Kong Haakons kirke i København og Kronprinsesse Marthas kirke i Stockholm.”
Jesu gjenkomst
Det er sagt at kong Olav ikke skiltet med sin tro, men heller aldri lagt skjul på den. Under et besøk i Kong Haakons kirke i København uttalte Kong Olav ved slutten av sin tale til noens forbauselse at han  håpet denne kirken kunne være til velsignelse helt til Jesu kommer igjen!
Da biskop Sigurd Lunde for en tid siden minnet ham om det, svarte Kongen enkelt – Det er jo det vi skal vente på, ikke sant?” Det var godt sagt“Det er jo det vi skal vente på, ikke sant?”  Halleluja!
VERDENS STORE MENN VITNER OM GUDS ORD!
Aurelius Augustinus: (354-430) - Biskop av Hippo i prokonsular Afrika og Vestens fremste kirkelærer.
     “Det er den Hellige Skrift som lærer oss å elske det himmelske og forakte det jordiske. Den er alle vitenskapers vitenskap.  Lær den grundig, les den ofte.  Den er mildere enn olje, edlere enn gull, renere enn sølv. 
     “Den drar oss til Gud, tvinger oss til å elske Gud, opplyser våre hjerter, hellinger sjelen, styrker vår tro, temmer våre kjødelige begjær, stekker lettsinnet, lindrer smerten, skjenker håp, kroner alderens dager. Underviser ungdommen og demper vrede.”
Martin Luther:  (1483-1546) - Tysk kirkereformator og en av historiens ledende teologer. Den evangeliske-lutherske kirkes grunnlegger.
“Bare den Hellige Skrift er alt sannhets kilde og utspring. Skriften er den bok som Gud, Den Hellige Ånd, har gitt Guds menighet forat den skal lære hva den er, hva den skal gjøre, hva den skal lide og hva den skal ble. Den er Guds munn som en ubetinget skal følge og adlyde, alle må være den undergitt. Ingen annen lære må forkynnes eller høres i kirken enn de rene og den Hellige Skrift”;  “Jeg lever akkurat som at Jesus døde i går, sto opp i dag og kommer igjen i morgen.”
John Knox:  (1505-1572) - Berømte  Skotsk reformator og historiker! 
Dronningen, ‘Blodig Maria av Skots’ - en pave fanatikker - som prøvde å få katolisme tilbake til Skotland sa: “Jeg frykter mer bønnene av John Knox enn Englands armier.”  Her er en av de kraftige bønner, som John Knox utropte: “O, Gud gi meg Skotland, eller dør jeg! Det er ingen under da, hvorfor ‘Blodigge Maria’ skalv når Guds man ba, salvet av Den Hellig Ånd!
Johannes Kepler  (1571-1630) – Tysk astronom, berømt som oppdager av de tre keplerske lover om planetenes bevegelser.
     “Den dag er nær for hånden da en skal erkjenne den rene sannhet i naturens bok såvel som den Hellige Skrift, og fryde seg over harmonien mellom begge disse åpenbaringer.”
Blaise Pascal:  (1623-1662) – Fransk matematiker, naturforsker og filosof.  En av grunnleggerne for sannsynlighetsberegningen, oppdaget cykloidens egenskaper, formulerte Pascals prinsipp, grunnleggende for hydrostatikken.
     “Hvor mange stjerner har ikke kikkerten oppdaget som ikke eksisterte for
filosofene i tidligere tider.  Med freidig overlegenhet irettesatte de den Hellige Skrift for det store antall stjerner den oppga, og sa:  ‘Det er ikke mer enn 1022, vi vet det’. Hvis det er et svakhetstegn å bevise Gud ved naturen, så ringeakt ikke Skriften! 
“På to måter kan vi overbevise om religionens sannheter:  Ved fornuftens kraft eller ved forkynnelsens overnaturlige myndighet.”
Sir Isaac Newton:  (1642-1727)Engelsk astronom, fysikter og matematiker, oppdaget infinitesimalregningen, lysets sammensetning og gravitasjonsloven.  Forfatter av ‘Philosophiæ naturalis principia mathematica’, kanskje det skarpsindigste vitenskapelige verk som noensinne er skrevet.
     “Jeg anser Bibelen for å være den mest opphøyede filosofi.  Det er flere sikre merker på autentitet i Bibelen enn i noen profan historie.”
