Saturday, November 15, 2014

Gud er ute å går iblant oss og alt er mulig for dem som tror, sier vår Herre Jesus! V i står på som aldri før. Det er ennå mye å gjøre for Jesus. Pastor Max Solbrekken

                 Dr. Max Solbrekken preker Guds Ord verden
                 rundt i Jesu Navn og med Den Hellig Ånds 
                 Kraft til Guds ære og menneskes frelse.
Kjære Pastor Max:
 Emanuel Minos døde for 6 timer siden, han var på 

sykehus da han fikk kraftig lungebetennelse,han 
var dessuten plaget med kreft.
 Jan Hanvold fikk hjerteinfarkt, er nå i full aktivitet 

etter å ha fått inn 2 stenter, Geir Apold fikk 
hjerteinfarkt samme dag, han er oppegående etter å 
ha fått inn 7 stenter og pacemaker.

 Jeg ville informere deg om dette, da du kjenner 

dem alle tre.

 Håper du og alle dine har de bare bra! Ønsker dere 

alle Guds rike velsignelse, kraft og styrke, glede og 
fred
 i Jesus Kristus Mektige Navn.

 Hilser med Joh. 4:36
Kjærlig hilsen dine venner Arne og Astrid!

Max Solbrekken max@maxsolbrekken.com


Kjære Arne og Astrid,
Tusen takk for brevet med  nyheten om de tre 
predikanter. 
Det var trist å høre om Emanuel Minos, men han 
helt sikkert hadde gjort sin gjerning for Mesteren 
Jesus. De andre to har mye å gjøre ennå. Må Gud 
gi dem mange år til å kjempe for Jesu Navn og 
Hans Mennighet. Jan Hanvold og Geir Apold 
har vår Herre brukt som frontkjemperer i et land 
som er på veien til Sharia og Helvete! Må alle 
Kristene våkne opp å bede som aldri før om et 
gjennom gripende vekkelse!!!

Gud er ute og går i blant oss og vi ser vedunderlige 
mirakler i Jesu dyrebara Navn og blod! Halleluja til Lammet.!!!

Vi ber for dere og takker for alt dere har gjort for oss 
og Kristi arbeidet!

På grunn av Guds nåde,
Max og Donna Solbrekken

No comments:

Post a Comment