Monday, November 24, 2014

JULEN - En Tid For Ettertanke!
av Pastor Max Solbrekken
         Det er nesten umulig å finne mennesker som ikke er begeistret for julen!
          Unge og gamle, alle elsker denne spesielle tiden på året; rike og fattige, forretningsmenn, studenter, regjeringsmedlemmer og de eldre; katolikker, protestanter, ortodokse og jøder!
          HVORFOR?  JULEN TILBYR ALLE NOE!
          En tid for åndelig fylde og ettertanke, familiegjenforening, hygge og fritid, gaver, ekstra beskjeftelse og til og med en tid for forelskelse!
          Jeg har alltid holdt av julen med alle dens festivieterer, møter og “bry-seg-om-hverandre-ånd” som følger med den.
          Jeg vet der er mennesker som sier at julen ble lånt fra et hedensk rituale, at Kristus ikke ble født den 25.desember, og at juletreet er av hedensk opprinnelse.
          Vakttårnselskapet, J.V’ers og Herbert W. Armstrongs tilhengere, er sterkt uenige med kristendommen på disse punkter.
          De fleste Bibel-lærde vil være enige om at Kristus ble født i sept. eller okt., i år 4 eller 5 f.k. og at 25.desember var egentlig datoen for en gammel romersk festival.
    MARTIN LUTHER INNFØRTE JULETREET!
Vi må gi Dr. Martin Luther skylden for juletreet, og muligens også for sangen “Away In A Manger”.  Den protestantiske reformasjonen tilførte fryd og glede til de ellers kjedelige og dystre gudstjenestene!
          Og J.V’ers er ikke på noen måte til å stole på i deres dateringer, idet de har profetert Jesu annet komme til å finne sted ved en rekke anledninger, siste gang i 1948!
          Deres spådom at ‘Verdens ende’ ville inntreffe i 1975, resulterte i at tusener av medlemmene forlot sekten!
          Og for noen få år siden fikk Michael Jackson-Annet-Komme-Sekt utvidet grobunn blant Jehovahs vitner, og det er bare Herbert W. Armstrong og et fåtall av hans tilhengere som virkelig tror at evangeliet ikke ble forkynt før 1934, da han begynte sin tjeneste!
          Hvis gamle Herbert nådde himmelen, vil han ha en hel del å forklare for Martin Luther, John Wesley, D.L. Moody og Jesus Kristus!
                             JULEN GJØR INNTRYKK PÅ MEG!
   Jeg gleder meg over å gi gaver til familie og venner, og også å få noen selv.  Jeg elsker julekortene, kalkunmiddagen, familiesammenkomstene og tilbedel-esmøtene.
          KANSKJE ER JEG SENTIMENTAL, MEN JULEN BETYR MYE FOR MEG!
          Jeg er takknemlig for at jeg ikke bor i Saudi-Arabia, Iran eller Nord-Korea.  Jeg er glad for at jeg er en canadier og en kristen!
          Jeg berømmer styresmaktene i vår nasjon (Federal, Provincial og Municipal) for at de respekterer og ærer Kristi fødsel.
          Når det gjelder gavegivningen, må vi ære den Allmektige Gud for å ha startet det hele ved å gi Sin enbårne Sønn til verden, og til de tre vise menn for å bringe med seg gull, røkelse og myrra til Jesusbarnet.
          Jeg er overveldet over miraklene og utfordringene ved julen:  englebesøket og jomfrufødselen, sammen med Hans liv, død og oppstandelse!
          Englenes budskap har bragt trøst og håp til millioner ned gjennom tidene.
          “Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden, i mennesker hans velbehag.”
          Menneskeheten håper oppriktig og ønsker fred!  Alle trenger vi indre fred i alt ståket rundt oss; fred i hjertet, i hjemmet og i samfunnet! Og fred mellom nasjonene!
                            KRISTUS ER FREDSFYRSTEN!
Er fred mulig når vi tar i øyesyn det overveldende arbeidspresset blant pastorer, psykologer og psykriatere; med det skremmende høye tall av mentale sykdommer og nervøse sammenbrudd?
          Er det mulig med fred tatt i betraktning økningen av mord, voldtekt, incest og annen voldskriminalitet?
          Er verdensfred mulig - selv etter oppløsningen av Sovjet-unionen - når du tar i øyesyn krutt-tonnen som eksisterer i det tidligere Jugoslavia, Tsjekkis og Rwanda?
          Russias ustabilitet - med et enormt lager av atomvåpen - voksende spenning i Midt-Østen og den økende muligheten for menneskelige mistak og feilberegninger, gjør ikke problemet noe mindre!
          Menneskelig talt synes det som en umulighet, uten at der er en guddommelig intervensjon!
          Vi fryder oss alle over englekoret på markene i Judea den første juledags morgen, men mange har unnlatt å lytte til hele budskapet.
          “Forferdes ikke!  for se, jeg forkynner dere en stor glede, som skal vederfares alt folket!  For idag er det født dere en frelser, som er Kristus, Herren, i Davids stad.”
          Spørsmålet som jeg stiller, er:  Har vi forventet Ham til å bringe fred på jorden og velbehag mot menneskene, uten å gi ære til Gud?
          HVOR TRIST!  VERDEN I DET STORE OG HELE HAR FORKASTET HAM SOM FRELSER OG HERRE!
          Før vi inviterer Kristus inn i FN i New York og verdens nasjoner anerkjenner Hans Guddomsvelde, er strid, konfrontasjoner og krig uunngåelig!
          Dersom vi inviterer Jesus Kristus inn i våre liv, vil våre hjerter bli leget og vårt samfunn vil forandres: Fordi Han Er Fredsfyrsten!   HALLELUJA!                              

No comments:

Post a Comment