John Wesley: (1703-1791) Engelsk predikant og hellighets forkynner. Methodistkirkens grunnlegger.
“O, Gud gi meg 100 menn og det spiller ingen råle om de er leggmenn eller predikanter, som elsker bare Gud og frykter kun synd. Og med disse alene skal vi skakke selve hevettet.”
Immanuel Kant:  (1724-1804) - Tysk filosof, regnes i alminnelighet som den nyere tids største filosof.
“Bibelen er den edleste skatt, uten den var jeg et ulykkelig menneske.  Dere gjør vel i å søke deres trøst i evangeliet, for det er den uttømmelige kilde for all sannhet, som når fornuften har gjennomsøkt hele sitt felt, ikke er å finne noe annet sted.”
Johann Wolfgang Goethe(1749-1832) Tysklands store dikter.  Betydelig filosof og vitenskapsmann.
    “La åndsliv og kultur fortsatt gjøre fremgang, la menneskelig vitenskap trenge fram i stadig større utstrekning og dybde, og den menneskelige tanke utvide seg selv så langt den begjærer – den vil aldri overgå høyheten og den moralske kultur i kristendommen slik den stråler fram i evangeliene.     
“Jeg elsker og verdsetter Bibelen for mitt eget vedkommende, for den alene har jeg å takke for min moralske dannelse.  Jeg kan derfor ikke tåle disse urettferdige, hånende og misvisende angrep som blir rettet mot den hellige bok. Bibelen blir mer og mer vidunderlig etter som vår kunnskap til den vokser.”
Hans Nielsen Hauge:  (1771-1824) - Bondesønn fra Tune, lekpredikant, Guds store vekkelsesredskap i Norge på 1800-tallet.  Skriver i testamente til sine venner:
“Det hellige Guds Ord, Jesus lære først, siden apostlenes og profetenes skrifter, så vidt de angår sjelens vesen, tro og moral, være eder den aller helligste og kjæreste skatt fremfor alle andre ting i verden.”
Heinrich Heine:  (1797-1856) Tysk dikter.
“For en bok!  Stor og vid som verden!  Den er grunnet i skapningens avgrunns-dyp.  Den reiser seg opp mot himmelens blå hemmeligheter.  Soloppgang og solnedgang, løfte og oppfyllelse, fødsel og død, hele menneskelivets drama – alt er i denne boken.  Det er bøkenes bok, Biblia.  Den som har tapt sin Gud, kan finne ham igjen i denne bok, og den som aldri før har kjent Ham, fornemmer her det guddommelige ordets ånd komme seg i møte.”
President Abraham Lincoln: (1809-1865) - Amerikas mest elskede president og en av de  allers største!
“Jeg tror at Bibelen er den beste gave Gud noensinne har gitt menneske. Alle gode gaver fra verdens Frelser er formidlet til oss gjennom denne boken. Alt det mennesker behøver, inneholder den.”
P.M. William Gladstone:  (1809-1898) Britisk politiker av skotsk slekt.  En av Englands store statsmenn. bar hederstittelen ‘the grand old man’.
“Tale om i dags spørsmål! Der er kun et spørsmål, og det er EVANGELIUM. Det kan og vil korrigere alt! Jeg er glad til å si at nesten alle menn på toppen i Storbritannia er kristne. Jeg har stått i offentelig posisjoner i 58 år, alle uten 11 av dem i den britiske regjeringens kabinett, og gjennom disse 47 år har hat som kolleger 60 av dette århundres mester hjerner, og alle uten 5 av dem var kristne.” 
Fjodor M. Dostojevskij  (1821-1881) - Verdenskjent russisk forfatter, hans verjer oversatt til alle kulturspråk, foregrep pskoanalysen.
“Jeg vil anbefale deg å lese gjennom Bibelen i russisk oversettelse – En kommer til at menneskeheten eier ikke, og aldri kan komme i besittelse av, noen annen bok av samme betydning.”
Thomas Huxley:  (1825-1895) - Engelsk biolog og vitenskapsmann.
“Bibelen er blitt et Magna Charta – det store frihetsbrev for de fattige og undertrykte.  Menneskeslekten har ikke råd til å unnvære den.”
William Booth: (1829-1912) - En mektig sjelevinner og predikant med profeisk nadegave. Frelsesarmeens grunnlegger!
