Thursday, April 28, 2011

Alle maa forstaa at vi vil ikke gi oss liketil hele verden bli vunnet for Jesus

INGEN KOMPROMISS!
Av Pastor Max Solbrekken, D.D.,D.Th.

     “Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.” (Joh.8: 32); “Jeg er døren. Hvis noen går in gjennom Meg, skal han bli frelst... Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod. Jeg er Den Gode Hyrde. Den Gode Hyrde gir Sitt liv for sauene.” (Joh.10: 9-11) – JESUS

    ”For dette er godt og velbehagelig i Gud, vår Frelser øyne. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. For det er en Gud og en Mellommann mellom Gud og mennesker, Mennesket Kristus Jesus Han gave Seg som en løsepenge for alle, vitnesbyrdet i rette tid.” (1 Tim.2: 3-6) – PAULUS

    ”Og det er heller ikke i noen annen, for det er ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.” (Apgr. 4: 12); “Ham har Gud opphøyet ved Sin Høye hand til å være Fyrste og Frelser, for å gi Israel omvendelse og tilgivelse for syndene.” (Apgr.6: 31) – PETER

     JEG ER IKKE INTOLERANT, MEN JEG ER DÅGMATIK.!

Jeg har ingenting å gjøre med falskhet, løyn eller blott menneskes teorier. Jeg vil ikke kompromisere sannheten. Sannheten er at Jesu Kristus er Den levende Guds Sønn og verdens Eneste Frelser! Det er ikke noen annen. Bare Kristendomen skryter av en oppstandelse og kun Jesus Kristus utgir Evig Liv til alle som tror Evangeliet, omvender seg fra ders synd og inviterer Ham innen sitt hjerte som Herre og Frelser!

     BIBELEN sier: “Jeg er Herren, og det er ingen annen. Foruten Meg er det ingen Gud ... For at de kan kjenne både ved solen oppgang, og dens nedgang at det er ingen foruten Meg. Jeg er Herren, og det er ingen annen.” (Jes.45: 5,6)
     Jesus Kristus erklærte: “Jeg er Veien, Sannheten og Livet. Ingen kommer til faderen uten ved Meg.” (Joh.14: 6); “Kom til Meg, alle som striver og b’rer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile!” (Matt.11: 28)

     HAN INVITERER: “Se, Jeg står for døren å banker. Om noen hører Min røst og åpner døren, da vil Jeg gå inn til Ham og holde måltid med ham, og han med Meg.” (Åpg. 3: 20)

     Kjære Venn, vær våken og åpene ditt hjerte og hele livet for Jesus Kristus å komme inn, og du vil aldri angre deg på det! Halleluja!
 
 JESUS . KRISTUS . GUDS SØNN. FRELSER

No comments:

Post a Comment