Wednesday, March 2, 2011

Satan er ute å går i gamle gode Norge og nesten alle prestene sover.!!! - Max Solbrekken

De kristne hjemmene blir sekularisert av tv
På kristne stormøter i Rogaland 1. mai ble det talt om Bibelens betydning for å kunne tenke kristent og å leve et hellig liv i møte med fremmed påvirkning.
— Bibelen taler om en hellig Gud og et hellig folk. Hellig betyr å være utskilt, og i praksis betyr det å tilhøre annerledesfolket.  være Guds folk betyr her i verden at man går mot strømmen, sier prest Jan Bygstad i Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn.

DagenMagazinet får en prat med han innimellom møter på Randaberg og på Kleppe bedehus.

— Langt på vei lar vi kristne oss prege mer av verden og tiden enn vi er oppmerksomme på. Hviledagen, som Bibelen sier skal holdes hellig, sekulariseres. Og kristne hjem sekulariseres, med den følge det får for barneoppdragelsen. I dag er det mange troende hjem der det knapt forekommer husandakt.
Oppdragelse og tv
Bygstad mener at kristne tradisjoner har blitt borte, og at mange oppfatter kristen oppdragelse nesten bare som en oppdragelse til å bli gangs mennesker.
— Og så tror jeg vi står overfor et stort problem med fjernsynets plass. Det har vært en sterkt faktor som har bidratt til å sekularisere de kristne hjemmene.
Bygstad og redaktør Johannes Kleppa, som talte om «Kulturen i møte med Bibelen» samlet rundt 300 mennesker om kvelden 1. mai. Kleppa sa blant annet at redaktør Arthur Berg var opptatt av at han gjennom Dagen skulle være med å kristne tanken hos folk.
— Det har også vært mitt motto de årene jeg har jobbet i avisen, sa han.
På Tryggheim Skoler på Nærbø var det samlinger med rundt 350 mennesker. NLM-kretsleder Birger Helland talte om trosopplæring og Leif Nummela, bibellærer og redaktør for et stort kristent blad i Finland, om at Guds ord kan vekke Norden.
Ateistiske ideologier
— Mitt hovedbudskap er at vi må la Guds ord definere hvem vi er, sier Nummela.
Han innledet med å sitere representanter for naturalistiske og ateistiske ideologier som definerer mennesket som alt fra en makk til modifiserte sjimpanser. På den andre siden er new age og panteistiske definisjoner som sier at vi er åndelige vesen, men at Gud er en upersonlig kraft.
— I Bibelen er det tre sannheter om mennesket. Vi er skapte i Guds bilde, og det gir et enormt menneskeverd og en unikhet. Men vi er delaktig i syndefallet, noe som forklarer synden og ondskapen. Det tredje er evangeliet om at vi gjennom Kristi blod har mulighet til forlatelse og gjenopprettelse.
Påvirket av løgner Nummela tror at kristne lar seg påvirke av løgner fra fremmede ideologier.
— Vi går på møter og hører Guds ord, men det er en stor risiko for at vi i det praktiske livet, i undervisning på skoler og i vårt arbeide, er mer influert av ikke-kristne ideologier enn av den bibelske sannheten, sier Nummela til DagenMagazinet.

No comments:

Post a Comment