     “Så lenge det finnes barn som sulter, vil jeg kjempe. Så lenge det finnes kvinner som gråte, vil jeg kjempe. Så lenge det finnes mennesker som fyller våre fengsler, vil jeg kjempe. Så lenge det finnes en formørsket sjel som ikke kjenner Kristus, vil jeg kjempe. Jeg vil kjempe til siste slutt.  Gå ut og vinn sjeler – vinn de aller verste!”
Bjørnstjerne Bjørnson:  (1832-1910) - Norsk dikter
Dikterens ord er som mynt av edelt metall. Den har sin verdi, men det pregete blir slitt av, og snart er den ikke lenger gangbar. Herrens ord er som diamanten: Det blir aldri slitt, men tindrer med samme glans til Herrens siste dag.”
August Strindberg: (1849-1912) - Den kjente Svenske forfatteren  Strindberg så straks før sin død:
“Rent ut sagt: Jeg tilskriver alle mine ulykker denne ene årsak at jeg har vert gudløs. Et menneske som har brutt forbindelsen med Gud, kan ikke motta noen velsignelse. Alle ord om å være sin egen lykkes smed er agner.Hvis ikke Herren bygge huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Det er hele sannheten.
“At også et troende menneske kan rammes av ulykker, det vet vi. Men det føles på en annen måte. Det er prøvelser som går forbi og etterlater fred. Forbannelse hviler over alt som et gudløs menneske tar fatt på. Kommer det penger så forsvinner de som de er kommet. Ingenting varer, ingenting trives hos den gudløse.”
Prins Oskar Bernadotte:  (1859-1853) - Svensk prins.
“For mitt vedkommende vil jeg bekjenne at de største jeg kan tenke meg er å være Jesu vitne. En kan kanskje synes at et menneske i min stilling alltid burde være lykkelig, men det er ikke slik.  Om et menneske var i besittelse av det beste på jorden ville han ikke være tilfreds. Hjerte lengter etter noe bedre.
Først etter at Den Herre Jesus inntok mitt hjerte kjenner jeg ikke mer utilfreds stilte lengsler der inne.”
Kong Georg V:  (1865-1936) Engelsk konge.
“Den engelske Bibel er, fra et rent verdslig synspunkt, den fremste av våre nasjonale verdier.  Og i åndelig betydning er den det mest verdifulle som denne verden kan fremvise.”
Sir Winston Churchill:  (1874-1865) - Englands store leder under den annen verdenskrig. Statsmann, historiker og forfatter, Nobelprisen i literature. Han  besøkte Norge etter den andre verdens krig og talte på Universitets aula:
“Til unnskyldning for meg, selv kunne jeg nevne mine ungdoms lærere som fornektet kristendommen. Men, jeg vil selv ta skylden på meg! Så finner jeg kanskje En som vil bære den for meg. Ingen ting kommer opp imot den kristne etikk som ledestjerne for folkenes fremtid. Kristendommen er de sikreste åndelige grunnlag for ett folk.
“Vi tilbakeviser med forakt alle disse lærde og uspekulerte myter om at Moses bare er en legendarisk skikkelse som presteskapet og folket anvendte som autoritet for sosiale, etiske og religiøse forskrifter.
Vi tror at det mest vitenskapelige standpunkt og den mest fornuftige innstilling er at man tar Bibelens historiske beretning bokstavelig. Vi kan være sikkre på at alle disse ting skjedde nettop slik de er fremstilt i den Hellige Skrift. Vi hviler i trygghet på “Skriftens uovervinnelige klippe.”
President Dwight Eisenhower: (1890-1961) - Amerikansk president. Øvers -kommanderende for de allierte styrker under den annen verdenskrig.
“Den Kristne tro er den sikreste styrke og den største reserve som Amerika har. På slagmarkene lærte vi at det finnes ingen ateister i skyttergravene. I den høyeste betydnng er Bibelen for oss det enestående skattkammer  av evige, åndelige  sannheter. Den er i den mest håndgripelige mening den første og uunnverilige inspirasjonskilde for Amerikas liv og frihet.”
Dag Hammersjøld: (1905-1961) Svensk andre sekretær-General av F.N.  som døde i et flyulykke i 1961.  Mange undret seg om det var planlagt av terrorister. Han var en brennende kristen og ofte uttalte seg sterk for vår Herre Jesus Kristus. Han sa rett ut disse profetiske ord like før hans død: 
     “Dersom ikke verden i den nærmeste framtid får oppleve en gjennomgripende åndelig vekkelse er den redningsløst fortapt.”
