Thursday, April 28, 2011

HVEM ER GUD?
HVOR KOM HAN FRA?
HVA VIL HAN MED OSS?
Av Pastor Max Solbrekken, D.D.

     Fra bgynnelsen av menneskets historien har det alltid vært folk som har grunnet over disse spørsmål. Og det er naturlig for intelligente mennesker å tenke på og søke etter svar til disse viktige tingene!

    For dem som ble oppvokst i et gudfryktig hjem og kristen nasjon er det ikke et problem, for vi har siden vår første dag blitt kjent med Guds nærvær i hjemmet, kirken og til-o-med i samfunnet!

     Men, for dem som ikke har hatt slik en velsignet og kjærlig oppvekst kan det være ganske forvirrende. Og for de som ble opplært i kommunisme, ateisme eller falske religioner som hersker med makt og myndighet over folkets frihet, er det ofte at de er bundet av redsel og overtoiske tanker om Gud.

HUN HADDE ALDRI FØR HØRT OM JESUS!

    For eksempel, når jeg i 1966 hadde møter på India ble jeg bedt om å døpe en ung mann i en elv nær hvor en gammel kvinne hyrdet noen sauer. Hun sto stille og så på denne handlingen, derfor gikk vi opp for å snakke ved henne.

     Når vi kom nær sa jeg: “Har du noe kjennskap til Gud og det faktum at Han elsker deg og at Jesus Kristus døde for  deg”? Hun så på meg meget skarpt og svarte: “Hva er alt dette om? Hvem er Jesus Kristus? Hvor bor Han og hva vil Han med meg?”

      Jeg spurte om hun hadde en gang hørt om Den Levende Gud som ingen kan se, Han som skapte himmel og jord og gir liv til oss alle! Hun svarte at når hun var en liten gente, kanske da fikk hun høre om sann en Gud. Men, hun hadde aldri hørt noe om Jesus Kristus og Hans frelses verk på Golgata eller Hans herlige oppstandelsen  fra de døde!

     Når jeg forklarte for henne hvor mye Gud elsket henne og om Jesu Kristi stedfortredende arbeidet på korset, så begynte tårene å forme i hennes øyner. Jeg snudde meg til min tolk og spurte: “Er det mange slik som denne i India, som har aldri en gang fått høre om Jesus Kristus?”

     Svaret han gav meg har fått meg opp om natten. Det har drevet meg ned på kne for hedningene og har hjulpet å gjøre meg villig å gå igjen og igjen til de ufrelste med evangelet! Han sa: “Det er millioner på millioner og atter millioner i India som har aldri en gang fått høre evangeliet om Jesus!”

MIRAKLET IBLANT

HODEJÆGERE I NORD LUZON

 

     I et annet tilfelle i 1966, fikk jeg an anledning for å preke til en hodejeger stamme på Nord Luzon i Filipinene. Det tok 8 timer med buss fra Manila til Bagio, og 8 timer videre med jeep til Tabuk. Til siste slutt måtte vi gå på fots eller med hest noen kilometer like til hodejegerens kommune. Deres Skjef hadde gitt oss et garanti at vi ikke ville bli skaddet av noen når vi kom dit. Vi også fikk tilattelse for å preke evangeliet der, den aller første gang dette hadde skjed!

      Alle folket møttes opp og satt seg ned på bakken, steiner eller på huken. De hadde på seg veldig lite klær; flere av kvinnene var topløse og mennene brukte bare en liten g-string over sine private deler!

      Jeg forklarte at den lille avguden som de tilbad - som sto bak meg - var kun et livlås tre stumpe som hadde øyne som ikke kunne se, ærer som ikke høre, hender som var stille og føtter som hadde aldri beveget seg. Den var gjort av et tre som var nå død!
     Jeg påsto at det var en levende Gud til som hadde skapt oss alle og som eide hele verden, til-o-med bakken og steinene som de sat på, solen som brakte dem varme, fisken som de tok fra elven og hjorten de jaktet med spydet sine.

JEG INVITERTE DEM Å TA IMOT JESUS KRISTUS!

      Når jeg fortalte dem om Guds nåde og godhet og Jesus stedsfortredende død på korset for dem så ble de meget interesert. Og når jeg forkynte at Jesus var slik en mektig krigsherre at Han sto opp fra de døde så ble de helt sjokkert.

     Jeg spurte dem om de hadde en gang set en hodejæger stå opp fra graven. De svarte at det hadde aldri skjed blant dem. Da ba jeg dem til å shifte deres tro fra trestumpen til Den Almektige Gud som hadde skapt dem og Hans Evige Sønn, Jesus Kristus som døde for dem og oppsto fra graven.

      Jeg ba dem å snu riggen til avguden og ta imot Jesus Kristus, Den levende Guds Sønn ved å sta på deres føtter og løfte sine hender imot Jesus og rope et stor ‘JA’. Akkurat da ble alt stille og ingen flyttet seg.

      Da sa djevelen til meg: “Nå har du fornermet dem og de vil drepe deg.”  Jeg svarte Satan slik: “Du har altid lyvet og du lyver idag. Jeg skal ikke bli drept. De skal bli frelst. Men, hvis det er min tid å dra Hjem til Jesus så er det ingen bedra plass å dø den akkurat nå på Oppstandelsens Søndag med en åpen Bibel i handen min og Guds Ord på mine leber.”

