Friday, March 18, 2011

Max Solbrekken sier, 'Hva Norge trenger er en radikal omvendelse og vekkelse gjennom Jesu Kristi evangelium.'

 Kristne taper i kampen for sannheten blant løgnere

– Om sannheten smuldres opp med løgn, kan kristendommen i Norge ikke overleve, hevder Nina Karin Monsen under en uke før talen på Oslo Symposium 2011. Hun mener at selv ledere av KrF, som godtar den nye ekteskapsloven, signaliserer at det er greit å lyve om ekteskapet. Hva blir det neste det blir greit å lyve om?

Å oppfordre de kristne i Norge til å stå opp og være samlet i kampen for konservative kristne verdier, blir det Nina Karin Monsen har på hjertet når hun kommer til Oslo Symposium. Hun ser alvorlig på trenden med at de fleste politiske partier snakker usant, særlig om ekteskap og familie.

– Det er flott å få til et så stort arrangement. Jeg håper virkelig vi kan få pekt på de problemene som kristne mennesker har i dagens samfunn. Det er på tide å ta selvkritikk på hvorfor de kristne ikke når lenger ut i kampen for de kristne verdier, sier Nina Karin Monsen.

– Er det greit å lyve?

Hun håper at Oslo Symposium skal sette kristne bedre i stand til å sloss for sannheten blant løgnere. Særlig synes Monsen at arrangementet er viktig i år, med fylkes- og kommunevalg.

– Jeg håper det kan bli stilt spørsmål til de forskjellige partiene og at vi kan få klare svar, for de er alle så uklare. Kan vi få et klart svar på hvorfor de velger å lyve fremfor å snakke sant? For det er ingen som forsvarer at det var riktig å lyve om ekteskapet, sier Monsen. Hun hevder å ha belegg for at selv ledere av KrF, særlig Inger Lise Hansen, har sagt at de kan leve med den nye ekteskapsloven.

– Jeg vil gjerne vite hvorfor hun synes det er greit å lyve om ekteskapet. Og når de lyver om dette, kan man vente at de snart begynner å lyve om flere viktige saker, mener Nina Karin Monsen.

Kan ikke overleve

Monsen har ennå ikke laget overskrift over sitt innlegg.
– Men det blir om sannheten i større og i mindre sammenhenger. For kristendommen i Norge kan ikke overleve med kristne som lyver. Det er alvorlig.

– Jeg fatter ikke at ikke flere har sett det poenget, sier hun. Monsen mener vi er i ferd med å flytte grenser for hva som kan aksepteres.

– Og da tømmer vi kristendommen for mening. Hva sitter vi da igjen med? I hvert fall ikke en kristendom for mennesker som vil leve i overensstemmelse med sin samvittighet. Kun noe for de med en løs oppfatning om hva kristendom er, sier hun.

Skille religion – politikk?

Nina Karin Monsen mener det er altfor mange kristne som ser på troen som noe privat. Hun ser de negative konsekvenser av å skille religion og politikk.

– Da blir det bare venstresosialistene som hevder de har verdier å sloss for, ikke de kristne. Inga Marte Thorkildsen hevdet at SV sin politikk er full av nestekjærlighet, ikke Dagfinn Høybråten sin, sier Monsen. Hun hevder at de kristne er i ferd med å tape kampen om den gode moral i samfunnet. Nina Karin Monsen tror det er mange forklaringer på det, særlig det at de kristne har akseptert et skille mellom religion og politikk.

– Mange kristne er låst fast i en snill væremåte som sier at de ikke skal sloss, men bare ha det hyggelig. Når alle problemer feies under teppet, er vi bare blitt gatefeiere som hjelper folk etter at de har falt utfor stupet. Vi står sammen med sosialistene om vi ikke advarer folk og fremhever betydningen av god moral, som er å være sann og pliktoppfyllende.

– Kristne har for lett til å tilgi alle på forhånd, lenge før de har gjort noe galt, noe som fører til ødelagte liv, mener Monsen. Hun kan se lite positivt i tanken om å skille religion og politikk.

– Alle politiske retninger har sitt sett med verdier.

Kristendommen er en særegen religion med sine verdier og overbevisninger som vi ikke skal trekke tilbake for å la politikerne herje som de vil. Når de kristne ikke sloss for sine verdier, kan venstresosialistene avkristne Norge uten at det kommer motargumenter.

– De vinner gratis, fordi de kristenkonservative har gitt opp, sier Monsen.

– Trenger spissformuleringer

Hun synes det er flott at Oslo Symposium favner så bredt, men ser faren for at det kan flyte ut. Hun frykter at det kun blir masse fine ord og at debatten blir upresis og vag. Monsen mener innlederne må komme med sylkvasse spissformuleringer.

– Jeg håper det blir reaksjoner på Symposiet i etterkant. Jeg oppfordrer så mange som mulig til å komme og engasjere seg, sier hun. For å nå fram trenger de kristne å stå samlet.

– Men dessverre er de kristne splittet. De representerer hvert sitt politiske parti. Jeg oppfordrer alle kristne til å stå samlet om ekteskapet og jobbe for et konkret mål om å reversere den nye loven, sier hun.

Monsen venter spent på svaret fra menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, om hvorvidt ektepar imot den nye loven skal ha rett til å reise sak mot Staten.

 Hun hevder at hun ikke kjenner noen som er gift før 2009 som samtykker i at gifte skal likestilles med likekjønnede partnere, med mindre de har homofile i familien. Hun hevder at loven vil smuldre når titusener av par med sine sakførere går til sak. Da vil myndighetene og media innse sannheten.

Eli Bondlid
18.03.2011 11:33


No comments:

Post a Comment