Malcolm Muggeridge: (1903- 1990) - Engelsk skribent, radio kommanter, aktor og tidligere marxist:
“Kristus er det eneste svaret til en gal verden. De vil ikke forstå at vanskeligheten med den vestlige sivilsasjonen er ikke økonomisk, men mer – godt og ondt!  De tenker at de kan få alt til å fungere, med sine politiske papier, invensjoner, men menneske vil aldri leve på denne planeten uten Gud!
  Jeg er helt enig med Blaise Pascal som sa: Hvis de vender ryggen til Gud, en av to ting kan skje. De vil tenke at de er guder og ble gal eller snu seg imot carnality og forbli dyr.”
KRISTUS ER SVARET!
Dette livet er fullt av problemer, prøvelser og hjertesorg, og mange har latt seg drive med strømmen når livets stormer kommer veltende over dem, og nesten overmanner dem.  Det kan nesten føles som om livet ikke er verdt å leve, for deres lodd har ikke vært annet enn sorg, smerte og elendighet!
Kjære leser, er du en av disse?  Hvis du er det, vil jeg gjerne si – Løft blikket, fortvil - jeg har gode nyheter til deg:  Kristus er svaret, og Han svarer bønn!
Du vet ikke hvilken vei å vende deg!  Dine venner har forlatt deg.  Dine kjære har vist seg svikefulle og utro.  Du har mistet tilliten til alle, også til Gud.  Husk, kjære venn, mennesker kan svikte deg, men Gud hverken vil eller kan svikte.  Han sier i Sitt Ord:  “Jeg vil ingenlunde slippe deg og ingenlunde forlate deg”. (Hebr 13:5).  Jesus erklærer til alle troende:  “Og se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!” (Matt 28:20)
DU KAN VÆRE FRYKTSOM ELLER ENGSTELIG!
Du er redd, og frykt har grepet ditt hjerte.  Du er fryktsom for fremtiden, din arbeidsgiver, til og med dine venner og slektninger!  Du er kanskje redd for hva du selv kan komme til å gjøre.  Kanskje du er redd for å bryte sammen, miste forstanden eller begå selvmord.
Kjære leser, lytt til ordene fra vår velsignede Herre:  “Frykt ikke, For Jeg er din Gud!  Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med Min rettferdighets høyre hand.” (Jes 41:10)  Kjære venn, dette er Guds tale til deg akkurat nå.  Ta imot Hans løfte til deg og hold fast på det!
    Guds Ord sier:  Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut”. (1 Joh 4:18).  “For så har Gud elsket verden at Han ga Sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.” (John 3:16)
    GUD ELSKER DEG!  Hvis du elsker Ham, er det fullkommen kjærlighet og din frykt må forsvinne straks.  Kristus har beseiret frykten!:  “Forat Han (Jesus) ved døden kunne gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trældom all sin livstid”. (Hebr 2:14-15).  HJELP ER UNDERVEIS, VENN!  Bare husk - Kristus er ditt eneste håp og det eneste svaret på ethvert av dine problemer!
Du kan være i virkelige tumulter og ting har gått tilbake for deg, åndelig!  Du har ikke lenger gløden til å vitne og snakke om Jesus Kristus.  Du har mistet seieren i ditt liv, og du har blitt kald i din kjærlighet og hengivenhet til Gud.  Lytt til Jesu Ord:  “Om noen tørster, han komme til Meg og drikke!  Den som tror på Meg, av hans liv skal det, som Skriften har sagt, renne strømmer av levende vann”. (Joh 7:37-38)
      Bibelen konstaterer:  “Peter sa da til dem:  Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave!” (Apg 2:38)  Ydmyk deg selv, bekjenn dine synder for Gud og fryd deg over gleden i Herren som da gjennomstrømmer din sjel!
Du har mistet arbeidet ditt – regningene hoper seg opp og du er ved veis ende, finansielt.  Livet synes å ha gitt deg en røff tid. Har du bedt over dette?  Husk, Kristus er svaret på ethvert problem!