     Da ropte jeg med en høy røst: “Hvis du vil veksle denne lille treguden for den levende Gud, stå opp raskt og rop ut,Ja.”

    Akkurat da hoppet kjefen dere opp med armene i luften - spyden i en hand - og ropte et kommando for alle å gjøre det samme. Og det gjorde de!

    Halleleuja til Jesus Den Almektige Krigsherren som utfridde oss fra Satans sterke bånd for det at Han er mye større og sterkere enn djevelen! Det som jeg ikke hadde greie på var at Kjefen møtte bestemme for hele befolkningen og heldigvis det gjorde han.

      Siden den tiden har det ikke blitt et eneste episode av en hode blitt tatt fra deres fiender av denne stammen. Takk og lov og pris til Den Almektige Gud som vi tjener! Evangeliet fungerer idag som før!

HVEM ER GUD? HVOR KOM HAN FRA? HVA VIL HAN MED OSS?

     Svaret er kort og godt. Gud er Gud og ikke en mann! Han er gjennomtrengende! Han er over alt, større en alt, ser og vet alt og kan gjøre alt.

    Han er ikke som et menneske. Han er evig, har allmakt, har all visdom og er på allsteds samtidelig! Gud er ubegripelig. Et menneske can overhode ikke forstå Gud selv om han lever like till han bli hundre år gammel! Det er umulig for oss å forstå Ham som har skapt oss og gir oss liv!

     Ofte har jeg sagt til universitets professører og elevene: “Hvis jeg kunne forstå Gud, så ville jeg være så klok og mektig som Ham og ikke ville trenge Ham. Ellers ville Han være akkurat så ussel og kraftesløs som meg at Han  kunne ikke hjelpe meg. Jeg er veldig glad at jeg ikke kan forstå Gud og at Han er den Han er - Den Almektige Gud, Skaperen og mennekes Frelser!”

     Den Hellige Skrift sier at menneske ble ”skapt i Guds bilde”, men vi må ikke tenke på Gud som et menneske. De er galt å tolke Skaperen på like måte som vesen Han har skapt.

     Bibelen sier, Så sa Gud: “La oss gjøre menneske i Vårt bilde, etter Vår lignelse...” Så skapte Gud mennesket i Sitt bilde. I Guds bilde skapte Ham han. Til mann og kvinne skapte Han dem.” (1 Mos. 1: 26,27)

     Egentelig, hva menes det? Som Gud er treenig – Fader, Sønnen og Hellig Ånd, så er vi også treenig – ånd, sjel og legem!

NICHOLAS AV CUSA skrev: “Intellektet vet at den er ignorant av Deg, for det er at den vet at Du kan ikke ble kjent, utenfor at det ukjennelige kan bli kjent og de usynelige kan bli sett og det utilgjenglige kan bli oppnådet.               
                                       
   “Hvis noen skulle sette frem noe konsept gjennom vilken Du kan ble fattet, jeg vet at den konsepten er ikke en konsept fra Deg, for hver om en forstaelse om Deg som ønsket  å skaffe en måte hvordan Du kan bli forstått, den mannen er ennå langt bort fra Deg... ettersom Du er absolutt over alle konsepter hvilken noen menneske kan lage.” – Nicholas av Cusa, The Vision of God  (Ibid. Pr 58, 59)

AUGUSTIN FOR BESKJED FRA GUD!

    Den Kristne trosbekjenelsen stadfester at Gud er uforståelig og Paulus deklarerer at Jesus Kristus er: “Den velsignede og Den eneste mektige, kongenes Konge og herrenes Herrre. Han alene har udødelighet og bor i et LYS som ingen kan næreme seg. Han som ikke noe menneske har sett eller kan se, Ham være ære og evig makt. Amen.” (1 Tim.6: 15,16)

     Kirke Faderen Augustinius Aurelius levde 354 – 430 e.k. Hans barndomshjem var i Tagasti det nå værende Algerie. Han ble verdens største kirkelærer, som la grunnlaget for både filosofi og teologi i middelalderen. Det fortelles flere legender om ham.

    En dag når han vandret på stranden og mediterte var det en liten gutt som sat på huken sin og øste van inni et lille grøft han hadde spad ut. Augustin var glad i barn og stanset for å snakke ved gutten,

    “Hva er det du gjør, lille gutt?” spurte han. Gutten svarte: “Jeg driver med å øse hele havet inni grøften min.” Augustin lo og sa: “Nei lille gutt, det er umulig. Du aldri kan få hele den uendelige store hav inni din lille grøft.”

    Lille gutten sa på Augustin med et skarpt blikk og svarte: “Hvis jeg ikke kan tomme hele havet inni min lille grøft, hvorfor tror du at med din lille forstand du kan forstå Den levende Gud som er mye mer uendelig større den havet og din forstand.”

    Når Augustin fikk summet seg for å svare lille gutten,  var han borte! Gud hadde gitt ham et veldig viktig lekse: Ingen menneske kan forstå Gud!    W
                                                                                                                         

No comments:

Post a Comment