Monday, April 25, 2011

Jesus Kristus er Den samme igaar, idag og for evig tid. Hallelujah.!!!

FOR 40 AAR SIDEN HELBREDET JESUS KRISTUS MEG FRA UHELBREDELIG BRYSTEKREFT! Sier Dorothy Jean Alook, Wabasca, AB

Jeg hadde aldri vært på møte i en protestantisk kirke før, da jeg var strengt romersk-katolsk; men jeg stod på venteliste for en stor operasjon og jeg var redd!

Eric og jeg levde i samboerforhold, men etter at det ble konstatert kreft i mitt høyre bryst, med 3 operasjoner, begynte han å drikke mer og mer!  Og jeg så for meg mitt livs prøve - fullstendig fjerning av brystet!

Stanken fra brystet mitt - jeg hadde innsatt rør som den råtnede væsken rant ut gjennom - var så ille at Eric ikke kunne sove i det samme rommet som meg!  Legene hadde rådet meg til å få brystet fjernet minst 3 eller 4 år tidligere, men jeg var skremt og nektet.  Nå visste ja at dersom jeg ikke fikk tatt operasjonen, ville jeg dø!

Så fikk jeg høre om Pastor Max Solbrekkens Mirakelkorstog i High Prairie (1971).  Hundreder deltok på møtene og mange ble forvandlet av Guds kraft.  Syndere ble frelst - alkolikere, narkomane, konemishandlere mottok nytt liv gjennom Jesus Kristus og syke ble mirakuløst helbredet!  Deres liv ble forvandlet av Herren!

Jeg dro til High Prairie for å høre denne Gudsmannen, og Eric gikk ut for å drikke seg full!  Og han sa senere på, at han faktisk hadde håpet jeg ville ikke komme tilbake igjen!

Etter talen gjorde Pastor Max et alterkall.  Jeg var redd og ville springe ut for jeg var uvant med evangeliske møter, og jeg var også påvirket av Den Hellig Ånd.  Så stoppet Solbrekken å snakke og så:  “Der er en kvinne her i kveld som er alvorlig syk av kreft.  Hun har på seg en brun kåpe.  Hvis hun vil komme frem her nå, vil Gud helbrede henne!”

Jeg gikk frem og Pastor Max knelte ned ved kanten av plattformen og satte mikrofonen til munnen min.  Jeg fortalte om min grufulle tilstand.  Han begynte å gråte og be.  Tårene strømmet nedover ansiktet hans mens han ba for meg!  Jeg hadde hørt mennesker si at de hadde sett Jesus, men jeg visste ikke noe om Jesus da jeg var en katolikk.  Men da jeg så Pastor Max sitt ansikt, spurte jeg, “Er dette Jesus”?

I DET ØYEBLIKKET SÅ JEG JESUS KRISTUS I ANSIKTET TIL PASTOR MAX, I TÅRENE HANS, OG STRAKS VISSTE JEG AT JEG VAR FRELST, FØDT PÅ NY OG HELBREDET. 

I ett nu var jeg blitt en annen person!  Jeg gikk ut på toalettet og tok av meg blusen.  All ære til Gud - der var ingen svulst, ingen væsking, råtnende kjøtt eller stank mer! 

ALT SOM STO IGJEN VAR ARRENE! JEG HADDE FÅTT ET NYTT BRYST OG DRO JUBLENDE HJEM.

Eric kom hjem også og ble forbauset over miraklet, men siden jeg nå var blitt født på ny og Pastor Max hadde instruert meg, "Jesus har helbredet deg, gå og synd ikke mer", sa jeg til Eric at vi ikke kunne leve på den samme måten lengre!

Tre uker senere kom han tilbake og spurte om jeg ville gifte meg med ham.  To år senere ga han sitt hjerte til Jesus Kristus og idag forkynner han evangeliet i et svaert telt og arbeider i menigheten.

Siden jeg har arbeidt på et sykehus i mange aar, har jeg nylig hatt en totalsjekk.  Alle er forbauset - etter 40 år er der fremdeles ikke spor av kreft! All aeren og pris gaar til Jesus Kristus.!!! Amen.

No comments:

Post a Comment