Herren er veldig opptatt av deg:  “For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter” (Hebr 4:15).  Jesus sa:  “Be, så skal dere gis, let, så skal dere finne, bank på, så skal det lukkes opp for dere!  For hver den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes opp”. (Matt 7:7-8)
Jesus proklamerte:  “Dersom dere ber Meg om noe i Mitt navn, så vil Jeg gjøre det”. (Joh 14:14)  Bibelen konstaterer:  “Du elskede!  Jeg ønsker at du i alle deler må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt”. (3 Joh 1:2)
KANSKJE, HAR DU RANET FRA GUD?  Les Malakias 3:8-12.  Ransak ditt liv, angre og betal dine løfter.  Da kan du gjøre krav på Guds løfte til deg:  “Ær Herren med gaver av ditt gods og med førstegrøden av all din avling!  Så skal dine lader fylles med overflod og dine persekar flyte over av most”. (Ordspr 3:9-10)
DU KAN VÆRE BUNDET AV DÅRLIGE VANER:  Du greier ikke å frigjøre deg fra dem - du er maktesløs mot dem.  Når det synes som om du har overvunnet dem, får du en slik ubendig trang, og du må bare ha en sigarett til eller en drink til eller du må gamble litt til!  Kanskje du er en alkoholiker eller en narkoman!  Lytt, kjære venn, ingen annen bryr seg kanskje om deg, men Jesus gjør!  Han elsker deg og ønsker å redde deg og sette deg fri!
Gå ned på dine knær og rop ut til Gud, og Han vil svare din bønn og du vil ikke være slave av disse dårlige vanene lenger.  Vær ikke mismodig, venn, hjelp er underveis til deg.  Gud vet alt om deg og ønsker å sette deg fri!
DU ER SYK OG SKRØPELIG:  Kanskje du er døv eller blind.  Du har kanskje hjerteproblemer, kreft, sukkersyke eller enda til AIDS.  Sykdommen tærer bort din kropp; den tar sakte livet ditt.  Du er forkrøplet eller lam og legene har gjort alt som de kan gjøre - all menneskelig hjelp er oppbrukt.  Venn, fortvil ikke, tørk dine tårer og lytt til Jesu Ord: 
“Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod”. (Joh 10:10)
Djevelen har plaget deg og ønsker å ødelegge deg, men Jesus ble åpenbart for å gjøre ende på djevelens gjerninger  (1 Joh. 3:8).  Jesus Kristus overvant døden, helvete og graven.  Han avvåpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, idet Han viste Seg som seier Herre over dem på korset! (Kol. 2: 15)
Djevelen er en løgner (Joh 8:44), og en beseiret fiende, og du kommer ikke til å fortsette å være syk; du kommer ikke til å dø av denne fæle sykdommen, dersom du vil rekke frem hånden din og ta tak i Jesu naglemerkede hånd!  Jesus sa:  “Den som kommer til Meg, vil Jeg ingenlunde støte ut” (Joh 6:37).  Atter erkærte Jesus:  “Om jeg formår? - Alt er mulig for den som tror”. (Mark 9:23).  Vår Herre kom for å sette fangene fri, åpne de blindes øyne og sette de undertrykte i frihet. (Luk 4:18).
Du føler kanskje, “min sykdom er for stor - ingen kan hjelpe meg”.  Lytt venn, Jesus er større enn din sykdom. Han er større enn blinde øyner eller døve ører.  Kristus er større enn engstelse, panikkangrep, giktsmerter, struma eller kreft.  Tro Ham nå!
Han sa:  “Jeg er Herren, din lege”. (2 Mos 15:26).  Ta imot Ham nå som din helbreder.  Gjør deg klar til å handle på din tro på Jesus Kristus.  Jeg vil be for deg om et øyeblikk.  Når du leser min bønn, slipp troen din løs mot Gud og ta imot din helbredelse i tro på Golgatas fullbrakte verk.
Bibelen sier:  “Men Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på Ham, forat vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom”. (Jes. 53:5) Dersom du er fortapt, uomvendt og uten Kristus - sier jeg deg, syndervenn:  Jesus kom for å søke og frelse dem som er fortapt. (Luk 19:10)
Er du en frafallen? Har ditt hjerte blitt kaldt for Guds kall?
