Monday, November 24, 2014

KVINNEFRIGJØRING TIL HVILKEN PRIS?
av Pastor Max Solbrekken, D.D.


            Kvinnen har ofte “trukket det lengste strået” i forhold til mannen.  Helt siden Eva ga etter for Satans fristelse i Edens hage, har kvinnen fått skylden for syndefallet.  Bibelen sier at Eva ble bedradd til overtredelse.  Adam brøt Guds lov med vilje, mens Eva ble lurt, så Paulus kaller kvinnen “det svakere kar”.
          Over hele verden blir et stort antall kvinner til stadighet utsatt for mishandling og misbruk psykisk såvel som fysisk.
          Jeg var engang vitne til at en mann slo sin kone til applaus fra andre menn som stod og så på.  Det er ikke uvanlig - i enkelte land for en sint mann å dra  sin kone etter håret.  Dersom du ikke ønsker å å få en kniv i ryggen, er det det best å ikke blande seg opp i det.
          Etter min mening er kulturer som tillater gamle menn å gifte seg med barn, både urettferdige og avskyelie.  Det samme er nedverdigelsen og trellbindingen i praktiseringen av polygami.
          Takk Gud for kristendommen som har frigjort kvinnen fra så mye av tyrranniet som trykker dem ned i store deler av verden.  Men dessverre, kvinnemihandling eksisterer også i vårt land.  Kvinnefrigjøringen har satt søkelyset på både utearbeidende og fraskilte mødre, sier Mary Ann Mason, redaktøren av “the Equality Trap” (Likestillingens fells).  Kvinnebevegelsen har fjernet kvinnens legale beskyttelse ved å etterlate henne åpen for økonomisk ruin, sier Mason, en sakfører og sosial historieskriver.  “To områder som likestillingen har skadet kvinnene mye, er uforskyldt skilsmisse og felles ivare tagelse av barna”, sier Mason videre.  “De enese kvinnene som bli hjulpet av feminismen”, legger hun til, er de ressurssterke og fremgangrike.
Uheldigvis, kvinnefrigjøringsgrupper som stresser etter større personlig frihet, har oppmuntret til tilfeldige forbindelser som igjen har resultert i uønskede barn, abort og avhengiget av sosialhjelp.
          Den 16.november 1987 hadde “Wall Street Journal” en artikkel av en Karl Zinsmeister.  Han sa følgende:  “De er blitt en vanlig kjensgjerning at familiesplittelse nå er hovedårsaken til fattigdom i USA, særlig i løpet av de syv siste årene.  Den viktigste årsaken som skaper fattigdom, er at foreldre skiller lag.  I over halvparten av alle offisielle fattige familier er det kvinnen som er alene om familiansvaret”.
          Og der er flere dårlige nyheter for kvinnene.  Halvparten av alle hjerteattakkene blandt unge og middelaldrende kvinner skjer som følge av røyking, sier forskere i helsesektoren ved Harvard-universitetet.  En seks-årig undersøkelse av 199.404 kvinnelige sykepleiere viser at kvinner som røyker fra en til fire sigaretter om dagen, har dobelt så store sjanser til å få hjerteattak som ikke-røykere, 25 sigaretter øker risikoen med fem ganger, 45 sigaretter, 11 ganger så stor risiko.  Der er ingen minimumsgrense for sigarettrøykingen som er trygg.
          Forskere har kommet frem til at det idag er flere unge kvinner enn menn som røyker, så her har vi fått en forandring!
          Og tilsutt, abortloven som feministene lenge har håpet skulle gi dem total uavhengighet og bestemmelsesrett over sine egne kropper, har slått tilbake som en boomerrang.
          “I India bli pikefostere fjernet”, sier Jo Mc Gowan som skriver for ‘Newsweek’.  Mc Gowan forteller at et stort antall leger i India - et land hvis kultur bare verdsetter sønner - praktiserer en slags moderne variasjon av barnemord på piker.  Hun henviste til “Amniocentesis”, en medisinsk prosedyre som brukes til å oppdage visse unormaliteter på fostre og også til å bestemme kjønnet til det ufødte barnet.
          En lege som ble intervjuet av “The Indian Express” sa:  “Ja, jeg utfører kjønnsbestemmende undersøkelser.  Det er bedre for en uønsket pike å ikke bli født enn å måtte lide senere i livet”.
          Feministene har vunnet er seier imot kjønnsundersøkelsene av de ufødte barna.  En kvinne må være 35 år for å kunne få tatt denne undersøkelsen.
          Mc Gowan hevder at feministenes stilling er hyklerisk.  Når saken gjelder kjønnsbestemmelse ogg selekiv abort av pikefostere, heter det “fosterdrap”, men når saken gjelder kvinnens frihet til abort av både gutteog pikefostere, kaller de det “kvinnens rett til å velge selv”.
          Som kampen for kvinnens verdighet fortsetter, vil det være klokt å henvende seg til Bibelen, og lese hva som står skrevet der.  Moses formante:  Du skal hedre din far og din mor:, og Paulus skrev:  “Dere ektemenn, elsk deres hustruer”.
          

No comments:

Post a Comment