Venn, kom tilbake til Jesus idag.  Fall ned på dine knær nå, angre dine synder og bekjenn at du kan ikke frelse deg selv.  Be Jesus Kristus om å komme inn i ditt hjerte og liv.  Rop til Ham om å være nådig mot deg, en synder, og frelse deg nå; og Han vil, for Guds Ord erklære det:
“Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet”. (1 Joh 1:9).  Jesus sier til deg nå:  “Se, jeg står for døren og banker; om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med Meg”. (Åp 3:20)
Åpne din hjertedør vidt opp, og ta imot Ham som din personlige Frelser.  Nå, takk Ham for at Han frelser deg - gå så og lev for Gud.  Gå til en menighet der de tror på og forkynner hele Bibelen.  Der vil du finne kjærlighet og fellesskap med de hellige som har mottatt Den Hellige Ånds dåp, i samsvar med Apg 2:4:  “Da blir de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale medandre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale”.
Les Bibelen hver dag, be oppriktig og søk Gud for Den Hellige Ånds dåp (Apg 2:39) og vitne uopphørlig, hvor som helst det er mulig, til andre om Jesus Kristus!
 Bøy ditt hode og tro Gud for hva enn ditt behov er, akkurat nå.  Husk Kristus er svaret og ønsker å sette deg fri, nå i dette øyeblikk som jeg ber:
“Min Gud, i det mektige navnet Jesus, kommer jeg imot enhver ond ånd, all frykt, tvil, plage og undertrykkelse.  Jeg går imot og binder enhver sykdom og kaster ut enhver plageånd akkurat nå i Jesu Kristi av Nasarets navn, Hvem jeg tilhører og som jeg tjener.  Gud Fader, jeg ber Deg nå, la Den Hellig Ånd komme over enhver som leser disse ordene.  Frels, løs, helbred og sett fri hver eneste en nå i det navnet som er større enn alle andre navn, det mektige, uovervinnelige navnet Jesus.  Amen”.
Den Herre Jesus sa:  “Vær frimodige; det er Meg, frykt ikke” (Matt 14:28).  “Fred være med dere” (Luk 24:36).  “Frykt ikke, bare tro!” (Mark 5:36).  “Ha tro til Gud!” (Luk 18:27).  “For ingen ting er umulig for Gud” (Luk 1:37).
“Fred etterlater Jeg dere.  Min fred gir Jeg dere; ikke som verden gir, gir Jeg dere. Deres hjerte forferdes ikke og reddes ikke.” (Joh 14:27).  “Kom til Meg, alle dere som
strever og har tungt å bære, og Jeg vil gi dere hville”. (Matt 11:28)  “Han kom til Sine egne, og Hans egne tok ikke imot Ham.  Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn.” (Joh.1: 11, 12)
Kanskje du tenker sånn: “Jeg vil aldri holde ut for Kristus. Uten tvil så vil jeg falle”!  Han vil gi deg all den kraft du trenger til å stå.  Han vil døpe deg med Den Hellige Ånd og ild og du vil begynne å vinne ufrelste sjeler for Jesus!
Jesus sa: “Men dere skal få KRAFT når Den Hellige Ånd kommer over dere.  Og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende.” (Apg. 1: 8)
     Min kjære venn, vi alle trenger Guds kraft i våres liv.  Be inderlig for dåpen i Den Hellige Ånd!  Ta imot Jesus, Han som ønsker å døpe deg med ‘Den Hellige Ånd og ild’!  Og da vil du være en glad og lykkelig KRISTEN, som går omkring og gjør godt imot alle mennesker! Halleluja til Guds Lam som døde for oss på forbannelsens tre, så vi kan bli virkelig FRI!  Amen.
Ω
Kjære misjonsvenn,
     Det er store ting som ligger foran oss i disse stressfylte tider, når vi nærmere oss Jesus gjenkomst! (Heb. 10: 37)
     Jeg jar nettop komme tilbake fra en misjonreise på Filipinerne, med kraftige møter til Guds ære! Be for vår vekkelses møter i Lisboa og Portugal. Skriv oss med dine bønnebejær, så vi kan få den anledningen til å be for deg. Vær så snill å hjelp oss med et misjonsgave, hvis du kan. Vi er nødt til å nå vår generasjon for Kristus!  Bruk innlagte postgiroen! TUSEN HERTELIG TAKK, min Venn!

- Din venn og tjener i Jesu navn,
Max Solbrekken

DITT BIDRAG ER ET HÅNDSLAG FOR HERREN!
Dette er avslutningens tid: Vi må stå på for Jesus ~ Høsten er nå!No comments:

Post a Comment